Získajte pomoc v prípade, že máte problémy s použitím e-mailového účtu s protokolom POP na viac než jednom zariadení

E-mailový účet s protokolom POP môžete používať na viacerých zariadeniach, no najlepšie funguje, ak sa používa len na jednom. Tu nájdete informácie o tom, čo robiť, ak máte problémy s použitím účtu na viacerých zariadeniach.

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.

Pri používaní jedného e-mailového účtu s protokolom POP na viacerých zariadeniach sa môžu e-mailové správy zobrazovať len v zariadení, ktoré ich prijalo ako prvé. Toto sa stáva, ak je v e-mailovej aplikácii nastavené po prijatí správ ich automatické odstraňovanie zo servera.

Svoj iPhone, iPad, iPod touch alebo Mac môžete nastaviť tak, aby správy uchovávali na serveri, mazali ich po uplynutí určitého počtu dní alebo aby ich uchovávali dovtedy, kým ich nepresuniete z priečinka Prijaté. Postupujte podľa nasledujúcich krokov. 

Ak váš e-mailový účet využíva na príjem e-mailov namiesto protokolu POP protokol IMAP, poskytovateľ e-mailu nové správy uchováva, až kým ich neodstránite. Vaša e-mailová schránka tak bude rovnaká na každom zariadení.

Aplikácia Mail v systéme iOS

Služba Mail správy zo servera vymaže týždeň po tom, čo ich odstránite zo zariadenia. To vám poskytne čas na to, aby ste si z ostatných e-mailových aplikácií (ako je aplikácia Mail v systéme OS X) stiahli kópiu správ. Zmena týchto nastavení:

 1. Prejdite do ponuky Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre.
 2. Klepnite na e-mailový účet, ktorý chcete zmeniť.
 3. Klepnite na možnosť Rozšírené a potom na možnosť Odstrániť.
 4. Zvoľte časový rozsah.
 5. Klepnutím na tlačidlo Hotovo uložte nastavenia.

Aplikácia Mail v systéme OS X

Tieto kroky vykonajte na každom Macu, ktorý využíva rovnaký e-mailový účet:

 1. Otvorte aplikáciu Mail a v ponuke aplikácie Mail zvoľte možnosť Nastavenia.
 2. Kliknite na položku Účty a zo zoznamu vyberte účet s protokolom POP.
 3. Kliknite na kartu Rozšírené.
 4. Ak chcete nové správy zachovávať na e-mailovom serveri, aby si ich mohli stiahnuť aj ostatné zariadenia, postupujte nasledovne:
  • Zrušte označenie políčka „Odstrániť kópiu zo servera po stiahnutí správy“.
  • Alebo políčko označte a zvoľte možnosť z vyskakovacej ponuky. Ak zvolíte možnosť „Okamžite“, poskytovateľ e-mailu vymaže kópiu správy ihneď, ako si ju stiahne aplikácia Mail. Ak zvolíte možnosť „Pri presune zo schránky Prijaté“, poskytovateľ e-mailu kópiu vymaže ihneď po tom, čo správu presuniete zo schránky Prijaté.

    Okno s nastaveniami aplikácie Mail
 5. Zatvorením nastavení aplikácie Mail uložte vykonané zmeny.

O blokovaní protokolu POP

Účty s protokolom POP nepodporujú viac pripojení naraz. Ak na prístup k účtu využívate viaceré zariadenia súčasne, zariadenia môžu mať prístup k účtu zablokovaný. V dôsledku toho sa môže zobraziť hlásenie, že máte príliš veľa súčasných pripojení. Prípadne vás systém môže požiadať o zadanie hesla k účtu. Pred ďalším pokusom počkajte približne 20 minút, prípadne sa so žiadosťou o pomoc obráťte na poskytovateľa e-mailu.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: