Importovanie fotiek pomocou adaptérov Apple na pripojenie fotoaparátu

Prečítajte si, ako importovať fotky a videá z digitálneho fotoaparátu alebo SD karty do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch pomocou adaptérov Apple na pripojenie fotoaparátu.

Fotky a videá z SD karty, digitálneho fotoaparátu alebo iného podporovaného príslušenstva môžete do zariadenia so systémom iOS importovať pomocou jedného z nasledujúcich zariadení:

 • Čítačka SD kariet s konektorom Lightning
 • Lightning/USB 3 adaptér fotoaparátu
 • Lightning/USB adaptér fotoaparátu
 • USB-C čítačka SD kariet Apple

Ak používate iPhone 5 alebo novší, musíte mať nainštalovaný systém iOS 9.2 alebo novší. Ak máte iPod touch alebo iPhone 4s, potrebujete systém iOS 9.3. Ak používate Lightning/USB 3 adaptér fotoaparátu, musíte mať iPad so systémom iOS 9.3.

Import fotiek a videí

Pri importovaní z SD karty alebo digitálneho fotoaparátu postupujte takto:

 1. Pripojte adaptér k zariadeniu so systémom iOS.
 2. Pripojte digitálny fotoaparát k adaptéru cez USB alebo vložte SD kartu.
 3. V apke Fotky by sa mal automaticky otvoriť tab Import. Ak sa neotvorí, otvorte apku Fotky a klepnite na Import.
 4. Ak chcete importovať celý obsah, klepnite na Importovať všetky. Ak chcete vybrať konkrétne položky, klepnite na ne a potom klepnite na Importovať.
 5. Po dokončení importu sa môže zobraziť otázka, či chcete médiá vo fotoaparáte alebo na SD karte ponechať alebo vymazať.

Obsah môžete importovať iba do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch. Nedá sa exportovať na SD kartu ani do digitálneho fotoaparátu.

Ak sa nezobrazuje možnosť importu

Ak sa tab Import nezobrazuje, postupujte takto:

 1. Skontrolujte, či je digitálny fotoaparát zapnutý a či sa nachádza v správnom režime na exportovanie obrázkov.
 2. Odpojte adaptér, počkajte 30 sekúnd a potom ho znova pripojte.
 3. Odpojte digitálny fotoaparát alebo SD kartu, počkajte 30 sekúnd a potom fotoaparát alebo kartu znova pripojte.
 4. Reštartujte zariadenie so systémom iOS, vypnite fotoaparát a potom ho znova zapnite.
 5. Ak máte k dispozícii iný digitálny fotoaparát alebo SD kartu, skúste ich použiť. Ak médiá môžete importovať pomocou iného digitálneho fotoaparátu alebo SD karty, je možné, že došlo k problému s dátami vo fotoaparáte alebo na SD karte. Skúste dáta importovať do iného zariadenia alebo počítača a potom SD kartu naformátujte (alebo resetujte) pomocou digitálneho fotoaparátu. Preformátovaním sa z SD karty vymažú všetky fotky. Ďalšiu pomoc nájdete v príručke k digitálnemu fotoaparátu.

Ak sa nedá importovať časť obsahu

Adaptéry Apple na pripojenie fotoaparátu umožňujú importovať viaceré typy mediálnych súborov z digitálneho fotoaparátu alebo SD karty. Ak formát médií nie je kompatibilný so systémom iOS, nebudete ich môcť zobraziť vo svojom zariadení, no budete ich môcť importovať do počítača.

Adaptéry Apple na pripojenie fotoaparátu umožňujú importovať len obsah nasnímaný pomocou digitálnych fotoaparátov. Môže sa teda stať, že obsah, ktorý bol premenovaný, upravený alebo skopírovaný do digitálneho fotoaparátu alebo na SD kartu, nebudete môcť importovať.

Podporované SD karty a protokoly na prenos obrázkov

 • PTP (Picture Transfer Protocol)
 • Protokol Mass Storage Device
 • SDSC
 • SDHC
 • miniSD
 • microSD
 • MMC
 • SDXC

Jednotky flash ani USB kľúče nie je možné použiť na importovanie obrázkov.

Ak používate Lightning/USB 3 adaptér, nasledujúce modely iPadu budú prenášať dáta rýchlosťou USB 3:

 • iPad Pro (12,9-palcový, 2. generácia)
 • 10,5-palcový iPad Pro
 • 12,9-palcový iPad Pro

Všetky ostatné adaptéry a zariadenia so systémom iOS používajú rýchlosť USB 2.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: