Symbol TTY v stavovom riadku iPhonu

Zistite, ako identifikovať symbol TTY (Teletype) v stavovom riadku iPhonu.

Zariadenia TTY (Teletype) používajú nepočujúci alebo sluchovo postihnutí ľudia na komunikáciu prostredníctvom písania a čítania textu. Ak máte adaptér TTY pre iPhone, ktorý je dostupný v obchode www.apple.com/store, môžete iPhone používať so zariadením TTY.

Ak sa v stavovom riadku zobrazuje symbol  , znamená to, že je funkcia TTY zapnutá. Výberom položky Nastavenia > Prístupnosť > TTY môžete funkciu TTY zapnúť alebo vypnúť.

Ďalšie informácie

Funkcia TTY je dostupná len v prípade, ak ju podporuje váš operátor. Ďalšie informácie vám poskytne váš operátor.

Prečítajte si ďalšie informácie o funkciách prístupnosti v iPhone.

 

Dátum zverejnenia: