Identifikácia lokalizácie klávesnice

Pomocou nasledujúcich máp klávesov môžete identifikovať umiestnenie jednotlivých znakov v rôznych lokalizáciách klávesnice. Vstavané klávesnice notebookov Apple nemajú numerickú klávesnicu a môžu sa mierne líšiť.

Poznámky: 

  • Niektoré klávesnice nemusia byť v niektorých oblastiach k dispozícii.
  • Umiestnenie znakov na klávesniciach pre rôzne jazyky vrátane znakov vyvolaných stlačením klávesov Shift a Alt môžete zobraziť pomocou postupu uvedeného článku Zobrazovač klávesnice.

 

Arabská – (AB)

Klávesnica Apple s numerickou klávesnicou

Klávesnica Apple

Notebook Apple

Belgická – (FN)

Klávesnica Apple s numerickou klávesnicou

Klávesnica Apple

Notebook Apple

Bulharská – (BG)

Klávesnica Apple s numerickou klávesnicou

Klávesnica Apple

Notebook Apple

Chorvátska – (CR)

Klávesnica Apple s numerickou klávesnicou

Klávesnica Apple

Notebook Apple

Česká – (CZ)

Klávesnica Apple s numerickou klávesnicou

Klávesnica Apple

Notebook Apple

Dánska – (DK)

Klávesnica Apple s numerickou klávesnicou

Klávesnica Apple

Notebook Apple

Holandská – (N)

Klávesnica Apple s numerickou klávesnicou

Klávesnica Apple

Notebook Apple

Britská, Veľká Británia – (B)

Klávesnica Apple s numerickou klávesnicou

Klávesnica Apple

Notebook Apple

Anglická, medzinárodná – (Z)

Klávesnica Apple s numerickou klávesnicou

Klávesnica Apple

Notebook Apple

Anglická

Klávesnica Apple s numerickou klávesnicou

Klávesnica Apple

Notebook Apple

Francúzska – (F)

Klávesnica Apple s numerickou klávesnicou

Klávesnica Apple

Notebook Apple

Francúzska, Kanada – (C)

Klávesnica Apple s numerickou klávesnicou

Klávesnica Apple

Notebook Apple

Nemecká – (D)

Klávesnica Apple s numerickou klávesnicou

Klávesnica Apple

Notebook Apple

Grécka – (GR)

Klávesnica Apple s numerickou klávesnicou

Klávesnica Apple

Notebook Apple

Maďarská – (MG)

Klávesnica Apple s numerickou klávesnicou

Klávesnica Apple

Notebook Apple

Islandská – (IS)

Klávesnica Apple s numerickou klávesnicou

Klávesnica Apple

Notebook Apple

Hebrejská – (HB)

Klávesnica Apple s numerickou klávesnicou

Klávesnica Apple

Notebook Apple

Talianska – (T)

Klávesnica Apple s numerickou klávesnicou

Klávesnica Apple

Notebook Apple

Japonská – (J)

Klávesnica Apple s numerickou klávesnicou

Klávesnica Apple

Notebook Apple

Kórejská – (KH)

Klávesnica Apple s numerickou klávesnicou

Klávesnica Apple

Notebook Apple

Nórska Bokmal – (H)

Klávesnica Apple s numerickou klávesnicou

Klávesnica Apple

Notebook Apple

Poľská – (PL)

Klávesnica Apple s numerickou klávesnicou

Notebook Apple

Portugalská – (PO)

Klávesnica Apple s numerickou klávesnicou

Klávesnica Apple

Notebook Apple

Rumunská – (RO)

Klávesnica Apple s numerickou klávesnicou

Klávesnica Apple

Notebook Apple

Ruská – (RS)

Klávesnica Apple s numerickou klávesnicou

Klávesnica Apple

Notebook Apple

Slovenská – (SL)

Klávesnica Apple s numerickou klávesnicou

Klávesnica Apple

Notebook Apple

Španielska/západná španielska – (E)

Klávesnica Apple s numerickou klávesnicou

Klávesnica Apple

Notebook Apple

Švédska – (S)

Klávesnica Apple s numerickou klávesnicou

Klávesnica Apple

Notebook Apple

Švajčiarska viacjazyčná – (SF/SM)

Klávesnica Apple s numerickou klávesnicou

Klávesnica Apple

Notebook Apple

Taiwanská – (TA)

Klávesnica Apple s numerickou klávesnicou

Klávesnica Apple

Notebook Apple

Thajská – (TH)

Klávesnica Apple s numerickou klávesnicou

Klávesnica Apple

Notebook Apple

Turecká – (TQ)

Klávesnica Apple s numerickou klávesnicou

Klávesnica Apple

Notebook Apple

Turecká – (TU)

Klávesnica Apple s numerickou klávesnicou

Klávesnica Apple

Notebook Apple

Dátum zverejnenia: