Počúvanie prostredníctvom služby Apple Podcasts

V službe Apple Podcasts v iPhone, iPade, iPode touch alebo Apple TV môžete objavovať audiopríbehy, ktoré vás pobavia, informujú a inšpirujú, a prihlásiť sa na ich odber.

Apple TV, iPhone a iPad.

 

Ikona aplikácie Podcasty

V službe Apple Podcasts v iPhone, iPade, iPode touch alebo Apple TV môžete prechádzať bezplatné audionahrávky epizód a relácií so zameraním od komédie a vedy až po správy a politiku.

Preskúmanie služby Apple Podcasts

Na navigáciu v službe Apple Podcasts je možné používať karty na spodnej strane obrazovky iPhonu, iPadu alebo iPodu touch. Ak máte Apple TV, navigačné menu otvoríte tak, že na ovládači Siri Remote alebo Apple TV Remote potiahnete prstom nadol.

 

Karta Vypočuť

Karta Vypočuť

Na tejto karte sa zobrazujú nové a neprehrané epizódy seriálov, ktoré odoberáte, a nedávno pridané epizódy. Seriál je možné počúvať po klepnutí naň. Po skončení najnovšej epizódy sa budú automaticky prehrávať všetky neprehrané epizódy príslušného seriálu zobrazené v knižnici. Zobrazujú sa tiež seriály, ktoré by sa vám mohli páčiť, a seriály, ktoré ste prehrávali nedávno.

 

Karta Knižnica

Karta Knižnica

Môžete si pozrieť všetky seriály a epizódy, ktoré ste si pridali do knižnice – aj tie, ktoré aktuálne neodoberáte. Po klepnutí na položku Stiahnuté epizódy sa zobrazia len podcasty, ktoré ste stiahli a ktoré môžete počúvať bez mobilného dátového pripojenia alebo Wi-Fi.1

Môžete si vytvoriť vlastnú stanicu alebo pridať podcast, na odber ktorého ste sa prihlásili prostredníctvom webu. Klepnite na položku Upraviť v pravom hornom rohu. Potom klepnite na položku Nová stanica alebo Pridať podcast pomocou URL.

 

 

Karta Prechádzať

Karta Prechádzať

Na tejto karte môžete zistiť, čo je nové a čo je v rebríčkoch na popredných miestach. Klepnutím na ktorúkoľvek epizódu ju začnete počúvať, klepnutím na ikonu Pridať Pridať si epizódu pridáte do knižnice a môžete ju počúvať neskôr.

 

Karta Vyhľadať

Karta Vyhľadať

Na tejto karte môžete vyhľadávať konkrétne epizódy, seriály, poskytovateľov alebo témy. Klepnite na vyhľadávacie pole a potom klepnite na položku Všetky podcasty alebo Vaša knižnica podľa toho, či chcete hľadať v celom katalógu služby Apple Podcasts, alebo len vo svojej knižnici.

 

Počúvanie seriálov

Pri prehrávaní epizód v službe Apple Podcasts v zariadení so systémom iOS sa v dolnej časti obrazovky zobrazuje prehrávač. Po klepnutí na prehrávač sa otvorí obrazovka Práve hrá2 so všetkými ovládacími prvkami prehrávania.

 

 

iPhone s otvorenou obrazovkou Práve hrá odrolovanou k tlačidlu Spať, tlačidlu Zdieľať, poznámkam k epizóde a položke Nasledujúce.

Ovládanie prehrávania

Na obrazovke Práve hrá môžete:

 • Ovládať hlasitosť.
 • Prehrávať a pozastavovať epizódy.
 • Zrýchlene epizódu prechádzať klepnutím na tlačidlo Previnúť dozadu o 15 sekúnd Tlačidlo Previnúť dozadu o 15 sekúnd alebo Previnúť dopredu o 30 sekúnd Tlačidlo Previnúť dopredu o 30 sekúnd.
 • Meniť rýchlosť prehrávania po klepnutí na ikonu Rýchlosť prehrávania Tlačidlo Rýchlosť prehrávania.
 • V iPhone, iPade a iPode touch tiež po klepnutí na ikonu Cieľ prehrávania Cieľ prehrávania zmeniť zariadenie, v ktorom sa má zvuk prehrávať.
 • Potiahnutím prstom nahor zobraziť poznámky k epizóde a zoznam epizód v poradí na prehrávanie. V tejto časti môžete tiež klepnutím na položku Časovač zastaviť prehrávanie podcastu po určitom čase. 

Režim celej obrazovky ukončíte klepnutím na tlačidlo Tlačidlo Zrušiť obrazovku Práve hrá alebo potiahnutím prstom nadol z hornej časti prehrávača.

Odber seriálov

 1. V službe Apple Podcasts vyhľadajte seriál, ktorý vás zaujal.
 2. Klepnutím naň prejdite na stránku s informáciami o seriáli.
 3. Klepnite na položku Odoberať. Nové epizódy sa teraz budú bezplatne automaticky sťahovať3 a dostanete hlásenie4 o tom, že sú k dispozícii. 

Keď seriál nejaký čas nebudete počúvať, služba Apple Podcasts môže váš odber pozastaviť. Seriály a stiahnuté epizódy vám v knižnici zostanú, nové epizódy sa ale nemusia aktualizovať. Ak chcete aj naďalej dostávať nové epizódy, znova sa prihláste na odber.

Odber seriálu zrušíte takto:

 1. Klepnutím na seriál prejdite na stránku s informáciami o ňom.
 2. Klepnite na tlačidlo Viac Tlačidlo Viac.
 3. Klepnite na položku Neodoberať. Do zariadenia sa nebudú sťahovať žiadne nové epizódy, no epizódy, ktoré už v knižnici máte, sa nevymažú.

 

Ďalšie spôsoby počúvanie služby Apple Podcasts

Všetky funkcie môžete ovládať prstom – alebo hlasom. Spýtajte sa Siri „What can I do?“ (Čo môžem robiť?), ak sa chcete dozvedieť viac o príkazoch Siri pre podcasty a zvuk. Môžete tiež:

 

 

Aplikácia Podcasty so zobrazenými epizódami, ktoré môžete stiahnuť.

 

Sťahovanie alebo vymazávanie epizód

Ak chcete počúvať offline, postupujte takto:

 1. Vyhľadajte epizódu na karte Knižnica alebo Prechádzať.
 2. Klepnite na ikonu Stiahnuť Stiahnuť vedľa názvu epizódy. Ak je zobrazená ikona Pridať Pridať, klepnite na ňu a potom klepnite na ikonu Stiahnuť Stiahnuť.

Ak sa ikona Stiahnuť Stiahnuť nezobrazuje, znamená to, že už túto epizódu máte v zariadení stiahnutú.5

Epizódy sa automaticky vymažú 24 hodín po prehratí alebo ich môžete vymazať ručne:

 1. Vyhľadajte seriál v knižnici.
 2. Klepnutím na seriál prejdite na stránku s informáciami o ňom.
 3. Potiahnite po epizóde prstom doľava.
 4. Klepnite na položku Vymazať.6

Ak chcete epizódu označiť ako prehranú, aby sa odstránila zo zoznamu na prehrávanie, postupujte takto:

 1. Prejdite na kartu Vypočuť.
 2. Vyhľadajte epizódu, ktorú chcete odstrániť.
 3. Podržte ju stlačenú a potom klepnite na položku Označiť ako prehrané. 

 

Zmena nastavení

V zariadení so systémom iOS prejdite do menu Nastavenia > Podcasty. Môžete tu upraviť nasledujúce nastavenia:

 • Synchronizovať službu Apple Podcasts: Udržiavajte knižnicu podcastov v tom istom stave vo všetkých svojich zariadeniach. Epizódu môžete v jednom zariadení pozastaviť a v ďalšom v prehrávaní pokračovať.
 • Kontinuálne prehrávanie: Vyberte, či sa po skončení epizódy seriálu alebo stanice začne automaticky prehrávať ďalšia epizóda.
 • Mobilné dáta: Nastavte, či služba Apple Podcasts môže streamovať seriály, keď iPhone alebo iPad používa mobilné dátové pripojenie.
 • Sťahovať epizódy: Môžete nastaviť, či sa vám nové alebo neprehrané epizódy budú sťahovať do zariadenia.

Na produktovej stránke podcastu môžete tiež upravovať nastavenia špecifické pre príslušný seriál po klepnutí na tlačidlo Viac Tlačidlo Viac a následnom klepnutí na tlačidlo Nastavenia Tlačidlo Nastavenia.

 

Ďalšie informácie

 

  

1. V Apple TV položky nemožno sťahovať, ale obsah môžete streamovať cez Wi-Fi.

2. Na iPade otočenom na výšku sa obrazovka Práve hrá otvára v pravom dolnom rohu. Na Apple TV otvorte službu Apple Podcasts a potiahnite na ovládači Siri Remote alebo Apple TV Remote prstom nadol. Obrazovka Práve hrá sa otvorí v hornej lište.

3. Ak chcete v zariadení so systémom iOS vypnúť automatické sťahovanie, prejdite do menu Nastavenia > Podcasty > Sťahovať epizódy a vyberte položku Vyp.

4. Ak chcete upraviť hlásenia, prejdite na kartu Vypočuť a klepnite na ikonu Nastavenia hlásení Tlačidlo Nastavenia hlásení.

5. V Apple TV je možné len streamovať epizódy.

6. Ak chcete vymazať konkrétnu epizódu v iTunes, kliknite na ňu pravým tlačidlom alebo kliknite s podržaným klávesom Control a potom vyberte položku Vymazať z knižnice. 

Dátum zverejnenia: