Ako overiť úspešnosť inštalácie programu Bonjour for Windows

Po nainštalovaní programu Bonjour for Windows máte k dispozícii niekoľko možností, ako zistiť, či funguje správne.

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.

Kontrola panela s nástrojmi programu Internet Explorer

 1. Spustite Internet Explorer.
 2. Na paneli s nástrojmi prehľadávača by sa mala zobrazovať ikona programu Bonjour (ikona s vírom). Ak sa tam ikona programu Bonjour nenachádza, softvér nie je nainštalovaný v počítači (pozrite si časť „Odinštalovanie a opätovná inštalácia“ nižšie).
 3. Ak sa tam nachádza, kliknutím na ikonu zobrazte okno so službami programu Bonjour, ktoré sú k dispozícii v sieti. Ak sa zobrazuje toto okno, softvér funguje normálne.

Ak Bonjour prestane pracovať tak, ako sa očakáva, jeho opätovné sfunkčnenie je možné najjednoduchšie dosiahnuť tak, že ho odinštalujete a znova nainštalujete (pozrite nižšie).

Získanie menu z panela programu Explorer

Ak sa v okne prehľadávača Internet Explorer nezobrazuje panel s nástrojmi, na ktorom by ste mohli vyhľadať ikonu programu Bonjour (v niektorých počítačoch môže byť tento panel s nástrojmi deaktivovaný), skontrolujte namiesto toho submenu panelov programu Explorer. Pomocou položky menu programu Bonjour môžete duplikovať funkciu ikony jeho panela s nástrojmi. Vyhľadanie menu:

 1. Kliknite na menu Zobraziť a ukážte na položku Panely programu Explorer.
 2. Ak je softvér nainštalovaný, malo by sa zobraziť submenu s položkou Bonjour.
 3. Kliknutím na položku Bonjour zobrazte naľavo panel prehľadávača so službami programu Bonjour, ktoré sú k dispozícii v sieti.

Odinštalovanie a opätovná inštalácia

Ak sa po nainštalovaní programu Bonjour nezobrazuje žiadna z položiek opísaných vyššie, skúste softvér odinštalovať a znova nainštalovať.

 1. Prejdite do ovládacieho panela a kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov.
 2. V zozname vyberte položku Bonjour.
 3. Kliknite na položku Zmeniť alebo odstrániť.
 4. Vyberte možnosť Odstrániť a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 5. Znovu nainštalujte Bonjour for Windows z webových stránok spoločnosti Apple alebo z média, na ktorom vám bol dodaný.
Dátum zverejnenia: