Zálohovanie a obnovenie knižnice iTunes v PC

Pred tým, než knižnicu médií iTunes presuniete alebo obnovíte v PC, skonsolidujte ju a vytvorte zálohu.

Čo by ste mali vedieť

Knižnica iTunes, databáza, ktorú tvorí všetka hudba a ostatné médiá, ktoré ste si pridali do iTunes pre Windows, je usporiadaná do dvoch súborov knižnice iTunes a priečinka iTunes Media.

Pred zálohovaním médií:

Dostupnosť a funkcie služieb iTunes a Store sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo oblasti. Prečítajte si o dostupnosti funkcií vo vašej krajine alebo oblasti.

Ak máte Mac

V systéme macOS Catalina alebo novšom je vaša predchádzajúca knižnica médií iTunes dostupná v apkách Hudba, Apple TV, Apple Podcasts a Apple Books. A keď si zálohujete Mac, knižnica médií sa automaticky zahrnie do tejto zálohy.


Konsolidovanie knižnice iTunes

 1. Otvorte iTunes.
 2. Na lište v hornej časti obrazovky počítača alebo v hornej časti okna iTunes vyberte Súbor > Knižnica > Usporiadať knižnicu.
 3. Vyberte položku Konsolidovať súbory.
 4. Kliknite na OK.

Pri konsolidovaní sa kópie všetkých súborov, ktoré boli mimo priečinka iTunes Media, pridajú doň. Po tom, ako sa uistíte, že tieto kópie v priečinku iTunes Media máte, vám v záujme ušetrenia miesta na pevnom disku odporúčame pôvodné súbory vymazať.


Vyhľadanie priečinka iTunes Media

Priečinok iTunes Media sa predvolene nachádza v priečinku iTunes. Nájdete ho pomocou položiek Užívateľ > Hudba > iTunes > iTunes Media.

Ak sa priečinok iTunes Media v uvedenom umiestnení nenachádza, nájdete ho takto:

 1. Otvorte iTunes.
 2. V lište v hornej časti okna iTunes vyberte položky Upraviť > Nastavenia.
 3. Kliknite na tab Rozšírené.
 4. V poli pod textom „Umiestnenie priečinka iTunes Media“ zistíte, kde sa nachádza priečinok iTunes Media.
   

Zálohovanie knižnice a mediálnych súborov

Po skonsolidovaní mediálnych súborov môžete svoju knižnicu a mediálne súbory zálohovať na externý disk.

 1. Ukončite iTunes.
 2. Vyhľadajte priečinok iTunes.
 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na priečinok iTunes a vyberte položku Kopírovať.
 4. Prejdite na externý pevný disk, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Vložiť.

Obnovenie knižnice zo zálohy

Knižnicu iTunes si do počítača môžete obnoviť z externého disku. Ak obnovujete knižnicu iTunes z iného počítača, uistite sa, že v tom novom máte najnovšiu verziu iTunes.

 1. Ukončite iTunes.
 2. Prejdite na položku Tento počítač a kliknite na externý disk.
 3. Vyberte priečinok iTunes, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Kopírovať.
 4. Prejdite do umiestnenia v počítači, kde chcete mať knižnicu iTunes, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Vložiť.
 5. Otvorte aplikáciu iTunes a podržte pri tom stlačený kláves Shift.
 6. Keď sa zobrazí správa Vybrať knižnicu iTunes, kliknite na možnosť Vybrať knižnicu.
 7. Vyberte umiestnenie, kam ste skopírovali priečinok iTunes.
 8. Tam vyberte súbor .itl knižnice iTunes. 
 9. Kliknite na Otvoriť.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: