Prepínanie aplikácií v iPhone, iPade alebo iPode touch

Naučte sa rýchlo prechádzať z jednej aplikácie do inej. Po návrate do prvej aplikácie môžete pokračovať presne tam, kde ste skončili.

Prepínanie aplikácií v iPhone X a iPade

Ak máte iPhone X alebo novší, prípade iPad, postupujte takto:

  1. Potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky do jej stredu a podržte ho na mieste, kým sa nezobrazí prepínač aplikácií.
  2. Posúvaním doľava alebo doprava vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete použiť.
  3. Klepnite na aplikáciu.

Ak máte s iPadom spárovanú klávesnicu Smart Keyboard alebo klávesnicu Bluetooth, medzi aplikáciami môžete prepínať stlačením klávesov Command – Tab.

Prepínanie aplikácií pomocou tlačidla Domov

Ak máte iPhone 8 alebo starší, prípade iPad, postupujte takto:

  1. Dvojitým stlačením tlačidla Domov zobrazte naposledy používané aplikácie.
  2. Posúvaním doľava alebo doprava vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete použiť.
  3. Klepnite na aplikáciu.

Osviežovanie aplikácií na pozadí

Keď prepnete na inú aplikáciu, niektoré aplikácie budú krátko po zatvorení ďalej pokračovať vo svojej činnosti a následne sa prepnú do režimu odstavenia. Aplikácie v režime odstavenia sa aktívne nepoužívajú, nie sú otvorené ani nevyužívajú systémové prostriedky. Pomocou funkcie osviežovania aplikácií na pozadí môžu aplikácie v režime odstavenia kontrolovať aktualizácie a nový obsah. 

Ak chcete, aby aplikácie v režime odstavenia kontrolovali nový obsah, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Osviežovanie na pozadí a zapnite možnosť Osviežovanie na pozadí. Ak ukončíte aplikáciu pomocou prepínača aplikácií, pravdepodobne sa nebude môcť spustiť ani nebude môcť kontrolovať nový obsah, kým ju znova neotvoríte.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: