Používanie aplikácií FaceTime a iMessage za firewallom

FaceTime a iMessage možno používať vo väčšine sietí. Ak používate sieť, ktorá je za firewallom, možno bude potrebné povoliť používanie niektorých portov.

Niektoré siete používajú na zabezpečenie firewally. Firewally zabraňujú určitým údajom prenášaným cez internet, aby vstupovali do siete alebo ju opúšťali. Údaje prenášané cez internet prechádzajú cez firewall a využívajú pri tom porty. Ak chcete používať FaceTime a iMessage za niektorými firewallmi, mali by ste požiadať správcu siete, aby povolil používanie nasledujúcich portov:

FaceTime iMessage
  • 80 (TCP)
  • 443 (TCP)
  • 3478 až 3497 (UDP)
  • 5223 (TCP)
  • 16384 až 16387 (UDP)
  • 16393 až 16402 (UDP)
  • 80 (TCP)
  • 443 (TCP)
  • 5223 (TCP)

V závislosti od konfigurácie funkcie NAT v smerovači a sieti sa môžu na odosielanie a prijímanie videa používať ďalšie porty. Niektoré funkcie smerovača, ako je napríklad mapovanie portov, zahadzovanie paketov SIP alebo dynamické otváranie mediálnych portov, môžu negatívne ovplyvňovať fungovanie aplikácií FaceTime a iMessage. Ak potrebujete pomoc s presmerovaním portov, obráťte sa na správcu siete.

Ak používate Wi-Fi sieť, prečítajte si článok o odporúčaných nastaveniach pre Wi-Fi smerovače a prístupové body.

 

Služba FaceTime nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Dátum zverejnenia: