Vysvetlenie podpory funkcie VoiceOver v iných aplikáciách než Apple v iPhone, iPade a iPode touch

Za implementáciu komponentov umožňujúcich správne fungovanie funkcie VoiceOver zodpovedajú vývojári príslušných aplikácií a spoločnosť Apple do tohto procesu nezasahuje.

Za implementáciu komponentov umožňujúcich správne fungovanie funkcie VoiceOver zodpovedajú vývojári príslušných aplikácií a spoločnosť Apple do tohto procesu nezasahuje. Ak aplikácia, ktorú používate, nepodporuje funkciu VoiceOver, skontrolujte dostupnosť aktualizácií v obchode App Store alebo sa obráťte na vývojára danej aplikácie. Ak chcete vyhľadať webovú stránku podpory príslušného vývojára, prejdite do obchodu App Store a vyhľadajte danú aplikáciu. Webová stránka vývojára je uvedená na stránke s informáciami o danej aplikácii.

Ak aplikácia neposkytuje úplnú podporu funkcie VoiceOver, funkcia VoiceOver môže vynechávať tlačidlá alebo oblasti textu alebo nemusí čítať správne popisy položiek. S cieľom pomôcť pri riešení tohto problému spoločnosť Apple zaviedla v systéme iOS 5 vlastné popisy. Keď je funkcia VoiceOver zapnutá, pomocou gesta dvojitého ťuknutia dvomi prstami a podržania otvorte nástroj na zadanie popisov. Umožní vám to vytvoriť v aplikácii vlastné popisy položiek, ktoré nie sú správne označené.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: