Displeje Apple Cinema Display a Apple Thunderbolt Display: nájdenie sériového čísla

Prečítajte si, ako nájsť sériové číslo displeja Apple Cinema Display alebo Apple Thunderbolt Display.

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.

Sériové číslo sa nachádza na rôznych miestach:

  • na základni displeja,
  • na mechanizme pántov,
  • na pôvodnom balení produktu,
  • na pôvodnom doklade o nákupe (alebo na faktúre).

Na základni displeja

Sériové číslo s čiarovým kódom je uvedené na štítku na spodnej strane podstavy displeja. Ak si ho chcete pozrieť, chyťte displej za boky a opatrne ho prednou stranou nadol položte na mäkký a čistý uterák alebo látku.

Sériové číslo na základni displeja

Na mechanizme pántov

Ak si chcete pozrieť sériové číslo na mechanizme pántov, zložte stojan. Toto sériové číslo je vhodné skontrolovať, ak bol pôvodný stojan odstránený, aby sa nainštaloval voliteľný montážny adaptér VESA.

Na pôvodnom balení produktu

Ak máte pôvodné balenie displeja, sériové číslo nájdete na štítku s čiarovým kódom, ktorý je prilepený na balení.

Na pôvodnom doklade o nákupe (alebo na faktúre)

Niektorí maloobchodní predajcovia sériové číslo displeja uvádzajú aj na doklade o nákupe.

Ďalšie informácie

Prečítajte si, ako nájsť sériové čísla iných hardvérových produktov Apple.

Dátum zverejnenia: