Poškodenie počítačov Mac a príslušenstva kvapalinou, na ktoré sa nevzťahuje záruka

Prečítajte si o poškodení počítačov Mac a príslušenstva kvapalinou, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

Poškodenie počítačov Mac a príslušenstva v dôsledku kontaktu s kvapalinou nie je kryté jednoročnou obmedzenou zárukou spoločnosti Apple ani programom AppleCare Protection Plan.

Program AppleCare+ pre Mac pridáva neobmedzenú ochranu pred neúmyselným poškodením za poplatok za službu plus príslušnú daň. Uplatňujú sa výnimky. Podrobnosti nájdete v zmluvných podmienkach programu AppleCare+ pre Mac.

Súčasné notebooky Mac a niektoré káblové a bezdrôtové klávesnice Apple sú vybavené indikátormi kontaktu s kvapalinou (LCI), ktoré pomáhajú určiť, či tieto produkty neboli v kontakte s kvapalinou.

Výhody vyplývajúce zo záruky výrobcu sú doplnením práv vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa. Ďalšie informácie nájdete na stránke Apple Products and Consumer Law Rights (Produkty Apple a práva vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa).

S otázkami a žiadosťami o pomoc s vaším stolným počítačom, notebookom alebo príslušenstvom sa obracajte na spoločnosť Apple.

Dátum zverejnenia: