iTunes pre Windows sa nedá sa nainštalovať alebo aktualizovať

Prečítajte si, čo robiť, ak v PC s Windowsom nie je možné nainštalovať alebo aktualizovať iTunes.

Ak ste si stiahli verziu iTunes z webovej stránky spoločnosti Apple, postupujte podľa návodu v tomto článku.

Ak máte Windows 10, iTunes si môžete stiahnuť aj z obchodu Microsoft Store. Ak máte problém s inštaláciou iTunes z webovej stránky spoločnosti Apple, stiahnite si iTunes z obchodu Microsoft Store. Ak iTunes v obchode Microsoft Store neviete stiahnuť alebo aktualizovať, požiadajte o pomoc spoločnosť Microsoft.

Ak iTunes z webovej stránky spoločnosti Apple neviete na PC s Windowsom nainštalovať alebo sa po inštalácii softvéru zobrazí chyba 2 alebo hlásenie o tom, že podpora pre apky od spoločnosti Apple sa nenašla, postupne vyskúšajte kroky uvedené nižšie.

Uistite sa, že ste na počítači prihlásený ako správca

Ak s istotou neviete, či máte správcovský účet, prečítajte si, ako sa prihlásiť ako správca

Ďalšiu pomoc získate aj v systéme pomocníka počítača, od IT oddelenia alebo na stránke support.microsoft.com.

 

Nainštalujte si najnovšie aktualizácie systému Microsoft Windows

Najnovšie aktualizácie si môžete stiahnuť na stránke Microsoft Windows Update

iTunes pre Windows si vyžaduje Windows 7 alebo novší s nainštalovaným balíkom Service Pack. Ak sa tieto aktualizácie nainštalovať nedajú, ďalšiu pomoc získate aj v systéme pomocníka počítača, od IT oddelenia alebo na stránke support.microsoft.com.

 

Stiahnite si do PC najnovšiu podporovanú verziu iTunes

Na webovej stránke spoločnosti Apple si stiahnite iTunes a potom kliknutím na Stiahnuť stiahnite inštalátor iTunes. Po vyzvaní kliknite na Uložiť (nie Spustiť).

Ak máte Windows 10, najnovšiu verziu iTunes si môžete stiahnuť aj z obchodu Microsoft Store. Ak si iTunes stiahnete z obchodu Microsoft Store, zvyšné kroky v tomto článku by ste nemali potrebovať. Ak ste si iTunes stiahli z webovej stránky spoločnosti Apple, postupujte podľa návodu nižšie.

 

Opravte iTunes

Pravým tlačidlom myši kliknite na inštalátor, ktorý ste stiahli v 3. kroku (volá sa iTunesSetup alebo iTunes6464Setup), a vyberte možnosť Spustiť ako správca.

Ak ste už predtým iTunes inštalovali, inštalátor vás vyzve, aby ste softvér opravili.

Po dokončení opravy reštartujte počítač a skúste spustiť iTunes.

 

Odstráňte všetky súčasti z predošlej inštalácie

Ak sa iTunes nepodarí nainštalovať alebo opraviť, možno budete musieť odstrániť súčasti, ktoré zostali po predošlej inštalácii iTunes, a potom apku preinštalovať.

Prečítajte si, ako odstrániť a preinštalovať iTunes a iné softvérové súčasti pre systém Windows Vista alebo novší.

Skladby, ktoré ste zakúpili v iTunes Store alebo importovali z CD diskov, sa predvolene ukladajú do priečinka Moja hudba. Vymazanie iTunes vašu hudbu neovplyvní.

 

Vypnite softvér, ktorý môže spôsobovať konflikty

Niektoré procesy v pozadí môžu spôsobovať problémy, v dôsledku ktorých sa apky, ako napríklad iTunes, nedajú nainštalovať.

Ak ste si nainštalovali bezpečnostný softvér a máte problémy s inštaláciou iTunes pre Windows, možno na ich vyriešenie budete musieť vypnúť alebo odinštalovať bezpečnostný softvér.

 

Reštartujte počítač

Po reštartovaní skúste iTunes nainštalovať znova.

 

Získanie ďalšej pomoci

Ak sa vám problém nepodarí odstrániť ani po vyskúšaní krokov v týchto článkoch, skúste pohľadať riešenie pomocou vyhľadávania na webovej stránke podpory spoločnosti Microsoft.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: