Digitálne AV adaptéry Apple pre iPhone, iPad a iPod touch

Pomocou digitálneho AV alebo VGA adaptéra môžete zariadenie so systémom iOS pripojiť k displeju, ako je napríklad televízor, projektor alebo počítačový monitor.

Určenie potrebného adaptéra

Na zrkadlenie obsahu z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch na sekundárnom displeji potrebujete správny adaptér. Ak chcete zariadenie pripojiť bezdrôtovo, použite technológiu AirPlay.

Zariadenia so systémom iOS a konektorom Lightning

Zariadenia so systémom iOS a 30-kolíkovým dokovacím konektorom

Pripojenie

Pripojte iPhone, iPad alebo iPod touch k displeju:

  1. Pripojte digitálny AV alebo VGA adaptér k nabíjaciemu portu na spodnej strane zariadenia so systémom iOS.
  2. Pripojte HDMI alebo VGA kábel k adaptéru.
  3. Druhý koniec HDMI alebo VGA kábla pripojte k sekundárnemu displeju (televízor, monitor alebo projektor).
  4. Zapnite sekundárny displej. 
  5. V prípade potreby prepnite na sekundárnom displeji na správny zdroj obrazu. Ak potrebujete pomoc, pozrite si príručku k displeju.

Obsah obrazovky z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch by sa mal zobraziť2 na televízore, displeji alebo projektore.

        

Nabíjanie zariadenia so systémom iOS pripojeného k displeju

Väčšina adaptérov má ďalší konektor Lightning alebo 30-kolíkový dokovací konektor, aby bolo možné nabíjať zariadenie so systémom iOS pripojené k sekundárnemu displeju. Stačí, ak pripojíte USB kábel s konektorom Lightning alebo dokovací konektor k USB portu na adaptéri. Potom pripojte USB konektor k zdroju napájania.

Získanie pomoci

Zistite, ako postupovať v prípade nasledujúcich problémov.

Video funguje, ale zvuk nie

Uistite sa, že používate digitálny AV adaptér (ktorý má HDMI port). Ak používate VGA adaptér, neprenáša zvukové signály. Ak chcete pri používaní VGA adaptéra počuť aj zvuk, musíte zariadenie pripojiť ku konektoru pre slúchadlá na televízore, monitore, projektore alebo stereosúprave.

Aplikácia nezobrazuje obraz alebo neprehráva zvuk

Je možné, že aplikácia nie je kompatibilná s adaptérom. Pozrite si informácie o kompatibilite na stránke s informáciami o aplikácii v App Store alebo kontaktujte vývojára.

Zobrazuje sa upozornenie, že sa vyžaduje zariadenie kompatibilné s technológiou HDCP

Je možné, že obsah nie je kompatibilný s adaptérom. Filmy, TV seriály a niektoré aplikácie na streamovanie videa vyžadujú podporu technológie HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection). Ak sa tieto filmy, seriály a streamované videá pokúsite prehrať pomocou digitálneho pripojenia bez podpory technológie HDCP, ako je napríklad VGA adaptér Apple, zobrazí sa výzva na použitie zariadenia kompatibilného s technológiou HDCP.

Pomoc s inými problémami

  1. Odpojte adaptér od iPhonu, iPadu alebo iPodu touch a od televízora, monitora alebo projektora a potom ho znova pripojte.
  2. Uistite sa, že VGA alebo HDMI kábel funguje, pretože problém môže byť spôsobený káblom.
  3. Odpojte všetky predlžovacie káble alebo konvertory VGA alebo HDMI. Príslušenstvo na konverziu signálov VGA alebo HDMI do iných videoformátov (DVI, kompozitné alebo komponentné video) nie je kompatibilné.
  4. Uistite sa, že používate najnovšiu verziu systému iOS.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple a dohodnite si servis požadovaného zariadenia:

1.  Ak chcete zistiť číslo modelu príslušenstva, pripojte ho k zariadeniu so systémom iOS a prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Informácie > HDMI adaptér Apple.

2.  iPhone 4, iPad (1. generácia) a iPod touch (4. generácia) zobrazujú na sekundárnom displeji len videá, fotky a prezentácie. Nie je možné zrkadliť celú obrazovku.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: