Nastavenie účtu Exchange ActiveSync na iPhone alebo iPade

Keď pridáte účet Exchange ActiveSync, môžete so zariadením so systémom iOS synchronizovať obsah apiek Mail, Kontakty, Kalendáre, Pripomienky a Poznámky.

Pridajte účet Exchange

Klepnite na Nastavenia > Mail > Pridať účet > Microsoft Exchange.

Ak pridávate ďalší účet, klepnite na Účty > Pridať účet.

 

Zadajte svoju e-mailovú adresu

Zadajte svoju e-mailovú adresu a potom klepnite na Ďalej. Môžete zadať aj popisné informácie o účte.

Pridanie účtu Exchange v nastaveniach

Pripojte sa k serveru Exchange

Po zadaní e-mailovej adresy vyberte Prihlásiť sa alebo Nastaviť manuálne.

Ak chcete automaticky zistiť informácie o svojom účte Exchange, klepnite na Prihlásiť sa. Ak váš účet používa moderné overovanie, systém vás prevedie prispôsobeným procesom overovania. 

Po klepnutí na Nastaviť manuálne môžete nastaviť účet so základnou autentifikáciou. Zadajte heslo k e-mailovému účtu a potom klepnite na Ďalej. Môže sa tiež zobraziť výzva na zadanie ďalších informácií o serveri. Tieto informácie môžete získať od správcu servera Exchange.

Obrazovka detailov účtu Exchange v nastaveniach

Synchronizujte obsah

Synchronizovať môžete obsah apiek Mail, Kontakty, Kalendáre, Pripomienky a Poznámky. Po skončení klepnite na položku Uložiť.

Obrazovka konfigurácie účtu Exchange v nastaveniach

Upravte nastavenia účtu Exchange

Klepnite na Nastavenia > Mail > Heslá a účty a potom vyberte príslušný účet Exchange. Môžete tiež nastaviť automatické odpovede v neprítomnosti a zmeniť frekvenciu synchronizácie apky Mail. Ak chcete zmeniť pokročilé nastavenia, klepnite na názov účtu a zmeňte nastavenia, ako sú napríklad SSL a S/MIME.


Viac informácií

Prečítajte si viac o nasadzovaní v systéme iOS.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: