Prepínanie aplikácií na iPhone, iPade alebo iPode touch

Na zariadení so systémom iOS môžete rýchlo prepínať z jednej aplikácie na inú. Po návrate do prvej aplikácie môžete pokračovať presne tam, kde ste skončili.

     

Prepínanie aplikácií pomocou tlačidla Domov

  1. Dvojitým stlačením tlačidla Domov zobrazte naposledy používané aplikácie.
  2. Posúvaním doľava alebo doprava vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete použiť.
  3. Klepnite na aplikáciu. 

Na iPade môžete naposledy použité aplikácie zobraziť aj tak, že potiahnete jedným prstom nahor z dolnej časti obrazovky. Ak máte s iPadom Pro spárovanú klávesnicu, medzi aplikáciami môžete prepínať stlačením klávesov Command – Tab.

     

Prepínanie aplikácií na iPhone X

Ak máte iPhone X, postupujte takto:

  1. Potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky do jej stredu a podržte ho na mieste, kým sa nezobrazí prepínač aplikácií.
  2. Posúvaním doľava alebo doprava vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete použiť.
  3. Klepnite na aplikáciu.

     

 

Obnovovanie aplikácií na pozadí

Keď prepnete na inú aplikáciu, niektoré aplikácie budú krátko po zatvorení ďalej pokračovať vo svojej činnosti a následne sa prepnú do režimu odstavenia. Aplikácie v režime odstavenia sa aktívne nepoužívajú, nie sú otvorené ani nevyužívajú systémové prostriedky. Pomocou funkcie osviežovania aplikácií na pozadí môžu aplikácie v režime odstavenia kontrolovať aktualizácie a nový obsah. 

Ak chcete, aby aplikácie v režime odstavenia kontrolovali nový obsah, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Osviežovanie na pozadí a zapnite možnosť Osviežovanie na pozadí. Ak ukončíte aplikáciu pomocou prepínača aplikácií, pravdepodobne sa nebude môcť spustiť ani nebude môcť kontrolovať nový obsah, kým ju znova neotvoríte.

Dátum zverejnenia: