Sledovanie filmov vo formáte DVD pomocou aplikácie DVD Player na Macu

Aplikácia DVD Player môže prehrávať disky DVD alebo súbory filmov vo formáte DVD uložené v počítači.

Prehrávanie disku DVD

Ak je v Macu vstavaná jednotka DVD alebo ak používa jednotku Apple USB SuperDrive, stačí vložiť disk DVD do jednotky. Automaticky sa otvorí aplikácia DVD Player.

Na ovládanie prehrávania alebo prístup k menu disku DVD použite ovládacie prvky na obrazovke. Na lište sú k dispozícii ďalšie funkcie, napríklad titulky, skryté titulky alebo rodičovská kontrola. Používať môžete aj medzerník a ďalšie klávesové skratky a gestá.

Prehrávanie súboru filmu vo formáte DVD uloženého v Macu

Ak máte v Macu uložené médiá vo formáte DVD:

  1. Pomocou Spotlightu vyhľadajte a otvorte aplikáciu DVD Player.
  2. Na lište aplikácie DVD Player vyberte položku Súbor > Otvoriť DVD médium. 
  3. Vyberte priečinok VIDEO_TS obsahujúci video, ktoré chcete prehrávať, a potom kliknite na položku Otvoriť.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: