Vyhľadanie verzie softvéru v iPhone, iPade alebo iPode

Verziu systému iOS alebo softvéru pre iPod, ktorú máte nainštalovanú v iPhone, iPade alebo iPode, môžete zistiť priamo v zariadení alebo v aplikácii iTunes.

 

V iPhone, iPade alebo iPode touch

Ak chcete zistiť, akú verziu systému iOS máte v zariadení nainštalovanú, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Informácie.

V iPode, iPode classic, iPode nano alebo iPode mini

  1. Opakovane stláčajte tlačidlo Menu, až kým sa nezobrazí hlavná ponuka.
  2. Rolujte na položku Nastavenia > Informácie a vyberte ju.
  3. Informácie o verzii softvéru zariadenia by sa mali zobraziť na tejto obrazovke. Ak používate iPod nano (3. alebo 4. generácia) alebo iPod classic, informácie o verzii softvéru zobrazíte tak, že na obrazovke Informácie dvakrát stlačíte prostredné tlačidlo.

Pomocou aplikácie iTunes

Na zistenie verzie softvéru zariadenia môžete použiť aj aplikáciu iTunes. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. Uistite sa že máte nainštalovanú najnovšiu verziu aplikácie iTunes.
  2. Otvorte aplikáciu iTunes a pripojte zariadenie.
  3. Kliknite na ikonu zariadenia v ľavom hornom rohu okna aplikácie iTunes.
  4. Verziu softvéru nájdete v časti Zhrnutie alebo Nastavenia.

Prečítajte si, ako postupovať, ak aplikácia iTunes nerozpozná vaše zariadenie.

Dátum zverejnenia: