Použitie obmedzení v iTunes v PC

Pomocou obmedzení môžete blokovať alebo obmedziť určité funkcie a služby v iTunes v počítači vrátane prístupu k nevhodnému obsahu v obchode iTunes Store.

Pomocou obmedzení v iTunes v PC môžete vypnúť prístup k službám:

  • Apple Podcasts
  • iTunes Store
  • Apple Music
  • zdieľané knižnice.

Obmedzenia môžete nastaviť tak, aby osoba, ktorá používa váš počítač, nemohla počúvať hudbu s nevhodným obsahom, sledovať filmy alebo TV seriály s určitým hodnotením alebo sťahovať aplikácie, ktoré majú určité vekové obmedzenia.

Nastavenie obmedzení v iTunes v PC

  1. Otvorte menu Windows a prejdite na všetky aplikácie.
  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na iTunes a vyberte položky Viac > Spustiť ako správca.
  3. Na zobrazenom paneli vyberte položky, ktoré chcete vypnúť a obmedziť. Pomocou menu napravo od týchto položiek môžete pre filmy, TV seriály a aplikácie nastaviť aj úrovne hodnotenia.
  4. Ak chcete zabrániť iným osobám v zmene obmedzení, ktoré ste nastavili, kliknite na ikonu zámku v ľavom dolnom rohu okna a zadajte heslo správcu pre svoj počítač. Ak budete chcieť neskôr zmeniť svoje nastavenia zákazov alebo obmedzení, kliknite na ikonu zámku a po zobrazení výzvy zadajte heslo.
  5. Kliknutím na tlačidlo OK potvrďte svoj výber.

Tieto pokyny sa vzťahujú na iTunes z obchodu Microsoft Store. Ak ste iTunes pre Windows stiahli z webovej stránky spoločnosti Apple, môžete nájsť obmedzenia v časti Upraviť > Nastavenia > Obmedzenia.

Ďalšie informácie

Obmedzenia môžete používať aj v MacuiPhone, iPade alebo iPode touch a v Apple TV.

Dátum zverejnenia: