Informácie o rodičovských odporúčaniach v obchode iTunes Store

Tento článok popisuje označenie rodičovským odporúčaním uvedené u niektorých výberov, ktoré sú k dispozícii v službe Apple Music a obchode iTunes Store.

Odporúčanie pre internetové rádio: Stanice, ktoré sú k dispozícii s použitím internetového rádia v iTunes, nepochádzajú od spoločnosti Apple. Je možné, že niektoré vysielajú obsah pre dospelých, napríklad skladby s nevhodným obsahom alebo komediálne programy s motívmi a situáciami pre dospelých.

Odporúčanie pre Apple Music a iTunes Store: Nasledujúce informácie sú prevzaté z rodičovských odporúčaní z webu združenia Recording Industry Association of America. Toto rodičovské odporúčanie upozorňuje spotrebiteľov, že nahrávky označené týmto logom môžu obsahovať explicitné výrazy, prípadne popisy násilia, sexu alebo užívania drog. Rodičom sa odporúča postupovať uvážlivo.

Použitie označenia rodičovským odporúčaním nestanovuje, či nahrávka je alebo nie je vhodná pre konkrétnych poslucháčov. Toto neodstrániteľné označenie je skôr upozornením pre rodičov (a tiež spotrebiteľov a maloobchodných alebo veľkoobchodných predajcov), že pri nákupe konkrétnej nahrávky pre deti alebo pri jej počúvaní doma sa rodičom odporúča postupovať uvážlivo.

Pri rozhodovaní o použití označenia sa môžu brať do úvahy nasledujúce skutočnosti.

  • Na rozhodnutie môže mať vplyv, či z hľadiska súčasných kultúrnych morálnych pravidiel a štandardov a tiež názorov a postojov jednotlivých rodičov nejde o nahrávku, ktorú by podľa rodičov ich dieťa nemalo počúvať.
  • Dôležitý je kontext: Ak sa niektoré slová, slovné spojenia, zvuky alebo popisy zdôraznia alebo sa na ne upozorní, môžu byť pre rodičov urážlivé. Ak sú však len súčasťou pozadia alebo ide len o bezvýznamnú časť textu, urážlivé byť nemusia.
  • Dôležitý je aj kontext umelca, ktorý obsah interpretuje, a tiež očakávanie jeho publika. Pri rozhodovaní o použití označenia rodičovským odporúčaním sa okrem vulgarizmov musia brať do úvahy aj „popisy násilia, sexu alebo užívania drog“.
  • Výklady textov sa často môžu líšiť. Slová môžu mať rôzne významy. Slová navyše nemožno hodnotiť oddelene od hudby, ktorá ich sprevádza. Keď slová sprevádza hlasná drsná hudba, môžu byť vnímané inak, ako keď tie isté slová sprevádza jemná a upokojujúca hudba.

Označovanie nie je veda. Vyžaduje citlivý prístup a zdravý rozum. Kontext, početnosť a dôraz sú samozrejme dôležité; izolované alebo nezrozumiteľné odkazy na určitý obsah nemusia byť dostatočným dôvodom na použitie označenia.

Tieto pokyny sa týkajú samostatnej komerčne vydanej skladby, ako aj celých albumov (bez ohľadu na to, či sú vydané na disku CD, na kazete alebo v akejkoľvek inej konfigurácii) a videí.

Ďalšie informácie o rodičovskej ochrane nájdete v článku Používanie funkcie Obmedzenia v iTunes v Macu alebo PC.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: