iTunes pre Windows nemožno nainštalovať ani aktualizovať

Zistite, čo robiť v prípade, že si na svojom PC so systémom Windows nedokážete nainštalovať alebo aktualizovať aplikáciu iTunes.

Ak sa vám nedá na PC so systémom Windows nainštalovať iTunes, prípadne sa po nainštalovaní softvéru zobrazuje „chyba 2“, vykonajte kroky v poradí uvedenom nižšie.

Ak sa vám pri pokuse o spustenie aplikácie iTunes zobrazuje iná chyba, pozrite si informácie o riešení problémov pri neočakávanom ukončení aplikácie alebo pri jej spustení.

 1. Skontrolujte, či ste v počítači prihlásený ako správca.

  Ak neviete, či máte účet správcu, zistite, ako sa prihlásite ako správca. Ďalšiu pomoc môžete získať zo systému pomocníka počítača, od IT oddelenia alebo navštívením adresy support.microsoft.com.

 2. Nainštalujte si najnovšie aktualizácie Microsoft Windows.

  Najnovšie aktualizácie nájdete na webovej stránke Microsoft Windows Update. Aplikácia iTunes pre Windows si vyžaduje systém Windows 7 alebo novší s nainštalovaným najnovším balíkom Service Pack. Ak nemôžete aktualizácie nainštalovať, hľadajte odpovede v systéme pomocníka počítača, od IT oddelenia alebo na stránke support.microsoft.com.

 3. Z jedného z odkazov nižšie si stiahnite najnovšiu podporovanú verziu aplikácie iTunes pre váš PC. Po kliknutí na odkaz kliknite na možnosť Stiahnuť a stiahnite si inštalačný súbor iTunes. Po výzve kliknite na možnosť Uložiť (namiesto možnosti Spustiť). iTunes 12.1.3 je najnovšou podporovanou verziou pre systémy Windows XP a Vista.

  Windows 7 alebo novší
  iTunes 12.1.3 pre Windows XP a Windows Vista (32-bitová verzia)
  iTunes 12.1.3 pre Windows Vista (64-bitová verzia)

 4. Kliknite pravým tlačidlom na súbor iTunesSetup alebo iTunes6464Setup (inštalačný súbor, ktorý ste si stiahli v kroku č. 3). 

  Ak máte systém Windows Vista alebo novší, zvoľte možnosť „Spustiť ako správca.“
  Ak máte systém Windows XP, zvoľte možnosť Otvoriť.

  Ak ste si iTunes inštalovali už predtým, inštalátor vás vyzve na opravu softvéru.

  Po dokončení opráv počítač reštartujte a aplikáciu iTunes skúste znova spustiť.

 5. Ak sa iTunes nepodarí nainštalovať alebo opraviť, pravdepodobne bude nutné odstrániť všetky komponenty, ktoré v systéme zostali po predchádzajúcej inštalácii, a následne aplikáciu preinštalovať.

  Odstránenie a preinštalovanie aplikácie iTunes a ďalších softvérových komponentov pre systém Windows Vista alebo novší.

  Skladby zakúpené v obchode iTunes Store alebo naimportované z CD sa predvolene ukladajú do priečinka Moja hudba. Vymazaním aplikácie iTunes sa vaša hudba nevymaže.

 6. Vypnite konfliktný softvér.

  Niektoré procesy na pozadí môžu spôsobiť problémy, ktoré bránia inštalácii aplikácií ako iTunes.

  Ak máte nainštalovaný bezpečnostný softvér a pozorujete problémy pri inštalácii aplikácie iTunes pre Windows, na vyriešenie tohto problému bude možno potrebné vypnúť alebo odinštalovať bezpečnostný softvér.

 7. Reštartujte počítač.
   
 8. Po reštartovaní a úprave softvéru spusteného na počítači znova nainštalujte aplikáciu iTunes.

Získanie ďalšej pomoci

Ak sa na základe postupu v tomto článku problém nevyrieši, skúste vyhľadať riešenie na webovej stránke podpory spoločnosti Microsoft.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: