Vyhľadanie verzie softvéru v iPhone, iPade alebo iPode

Verziu systému iOS, iPadOS alebo softvéru pre iPod, ktorú máte nainštalovanú v iPhone, iPade alebo iPode, môžete zistiť priamo v zariadení alebo pomocou počítača.

iPhone s obrazovkou Informácie s verziou softvéru pod názvom zariadenia. 

Na iPhone, iPade alebo iPode touch

Ak chcete zistiť, ktorú verziu softvéru máte v zariadení nainštalovanú, prejdite na Nastavenia > Všeobecné a klepnite na Informácie.

Na iPode, iPode classic, iPode nano alebo iPode mini

  1. Opakovane stláčajte tlačidlo Menu, až kým sa nezobrazí hlavné menu.
  2. Rolujte na položku Nastavenia > Informácie a vyberte ju.
  3. Informácie o verzii softvéru zariadenia by sa mali zobraziť na tejto obrazovke. Ak používate iPod nano (3. alebo 4. generácia) alebo iPod classic, informácie o verzii softvéru zobrazíte tak, že na obrazovke Informácie dvakrát stlačíte prostredné tlačidlo.

Na iPode shuffle

Ak chcete zistiť, ktorú verziu softvéru máte v iPode shuffle nainštalovanú, použite Findera alebo iTunes na počítači.


Na počítači

Na zistenie verzie softvéru zariadenia môžete použiť aj počítač. Postupujte takto:

  1. Na Macu so systémom macOS Catalina alebo novším otvorte Finder. Na Macu so systémom macOS Mojave alebo starším alebo na PC s Windowsom otvorte iTunes.
  2. Pripojte zariadenie k počítaču.
  3. Na počítači vyhľadajte zariadenie. Prečítajte si, čo robiť, ak počítač nerozpozná vaše zariadenie.
  4. Verzia softvéru bude uvedená na tabe Všeobecné alebo Zhrnutie.

Okno Findera s tabom Všeobecné pre pripojené zariadenie John's iPhone. Verzia softvéru je uvedená v hornej časti okna.

Dátum zverejnenia: