Obnova dát na pevnom disku a dôsledky pre záruku

Prečítajte si o obnove dát na pevnom disku a dôsledkoch pre záruku.

Pevné disky, ktoré následkom bežného používania prestanú byť funkčné a z ktorých iné spoločnosti so špecializáciou na obnovu dát obnovili dáta, je možné vrátiť spoločnosti Apple na záručný servis. Týka sa to aj produktov, na ktoré sa vzťahuje program AppleCare Protection Plan. Obmedzená záruka Apple nepokrýva náklady spojené s pokusmi o obnovu dát.

Ak je napríklad plomba výrobcu na pevnom disku poškodená alebo odstránená, na pevný disk sa záruka nevzťahuje. Ak je však na pevnom disku plomba inej spoločnosti so špecializáciou na obnovu dát, spoločnosť Apple uplatnenie záruky nevylúči.

Disky, ktoré už nie sú funkčné v dôsledku problému mimo bežného používania – napríklad v dôsledku nárazu, pádu, vystavenia vlhkosti alebo iných podmienok nezodpovedajúcich bežnému používaniu – sa na záručnú výmenu nebudú prijímať bez ohľadu na to, či sa vykonala obnova dát.

O využití služieb iných spoločností so špecializáciou na obnovu dát rozhoduje výlučne zákazník. Nejde o autorizovaných poskytovateľov servisných služieb pre produkty Apple a spoločnosť Apple ani neposkytuje žiadne záruky na služby poskytované týmito spoločnosťami.

Ďalšie informácie

Prečítajte si, ako si pravidelne zálohovať dáta.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: