Používanie operačného systému dodaného spolu s Macom alebo kompatibilnej novšej verzie

Ak sa pokúsite použiť nekompatibilný systém macOS, môže sa stať, že Mac nedokončí spúšťanie alebo sa bude správať neočakávane.

Ak sa pokúsite spustiť Mac z pevného disku, sieťového zväzku alebo zálohy Time Machine, ktoré obsahujú nekompatibilnú verziu alebo build systému macOS, môže sa vyskytnúť jeden alebo viac z týchto symptómov:

  • Spúšťanie Macu sa nedokončí alebo sa pri spúšťaní zobrazí symbol zákazu.
  • Zobrazí sa správa o tom, že používate nepodporovanú alebo nesprávnu verziu operačného systému Macu.
  • Mac nereaguje na trackpad, myš alebo klávesnicu.
  • Aplikácie sa neočakávane ukončujú.
  • Mac neprechádza do režimu spánku alebo sa z neho neprebúdza.
  • Mac nevydáva žiadne zvuky.
  • Ventilátory v Macu sú hlasnejšie, pretože sa krútia rýchlejšie.
  • Obraz na displeji vyzerá zmenšený, sú okolo neho čierne pásy alebo má nesprávny odtieň.
  • Nemožno používať rozhranie Bluetooth alebo Wi-Fi.

Ktoré operačné systémy Macu sú kompatibilné?

Verzia systému macOS dodaná spolu s Macom je najstaršia verzia, ktorá je s týmto Macom kompatibilná. Ak chcete zistiť, či je váš Mac kompatibilný s novšou verziou systému macOS, pozrite si systémové požiadavky:

Ak sa Mac nespustí s kompatibilnou verziou systému macOS, je možné, že vyžaduje konkrétny build tejto verzie. Ak chcete získať správny build, preinštalujte systém macOS alebo vykonajte upgrade na novšiu verziu systému macOS.

Dátum zverejnenia: