Opätovné vytvorenie indexu Spotlightu na Macu

Ak sa pri vyhľadávaní na Macu zobrazujú neočakávané výsledky, môže vám pomôcť opätovné vytvorenie indexu Spotlightu.

Pred opätovným vytvorením indexu Spotlightu


Opätovné vytvorenie indexu Spotlightu

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na Spotlight.
 2. Kliknite na tab Súkromie.
 3. Potiahnite disk alebo priečinok, ktorý chcete znova indexovať, na zoznam miest, v ktorých má Spotlight zakázané vyhľadávanie. Alebo kliknite na tlačidlo pridania (+) a vyberte disk alebo priečinok na pridanie.
  priečinok s názvom Dokumenty potiahnutý do zoznamu „Zakázať Spotlightu vyhľadávať na týchto miestach“ v Systémových nastaveniach Spotlightu
  Na tab Súkromie môžete pridať len položku, ku ktorej máte povolenia vlastníka. Ak sa chcete o povoleniach dozvedieť viac, vyberte na lište Findera Pomocníka a vyhľadajte výraz „povolenia“.
 4. Z toho istého zoznamu miest vyberte disk alebo priečinok, ktorý ste práve pridali. Potom ho kliknutím na tlačidlo odstránenia (–) odstráňte zo zoznamu.
  Tab Súkromie v Systémových nastaveniach Spotlightu s popismi tlačidiel na pridanie a odstránenie
 5. Zatvorte Systémové nastavenia. Aplikácia Spotlight znovu vytvorí index obsahu disku alebo priečinka. V závislosti od množstva indexovaných dát to môže nejaký čas trvať.
Dátum zverejnenia: