Zálohovanie a obnovenie knižnice iTunes

Pred tým, než mediálnu knižnicu iTunes presuniete alebo obnovíte, ju skonsolidujte a vytvorte zálohu.

Príprava

Vaša knižnica iTunes, databáza, ktorú tvorí všetka hudba a ostatný obsah, čo ste si pridali do iTunes, je usporiadaná do dvoch súborov knižnice iTunes a priečinka iTunes Media.

Pred zálohovaním médií si skonsolidujte knižnicu.

Mali by ste tiež opäť stiahnuť všetky predošlé nákupy (hudbu, filmy, TV seriály atď.) a zapnúť automatické sťahovanie budúcich nákupov. iTunes v cloude nie je zálohovacia služba, a preto môžete zakúpené médiá zálohovať iba vytvorením ich lokálnej kópie (kópie stiahnutej v počítači).

Ak chcete mať istotu, že lokálne kópie filmov a TV seriálov zostanú stiahnuté v počítači, vyberte položky iTunes > Nastavenia > Rozšírené (v Macu) alebo Upraviť > Nastavenia > Rozšírené (v PC) a zrušte výber možnosti Automaticky vymazať prehrané filmy a TV seriály.

V Macu sa knižnica iTunes zvyčajne zálohuje pri vytvorení zálohy počítača pomocou aplikácie Time Machine. Iba skontrolujte, či nie je aplikácia iTunes zo zálohy vylúčená. Záloha obnovená v novom Macu zvyčajne zahŕňa aj iTunes. Alebo knižnicu iTunes môžete zálohovať a obnoviť pomocou externého disku podľa krokov v tomto článku.


Dostupnosť a funkcie služieb iTunes a Store sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo oblasti. Prečítajte si o dostupnosti funkcií vo vašej krajine alebo oblasti.


Konsolidovanie knižnice iTunes

 1. Otvorte iTunes.
 2. Na lište v hornej časti obrazovky počítača alebo v hornej časti okna iTunes vyberte položky Súbor > Knižnica > Usporiadať knižnicu.
 3. Vyberte položku Konsolidovať súbory.
  Panel Usporiadať knižnicu v aplikácii iTunes s vybratou položkou Konsolidovať súbory.
 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Pri konsolidovaní sa kópie všetkých súborov, ktoré boli mimo priečinka iTunes Media, pridajú doň. Po tom, ako sa uistíte, že tieto kópie v priečinku iTunes Media máte, vám v záujme ušetrenia miesta na pevnom disku odporúčame pôvodné súbory vymazať.


Vyhľadanie priečinka iTunes Media

Priečinok iTunes Media sa predvolene nachádza v priečinku iTunes:

 • Mac: Otvorte okno Findera a potom kliknite na položky Prejsť > Domov > Hudba > iTunes.
 • Windows 7 alebo novší: Použite cestu \Používatelia\menopoužívateľa\Hudba\.
 • Windows XP: Použite cestu \Dokumenty a nastavenia\menopoužívateľa\Moje dokumenty\Moja hudba\.

Ak tam priečinok iTunes Media nevidíte, jeho umiestnenie zistíte takto:

 1. Otvorte iTunes.
 2. Mac: V lište v hornej časti obrazovky počítača vyberte položky iTunes > Nastavenia.
  Windows: V lište v hornej časti okna iTunes vyberte položky Upraviť > Nastavenia.
 3. Kliknite na tab Rozšírené.
 4. V poli pod textom „Umiestnenie priečinka iTunes Media“ zistíte, kde sa nachádza priečinok iTunes Media.
  Panel Rozšírené nastavenia v časti Nastavenia iTunes. Zobrazuje umiestnenie priečinka iTunes Media.
  Umiestnenie priečinka iTunes Media môžete aj zmeniť, a to kliknutím na položku Zmeniť.


Zálohovanie knižnice a mediálnych súborov

Po skonsolidovaní mediálnych súborov môžete svoju knižnicu a mediálne súbory zálohovať na externý disk.

 1. Ukončite aplikáciu iTunes.
 2. Pohľadajte priečinok iTunes.
 3. Priečinok iTunes potiahnite z miesta, kde sa nachádza, na externý disk. Knižnica a mediálne súbory sa skopírujú naň.
  Okno Findera v Macu otvorené na priečinku Hudba. Je v ňom vybratý priečinok iTunes, ktorý sa presúva na externý disk na ľavom postrannom paneli okna.


Obnovenie knižnice zo zálohy

Knižnicu iTunes alebo priečinok iTunes Media si do počítača môžete obnoviť z externého disku. Ak obnovujete knižnicu iTunes z iného počítača, uistite sa, že v tom novom máte najnovšiu verziu iTunes.

 1. Ukončite aplikáciu iTunes.
 2. Nájdite externý disk.
  Mac: Na ploche alebo na postrannom paneli Findera. 
  Windows: V časti Môj počítač.
 3. Priečinok iTunes (ktorý ste predtým zálohovali) potiahnite z externého disku na miesto na internom disku, kde ho chcete mať. Odporúčame vám ho vrátiť do predvoleného umiestnenia.
 4. Otvorte aplikáciu iTunes a podržte pri tom stlačený kláves Option (Mac) alebo Shift (Windows).
 5. Keď sa zobrazí správa Vybrať knižnicu iTunes, kliknite na možnosť Vybrať knižnicu.
  Upozornenie Vybrať knižnicu iTunes s vybratým tlačidlom Vybrať knižnicu.
 6. Na internom disku vyberte priečinok iTunes (ktorý ste presunuli v 3. kroku).
 7. Mac: Kliknite na položku Vybrať.
  Windows: Kliknite na položku Otvoriť.
 8. Tam vyberte súbor .itl knižnice iTunes.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: