Nastavenie účtu Exchange ActiveSync na iPhone, iPade alebo iPode touch

Keď pridáte účet Exchange ActiveSync, môžete so zariadením so systémom iOS bezdrôtovo synchronizovať e-maily, kontakty, kalendáre, pripomienky a poznámky.

Pridajte účet Exchange

Klepnite na položku Nastavenia > Heslá a účty > Pridať účet > Exchange.

 

Zadajte svoju adresu

Zadajte svoju e-mailovú adresu. Môžete zadať aj popisné informácie o účte.

Pripojte sa k serveru Exchange

Po zadaní e-mailovej adresy sa môžete pripojiť k serveru Exchange pomocou možnosti Nastaviť manuálne alebo Prihlásiť sa.

Ak vyberiete možnosť Nastaviť manuálne, môžete nastaviť účet Exchange so základnou autentifikáciou. Zadajte heslo k svojmu e-mailu. Môže sa tiež zobraziť výzva na zadanie ďalších informácií o serveri.

Ak vyberiete možnosť Prihlásiť sa, vaša e-mailová adresa sa odošle spoločnosti Microsoft s cieľom získania informácií o vašom účte Exchange. Ak váš účet používa viacfaktorovú autentifikáciu, systém vás prevedie prispôsobeným procesom autentifikácie. Prečítajte si viac informácií o modernom overovaní spoločnosti Microsoft.

Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na správcu servera Exchange.

Synchronizujte obsah

Synchronizovať môžete obsah aplikácií Mail, Kontakty, Kalendáre, Pripomienky a Poznámky. Po skončení klepnite na položku Uložiť.

Upravte nastavenia účtu Exchange

Klepnite na položku Nastavenia > Heslá a účty a vyberte príslušný účet Exchange. Môžete tiež nastaviť automatické odpovede v neprítomnosti a zmeniť frekvenciu synchronizácie aplikácie Mail. Klepnutím na názov účtu môžete tiež zmeniť pokročilé nastavenia, ako je napríklad SSL a S/MIME.

Ďalšie informácie

Prečítajte si viac o nasadení systému iOS.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: