Informácie o možnostiach mobilného dátového roamingu pre váš iPhone a iPad

Naučte sa zapnúť a vypnúť dátový roaming, pripravte sa cestu do zahraničia a získajte ďalšie informácie.

Vypnutie dátového roamingu alebo príprava na cestu

Potrebujete zabrániť účtovaniu poplatkov za roaming, pretože ste pricestovali na miesto bez programu dátových prenosov v zahraničí? Vypnite mobilné dáta a dátový roaming.1,2 Otvorte menu Nastavenia a klepnite na položku Mobilné alebo Mobilné dáta. Vypnite možnosť Mobilné dáta a potom klepnite na položku Možnosti dát a vypnite možnosť Dátový roaming.

Plánujete cestu? Pripraviť sa môžete tromi spôsobmi:

Nákup roamingového programu od operátora

Pred cestou: Ak sa chcete vyhnúť poplatkom a vyšším cenám, kontaktujte operátora telefonicky alebo prejdite do online obchodu, kde si môžete kúpiť medzinárodné roamingové programy.

Po príchode: Otvorte menu Nastavenia. Klepnite na položku Mobilné alebo Mobilné dáta. Potom klepnite na položku Možnosti dát a zapnite funkciu Dátový roaming a ďalšie nastavenia podľa odporúčania operátora.

Nákup roamingového programu s eSIM kartou a Apple SIM kartou

Pred cestou: Ak máte iPad s eSIM kartou alebo Apple SIM kartou, môžete si pozrieť programy mobilných dát od vybraných operátorov vo viac ako 90 krajinách, regiónoch a teritóriách. 

Po príchode: Prejdite do menu Nastavenia > Mobilné dáta a kúpte si roamingový program, ktorý vám vyhovuje.

Nákup alebo prenájom miestnych SIM kariet

Pred cestou: Zvyčajne3 je možné kúpiť alebo prenajať si SIM kartu pre konkrétnu krajinu alebo región. Viac informácií získate v cestovných príručkách a na webových stránkach súvisiacich s príslušnou krajinou alebo regiónom.

Po príchode: Vymeňte súčasnú SIM kartu za novú. Pôvodnú budete potrebovať po návrate domov, preto si ju bezpečne uschovajte.

  1. Keď zapnete funkcie Mobilné dáta a Dátový roaming, nemala by sa v stavovom riadku zobrazovať ikona mobilných dát. Prečítajte si ďalšie informácie o nastaveniach a používaní mobilných dát.
  2. Hodinky Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) a Apple Watch Series 4 nepodporujú dátový roaming. Keď v iPhone používate dátový roaming, môžu hodinky Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) alebo Apple Watch Series 4 používať len Wi-Fi pripojenie alebo mobilné pripojenie vášho iPhonu.
  3. Ak chcete používať kúpené alebo prenajaté SIM karty, potrebujete iPad (Wi-Fi + Cellular), odomknutý iPhone alebo iPhone bez SIM karty.

     Obrazovka nastavení mobilného pripojenia v iPhone

Kontrola využitia dát

Ak prekročíte limity využitia dát v rámci medzinárodného programu dátových prenosov, môže sa stať, že nebudete mať dátové prenosy k dispozícii alebo sa vám zníži rýchlosť siete. Ak chcete skontrolovať využitie dát, otvorte menu Nastavenia a klepnite na položku Mobilné alebo Mobilné dáta. Potom sa pozrite do časti Mobilné dáta.

Prečítajte si ďalšie informácie o využívaní mobilných dát.

Získanie pomoci pri problémoch s roamingom na cestách do zahraničia

  1. Zapnite režim lietadlo na približne 30 sekúnd. Potom ho znova vypnite a nechajte iPhone automaticky vybrať najlepšiu sieť. 
  2. Ak sa v stavovom riadku iPhonu zobrazí správa Žiadna sieť, otvorte menu Nastavenia a klepnite na položku Mobilné alebo Mobilné dáta. Klepnite na položku Možnosti dát a uistite sa, že je zapnutá funkcia Dátový roaming. Potom kontaktujte operátora a zistite, či je pre váš účet aktivovaný medzinárodný roaming.
  3. Ak sa vám po príchode do krajiny zobrazuje nesprávny dátum a čas, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Dátum a čas. Skontrolujte, či je zapnutá možnosť Nastaviť automaticky.

Potrebujete ďalšiu pomoc? Ak áno, postupujte takto:

  1. Prejdite do menu Nastavenia > Mobilné > Mobilná sieť a vypnite možnosť Automaticky. Počkajte na zobrazenie sietí, ktoré sú k dispozícii. Môže to trvať až dve minúty.
  2. Klepnite na požadovaného operátora.
  3. Prejdite na hlavnú obrazovku menu Nastavenia a počkajte, kým sa iPhone alebo iPad nepripojí k sieti.
  4. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, skúste použiť inú SIM kartu alebo požiadajte operátora o ďalšie informácie.

 

Dátum zverejnenia: