Boot Camp nepodporuje zväzky RAID

Na počítačoch Mac nemožno používať zväzky RAID v kombinácii so systémom Microsoft Windows.

Boot Camp nenainštaluje Microsoft Windows na zväzky RAID ani na zväzky poskytované kartou RAID.

Systém Windows na Macu nerozpoznáva zväzky RAID ani zväzky poskytované kartou RAID.
  

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: