Získanie pomoci s displejom Apple Cinema Display

Prečítajte si, ako postupovať, ak máte problémy s displejom.

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.

Ak máte problém s displejom a žiadny krok z tohto článku ho nevyrieši, nájdite si v informáciách o servise a podpore, ktoré ste dostali k displeju, postup, ako kontaktovať a požiadať o pomoc autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple alebo spoločnosť Apple. Ak sa pokúsite opraviť displej na vlastnú zodpovednosť a poškodíte ho, na túto škodu sa nebude vzťahovať obmedzená záruka na displej. Ak vás zaujímajú ďalšie informácie na túto tému alebo máte inú otázku týkajúcu sa záruky, kontaktujte autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple alebo autorizovaného predajcu Apple.

Na obrazovke nie je obraz

 • Skontrolujte, či je počítač zapnutý.
 • Skontrolujte, či je správne zapojený napájací kábel.
 • Skontrolujte, či sú káble displeja správne pripojené k počítaču.
 • Skontrolujte, či je kábel displeja Mini DisplayPort alebo DVI pevne pripojený.
 • Skontrolujte, či počítač nie je v režime spánku.
 • Skontrolujte, či je správne nastavený jas. Ovládanie jasu sa nachádza pod pravým predným rohom displeja.
 • Vyhľadajte a nainštalujte všetky dostupné aktualizácie softvéru. Aktualizácie softvéru môžu vyriešiť mnohé bežné problémy.

Ak je napájací kábel displeja zapojený do uzemnenej zásuvky na stene alebo do predlžovačky, skontrolujte, či nebol prerušený prívod elektriny. Zásuvku môžete otestovať tak, že do nej zapojíte niečo, čo určite funguje, napríklad stolnú lampu alebo rádio. 

Nedá sa upraviť hlasitosť vstavaných reproduktorov displeja

 • Skontrolujte, či je USB kábel displeja zapojený do počítača.
 • Vyhľadajte aktualizácie softvéru. Je možné, že na zaistenie plnej funkčnosti sú potrebné aktualizácie softvéru.

Rozmazaný obraz na obrazovke

V nastaveniach Displeje zmeňte rozlíšenie displeja. Najostrejší obraz dosiahnete výberom natívneho rozlíšenia displeja. Natívne rozlíšenie je zvyčajne maximálnym rozlíšením uvedeným v nastaveniach. Pri iných rozlíšeniach môže byť obraz rozmazaný, pretože sú upravené podľa veľkosti monitora.

Na obrazovke nie sú žiadne farby alebo farby nevyzerajú dobre

 • Skontrolujte, či sú káble displeja pevne pripojené k správnym portom na počítači.
 • Skalibrujte monitor pomocou ovládacieho panela monitora. Ďalšie informácie o farbách a displeji nájdete v Pomocníkovi pre Mac.
 • Otvorte ovládací panel monitora a zistite, či máte monitor nastavený na zobrazovanie odtieňov sivej. Ďalšie informácie o farbách a displeji nájdete v Pomocníkovi pre Mac.

Po zmene rozlíšenia obrazovky sa presunú ikony na ploche

Zmena rozlíšenia obrazovky, najmä na menšie rozlíšenie, ovplyvňuje zobrazovanie informácií na nej. Operačný systém môže po zmene rozlíšenia obrazovky automaticky zmeniť rozmiestnenie ikon.

Zmeny vykonané v nastaveniach Displeje sa na displeji neprejavia

Každý displej pripojený k počítaču má vlastné nastavenia Displeje. Použite panel nastavení zobrazený na displeji, na ktorom chcete vykonať zmeny.

Na obrazovke sa po stlačení tlačidla jasu nič nezobrazí alebo na ovládacom paneli monitora nie sú žiadne možnosti režimu napájania

 • Skontrolujte, či ste USB konektor na kábli displeja pripojili k USB portu na počítači. Niektoré funkcie softvéru displeja si totiž vyžadujú USB pripojenie.
 • Skontrolujte, či sú nainštalované všetky aktualizácie softvéru.
Dátum zverejnenia: