Anomálie pixelov na LCD displejoch v prípade produktov Apple uvedených na trh v roku 2010 a neskôr

Prečítajte si o anomáliách pixelov, o príčinách ich výskytu a o tom, čo robiť, ak si myslíte, že sa na vašom LCD paneli vyskytuje vyšší než prijateľný počet anomálií pixelov.

Mnoho produktov Apple používa displeje z tekutých kryštálov (LCD). Technológia LCD využíva riadky a stĺpce adresovateľných bodov (pixelov), ktoré na obrazovke vykresľujú text a obrázky. Každý pixel má tri samostatné subpixely (červený, zelený a modrý), ktoré umožňujú vykresliť obrázok v plných farbách. Každý subpixel má príslušný tranzistor, ktorý riadi zapínanie a vypínanie subpixela.

V závislosti od veľkosti displeja môžu byť na LCD paneli tisíce alebo milióny subpixelov. Napríklad LCD panel používaný v iMacu (Retina 5K, 27 palcov, 2019) má rozlíšenie displeja 5 120 × 2 880, čo znamená, že obsahuje vyše 14,7 milióna pixelov. Každý pixel je tvorený červeným, zeleným a modrým subpixelom. To znamená, že na 27-palcovom displeji je vyše 44 miliónov jednotlivých zobrazovacích prvkov. Tranzistor nemusí vždy fungovať dokonale – v takom prípade zostane príslušný subpixel vypnutý (zhasnutý) alebo zapnutý (rozsvietený). Vzhľadom na milióny subpixelov na displeji sa na LCD displeji môže vyskytovať malé množstvo takých tranzistorov. V niektorých prípadoch sa ako anomália pixelov môže javiť častica prachu alebo iného cudzieho materiálu. Spoločnosť Apple sa snaží vo svojich produktoch používať LCD panely najvyššej kvality, na malom množstve panelov sa však anomálie pixelov môžu vyskytnúť. 

V mnohých prípadoch sú anomálie pixelov spôsobené kúskom cudzieho materiálu, ktorý je zachytený vo vnútri displeja alebo na prednej strane skleneného panelu. Cudzí materiál má zvyčajne nepravidelný tvar a najlepšie ho vidieť proti bielemu pozadiu. Cudzí materiál, ktorý sa nachádza na prednej strane skleneného panelu, sa dá ľahko odstrániť pomocou handričky, ktorá nepúšťa vlákna. Cudzí materiál zachytený vo vnútri obrazovky musí odstrániť autorizovaný poskytovateľ servisných služieb pre produkty Apple alebo obchod Apple Store. 

Ak vás znepokojujú anomálie pixelov na displeji, odneste produkt Apple na bližšie preskúmanie do predajne Apple Store, k autorizovanému poskytovateľovi servisných služieb pre produkty Apple alebo k nezávislému poskytovateľovi opráv. Za preverenie sa môže účtovať poplatok. Originálne diely Apple sú k dispozícii aj pre mimozáručné opravy prostredníctvom služby Self Service Repair.*

  Anomália zhasnutých pixelov     Anomália svietiacich pixelov        Cudzí materiál              

Ukážky anomálií pixelov

Viac informácií

Prečítajte si viac o anomáliách pixelov na starších produktoch Apple.

* Nezávislí poskytovatelia opráv majú prístup k originálnym dielom, nástrojom, školeniam, servisným príručkám, diagnostike a zdrojom informácií od spoločnosti Apple. Na opravy vykonané nezávislými poskytovateľmi opráv sa nevzťahujú záruka spoločnosti Apple ani programy AppleCare, no môže sa na ne vzťahovať vlastná záruka na opravy príslušného poskytovateľa opráv. Služba Self Service Repair poskytuje prístup k originálnym dielom, nástrojom a príručkám oprav od spoločnosti Apple, aby si zákazníci, ktorí majú skúsenosti so zložitými opravami elektronických zariadení, mohli vykonávať mimozáručné opravy sami. Služba Self Service Repair je v súčasnosti k dispozícii v Spojených štátoch pre konkrétne modely počítačov Mac uvedené na trh v roku 2020 alebo neskôr. Ak si chcete pozrieť príručky k opravám a objednať si náhradné diely pre príslušné modely, prejdite na stránku služby Self Service Repair.

Dátum zverejnenia: