Vyhľadanie verzie softvéru v iPhone, iPade alebo iPode

Verziu systému iOS, iPadOS alebo softvéru pre iPod, ktorú máte nainštalovanú v iPhone, iPade alebo iPode, môžete zistiť priamo v zariadení alebo pomocou počítača.

 

Na iPhone, iPade alebo iPode touch

Ak chcete zistiť, ktorú verziu máte v zariadení nainštalovanú, prejdite na položku Nastavenia > Všeobecné a klepnite na položku Informácie.

Na iPode, iPode classic, iPode nano alebo iPode mini

  1. Opakovane stláčajte tlačidlo Menu, až kým sa nezobrazí hlavné menu.
  2. Rolujte na položku Nastavenia > Informácie a vyberte ju.
  3. Informácie o verzii softvéru zariadenia by sa mali zobraziť na tejto obrazovke. Ak používate iPod nano (3. alebo 4. generácia) alebo iPod classic, informácie o verzii softvéru zobrazíte tak, že na obrazovke Informácie dvakrát stlačíte prostredné tlačidlo.

Na počítači

Na zistenie verzie softvéru zariadenia môžete použiť aj počítač. Postupujte takto:

  1. Na Macu so systémom macOS Catalina 10.15 otvorte Finder. Na Macu so systémom macOS Mojave 10.14 alebo starším alebo na PC otvorte iTunes.
  2. Pripojte zariadenie k počítaču.
  3. Na počítači vyhľadajte zariadenie. Prečítajte si, ako postupovať, ak počítač nerozpozná zariadenie.
  4. Verzia softvéru bude uvedená na tabe Všeobecné alebo Zhrnutie.

Dátum zverejnenia: