Odbery a počúvanie seriálov v aplikácii Podcasty

Objavujte pútavé príbehy v aplikácii Podcasty na iPhone, iPade, iPode touch alebo Apple TV.

Apple TV, iPhone a iPad.

 

Ikona aplikácie Podcasty

V aplikácii Podcasty na iPhone, iPade, iPode touch alebo Apple TV môžete prechádzať bezplatné audionahrávky epizód a seriálov so zameraním od komédie a vedy až po správy a politiku.

Zoznámenie s aplikáciou Podcasty

Na navigáciu v aplikácii Podcasty je možné používať karty na spodnej strane obrazovky iPhonu, iPadu alebo iPodu touch. 

Ak máte Apple TV, navigačné menu otvoríte tak, že na ovládači Siri Remote alebo Apple TV Remote potiahnete prstom nadol.

 

Karta Vypočuť

Karta Vypočuť

 

Na tejto karte sa zobrazujú nové a neprehrané epizódy seriálov, ktoré odoberáte, a nedávno pridané epizódy. Seriál je možné počúvať po klepnutí naň. Po skončení najnovšej epizódy sa budú automaticky prehrávať všetky neprehrané epizódy príslušného seriálu zobrazené v knižnici.

Zobrazujú sa tiež seriály, ktoré by sa vám mohli páčiť, a seriály, ktoré ste prehrávali nedávno.

 

Karta Knižnica

Karta Knižnica

 

Môžete si pozrieť všetky seriály a epizódy, ktoré ste si pridali do knižnice – aj tie, ktoré aktuálne neodoberáte. Po klepnutí na položku Stiahnuté epizódy sa zobrazia len podcasty, ktoré ste stiahli a ktoré môžete počúvať bez použitia mobilného dátového pripojenia alebo Wi-Fi.1

Môžete si vytvoriť vlastnú stanicu alebo pridať podcast, na odber ktorého ste sa prihlásili prostredníctvom webu. Klepnite na položku Upraviť v pravom hornom rohu a potom klepnite na položku Nová stanica alebo Pridať podcast pomocou URL.

1. Na Apple TV položky nemožno sťahovať, ale obsah môžete streamovať cez Wi-Fi.

 

Karta Prechádzať

Karta Prechádzať

 

Na tejto karte môžete zistiť, čo je nové a čo je v rebríčkoch na popredných miestach. Klepnutím na ktorúkoľvek epizódu ju začnete počúvať, klepnutím na ikonu Pridať si ju pridáte do knižnice a môžete ju počúvať neskôr.

 

Karta Vyhľadať

Karta Vyhľadať

 

Na tejto karte môžete vyhľadávať konkrétne epizódy, seriály, poskytovateľov alebo témy. Klepnite na vyhľadávacie pole a potom klepnite na položku Všetky podcasty alebo Vaša knižnica podľa toho, či chcete hľadať v celom katalógu služby Apple Podcasts, alebo len vo svojej knižnici.

 

iPhone s otvorenou aplikáciou Podcasty a zobrazenou stránkou podcastu The Science of Happiness

Odber seriálov

Keď objavíte seriál, ktorý sa vám páči, klepnutím naň prejdite na jeho informačnú stránku a potom klepnite na tlačidlo Tlačidlo Odoberať. Po vytvorení odberu sa budú nové epizódy automaticky bezplatne sťahovať2, keď budú k dispozícii.

Keď bude k dispozícii nová epizóda, zobrazí sa vám hlásenie. Ak chcete nastavovať, ku ktorým seriálom sa majú hlásenia zobrazovať, klepnite na tlačidlo Tlačidlo Nastavenia hlásení na karte Vypočuť. 

Ak chcete odber seriálu zrušiť, klepnutím naň prejdite na informačnú stránku seriálu, klepnite na tlačidlo Tlačidlo Viac a potom na položku Neodoberať. Do zariadenia sa nebudú sťahovať žiadne nové epizódy, no epizódy, ktoré už v knižnici máte, sa nevymažú.

Služba Apple Podcasts vám môže odber pozastaviť, ak niektorý seriál prestanete počúvať. Seriály a stiahnuté epizódy vám v knižnici zostanú, nové epizódy sa ale nemusia aktualizovať. Ak chcete aj naďalej dostávať nové epizódy, znova sa prihláste na odber.

2. Ak chcete v zariadení so systémom iOS vypnúť automatické sťahovanie, prejdite do menu Nastavenia > Podcasty > Sťahovať epizódy a vyberte položku Vyp.

Počúvanie seriálov

Pri prehrávaní epizód v aplikácii Podcasty v zariadení so systémom iOS sa v dolnej časti obrazovky zobrazuje prehrávač. Klepnutím na tento prehrávač otvoríte obrazovku Práve hrá3 s ovládaním prehrávania.

3. Na iPade otočenom na výšku sa obrazovka Práve hrá otvára v pravom dolnom rohu. Na Apple TV otvorte aplikáciu Hudba a potiahnite na ovládači Siri Remote alebo Apple TV Remote prstom nadol. Obrazovka Práve hrá sa otvorí v hornej lište.

 

iPhone s otvorenou obrazovkou Práve hrá odrolovanou k tlačidlu Spať, tlačidlu Zdieľať, poznámkam k epizóde a položke Nasledujúce.

Ovládanie prehrávania

Prostredníctvom obrazovky Práve hrá môžete ovládať zvuk, prehrávať a pozastavovať epizódy, posúvať prehrávanie epizód pomocou tlačidiel Tlačidlo Previnúť dozadu o 15 sekúndTlačidlo Previnúť dopredu o 30 sekúnd alebo meniť rýchlosť prehrávania pomocou tlačidla Tlačidlo Rýchlosť prehrávania. Na iPhone, iPade a iPode touch môžete tiež po klepnutí na tlačidlo Cieľ prehrávania zmeniť zariadenie, na ktorom sa má zvuk prehrávať.

Potiahnutím prstom nahor na obrazovke Práve hrá môžete zobraziť poznámky k epizóde a zoznam epizód v poradí na prehrávanie. V tejto časti môžete tiež klepnutím na tlačidlo Tlačidlo Časovač zastaviť prehrávanie podcastu po určitom čase. Obrazovku Práve hrá zatvoríte klepnutím na tlačidlo Tlačidlo Zrušiť obrazovku Práve hrá alebo potiahnutím prstom nadol z hornej časti prehrávača.

Ďalšie spôsoby počúvania služby Apple Podcasts

Všetky funkcie môžete ovládať prstom – alebo hlasom. Spýtajte sa Siri „What can I do?“ (Čo môžem robiť?), ak sa chcete dozvedieť viac o príkazoch Siri pre podcasty a zvuk. Môžete tiež:

 

Aplikácia Podcasty so zobrazenými epizódami, ktoré si môžete stiahnuť.

Sťahovanie alebo vymazávanie epizód

Ak chcete epizódu počúvať v čase, keď nie ste pripojený cez Wi-Fi alebo na internet, môžete si ju stiahnuť. Prejdite na požadovanú epizódu v knižnici alebo ju vyhľadajte a potom klepnite na položku Stiahnuť vpravo od názvu epizódy. Možno bude potrebné, aby ste si najskôr klepnutím na ikonu Pridať pridali príslušnú epizódu do knižnice. Ak sa nezobrazuje ikona Stiahnuť, znamená to, že už túto epizódu máte v zariadení stiahnutú.4

Epizódy sa automaticky vymažú 24 hodín po prehraní.

Ak chcete epizódu vymazať, vyhľadajte príslušný seriál v knižnici, klepnutím naň zobrazte jeho informačnú stránku, potiahnite po epizóde prstom doľava a potom klepnite na položku Vymazať.5

4. Na Apple TV je možné len streamovať epizódy.

5. Ak chcete vymazať konkrétnu epizódu v iTunes, kliknite na ňu pravým tlačidlom alebo kliknite s podržaným klávesom Control a potom vyberte položku Vymazať z knižnice. 

Zmena nastavení

Na zariadení so systémom iOS prejdite do menu Nastavenia > Podcasty. Môžete tu upraviť nasledujúce nastavenia:

  • Synchronizovať podcasty: Udržiavajte knižnicu podcastov v tom istom stave vo všetkých svojich zariadeniach. Epizódu môžete na jednom zariadení pozastaviť a na ďalšom v prehrávaní pokračovať.
  • Kontinuálne prehrávanie: Vyberte, či sa po skončení epizódy seriálu alebo stanice začne automaticky prehrávať ďalšia epizóda.
  • Mobilné dáta: Môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu streamovania seriálov aplikáciou Podcasty, kým iPhone alebo iPad využíva mobilné dátové pripojenie.
  • Sťahovať epizódy: Môžete nastaviť, či sa vám nové alebo neprehrané epizódy budú sťahovať do zariadenia.

Na produktovej stránke podcastu môžete tiež upravovať nastavenia špecifické pre príslušný seriál po klepnutí na tlačidlo Tlačidlo Viac a následnom klepnutí na tlačidlo Tlačidlo Nastavenia Nastavenia.

 

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: