Pripojenie AirPrint tlačiarne k Wi-Fi sieti

Ak chcete bezdrôtovo tlačiť z Macu, iPhonu, iPadu alebo iPodu touch, AirPrint tlačiareň môžete pripojiť k Wi-Fi sieti.

Tieto informácie sú všeobecné a nevzťahujú sa na žiadnu konkrétnu AirPrint tlačiareň. Podrobný postup nájdete v dokumentácii k tlačiarni alebo sa obráťte na jej výrobcu. Všetky Wi-Fi tlačiarne potrebujú správne konfigurovanú Wi-Fi sieť a názov (alebo SSID) a heslo danej siete.

Tlačiarne so vstavaným displejom

V prípade tlačiarní s dotykovou obrazovkou alebo iným vstavaným displejom (ovládacím panelom) je potrebné názov a heslo Wi-Fi siete vybrať alebo zadať na tomto displeji. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k tlačiarni.

Tlačiarne využívajúce WPS (Chránené nastavenie Wi-Fi)

Ak máte Wi-Fi router od iného výrobcu ako Apple, podrobnosti o pridaní WPS tlačiarne nájdete v jeho dokumentácii.

Ak ako Wi-Fi router používate základňu AirPort:

 1. Otvorte AirPort utilitu, ktorá sa nachádza v priečinku Utility v rámci priečinka Aplikácie. 
 2. V AirPort utilite vyberte základňu. Ak sa zobrazí výzva, zadajte jej heslo.
 3. V lište vyberte položky Základňa > Pridať WPS tlačiareň.
 4. Ako typ WPS pripojenia, ktoré chcete povoliť, vyberte buď možnosť Prvý pokus, alebo možnosť PIN. Potom kliknite na položku Pokračovať.
  • Ak ste vybrali možnosť Prvý pokus, stlačte tlačidlo WPS na tlačiarni. Keď sa v AirPort utilite zobrazí MAC adresa tlačiarne, kliknite na položku Hotovo.
  • Ak ste vybrali možnosť PIN, zadajte PIN kód tlačiarne, ktorý by mal byť uvedený v dokumentácii tlačiarne. Potom kliknite na položku Pokračovať. Keď sa v AirPort utilite zobrazí MAC adresa tlačiarne, kliknite na položku Hotovo.
 5. Ukončite AirPort utilitu.

Tlačiareň sa dá pripojiť k Macu cez USB

Tlač cez Wi-Fi možno budete môcť nastaviť aj cez USB pripojenie:

 1. Pripojte tlačiareň k Macu pomocou vhodného USB kábla.
 2. Nainštalujte Mac softvér dodaný s tlačiarňou a skontrolujte, či zahŕňa sprievodcu nastavením tlačiarne. 
 3. Pomocou sprievodcu nastavením tlačiarne pripojte tlačiareň k Wi-Fi sieti. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k tlačiarni.
 4. USB kábel odpojte od tlačiarne a Macu. Tlačiareň by mala zostať pripojená k Wi-Fi sieti.

Tlačiareň vie vytvoriť ad hoc Wi-Fi sieť

Na nastavenie tlače cez Wi-Fi možno budete môcť použiť aj vlastnú ad hoc Wi-Fi sieť tlačiarne:

 1. Nainštalujte Mac softvér dodaný s tlačiarňou a skontrolujte, či zahŕňa sprievodcu nastavením tlačiarne.
 2. Skontrolujte, či je zapnutá ad hoc Wi-Fi sieť tlačiarne. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k tlačiarni.
 3. Kliknutím na ikonu Wi-Fi  v lište na Macu otvorte menu Wi-Fi a potom vyberte názov ad hoc Wi-Fi siete tlačiarne. Keď je Mac pripojený k sieti tlačiarne, nebude sa môcť pripojiť na internet alebo k iným službám vo vašej bežnej Wi-Fi sieti.
 4. Pomocou sprievodcu nastavením tlačiarne pripojte tlačiareň k Wi-Fi sieti. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k tlačiarni. Tlačiareň sa pred pripojením k sieti môže reštartovať.
 5. Vráťte sa do menu Wi-Fi na Macu a prepnite späť na svoju Wi-Fi sieť.

Ďalšie informácie

Po pripojení tlačiarne k Wi-Fi sieti môžete spustiť tlač:

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: