Importovanie fotiek pomocou adaptérov Apple na pripojenie fotoaparátu

Prečítajte si, ako importovať fotky a videá z digitálneho fotoaparátu alebo SD karty do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch pomocou adaptérov Apple na pripojenie fotoaparátu.

Fotky a videá z SD karty, digitálneho fotoaparátu alebo iného podporovaného príslušenstva môžete do zariadenia so systémom iOS importovať pomocou jedného z nasledujúcich zariadení:

 • Adaptér SD kariet pre konektor Lightning
 • Adaptér USB 3.0 pre konektor Lightning
 • Adaptér USB pre konektor Lightning
 • Čítačka SD kariet Apple s konektorom USB-C

Ak používate iPhone 5 alebo novší, musíte mať nainštalovaný systém iOS 9.2 alebo novší. Ak používate iPod touch alebo iPhone 4s, musíte mať nainštalovaný systém iOS 9.3. Ak používate adaptér USB 3.0 pre konektor Lightning, musíte mať iPad so systémom iOS 9.3.

Importovanie fotiek a videí

Pri importovaní z SD karty alebo digitálneho fotoaparátu postupujte takto:

 1. Pripojte adaptér k zariadeniu so systémom iOS.
 2. Pripojte digitálny fotoaparát k adaptéru prostredníctvom rozhrania USB alebo vložte SD kartu.
 3. V aplikácii Fotky by sa mala automaticky otvoriť záložka Importovať. Ak sa neotvorí, otvorte aplikáciu Fotky a klepnite na položku Importovať.
 4. Ak chcete importovať obsah, klepnite na položku Importovať všetky. Ak chcete vybrať konkrétne položky, klepnite na ne a potom klepnite na položku Importovať.
 5. Po dokončení importu sa môže zobraziť otázka, či chcete ponechať alebo vymazať médiá vo fotoaparáte, alebo na SD karte.

Obsah môžete importovať iba do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch. Nedá sa exportovať na SD kartu ani do digitálneho fotoaparátu.

Ak sa nezobrazuje možnosť Importovať

Ak sa nezobrazuje záložka Importovať, postupujte takto:

 1. Skontrolujte, či je digitálny fotoaparát zapnutý a či sa nachádza v správnom režime na exportovanie obrázkov.
 2. Odpojte adaptér, počkajte 30 sekúnd a potom ho znova pripojte.
 3. Odpojte digitálny fotoaparát alebo SD kartu, počkajte 30 sekúnd a potom fotoaparát alebo kartu znova pripojte.
 4. Reštartujte zariadenie so systémom iOS, vypnite fotoaparát a potom ho znova zapnite.
 5. Ak máte k dispozícii iný digitálny fotoaparát alebo SD kartu, skúste ich použiť. Ak médiá môžete importovať pomocou iného digitálneho fotoaparátu alebo SD karty, je možné, že došlo k problému s dátami vo fotoaparáte alebo na SD karte. Skúste dáta importovať do iného zariadenia alebo počítača a potom SD kartu naformátujte (alebo resetujte) pomocou digitálneho fotoaparátu. Preformátovaním sa z SD karty vymažú všetky fotky. Ďalšiu pomoc nájdete v príručke k digitálnemu fotoaparátu.

Ak sa nedá importovať časť obsahu

Adaptéry Apple na pripojenie fotoaparátu umožňujú importovať viaceré typy mediálnych súborov z digitálneho fotoaparátu alebo SD karty. Ak formát médií nie je kompatibilný so systémom iOS, nebudete ich môcť zobraziť vo svojom zariadení, no neskôr ich môžete importovať do počítača.

Adaptéry Apple na pripojenie fotoaparátu umožňujú importovať len obsah nasnímaný pomocou digitálnych fotoaparátov. Môže sa teda stať, že obsah, ktorý bol premenovaný, upravený alebo skopírovaný do digitálneho fotoaparátu, alebo na SD kartu, nebudete môcť importovať.

Podporované SD karty a protokoly na prenos obrázkov

 • PTP (Picture Transfer Protocol)
 • Protokol Mass Storage Device
 • SDSC
 • SDHC
 • miniSD
 • microSD
 • MMC
 • SDXC

Jednotky flash ani USB kľúče nie je možné použiť na importovanie obrázkov.

Ak používate adaptér USB 3.0 pre konektor Lightning, nasledujúce modely iPadu budú prenášať údaje rýchlosťou rozhrania USB 3.0:

 • 12,9-palcový iPad Pro (2. generácia)
 • 10,5-palcový iPad Pro
 • 12,9-palcový iPad Pro

Všetky ostatné adaptéry a zariadenia so systémom iOS používajú rýchlosť rozhrania USB 2.0.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: