Tlač pomocou základne AirPort zo systému Windows XP

Získajte informácie o tlači pomocou základne AirPort zo systému Microsoft Windows XP.

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.

Skôr než začnete:

  • Stiahnite a nainštalujte si Bonjour for Windows.
  • Mali by ste si nainštalovať aj najnovšie ovládače tlačiarne z webových stránok výrobcu svojej tlačiarne.

Ak používate Microsoft Windows XP SP3 alebo novšiu verziu, môžete tlačiť pomocou tlačiarne USB pripojenej k základni AirPort.

Použite tento postup:

  1. Otvorte sprievodcu Bonjour Printer Wizard for Windows XP tak, že kliknete na položky Štart > Všetky programy > Bonjour > Bonjour Printer Wizard v menu Štart.
  2. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
  3. Vyberte svoju tlačiareň.
  4. Vyberte ovládač svojej tlačiarne.
  5. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: