Staršie a zastarané produkty

Majitelia produktov iPhone, iPad, iPod alebo Mac môžu získať servis a náhradné diely od spoločnosti Apple alebo poskytovateľov servisných služieb pre produkty Apple do piatich rokov od ukončenia predaja produktu – alebo dlhšie, ak to vyžaduje zákon. Spoločnosť Apple ukončila podporu niektorých technologicky zastaraných produktov.

Za staršie produkty sa považujú tie, ktoré sa nepredávajú viac ako päť a menej ako sedem rokov. K starším produktom Mac, iPhone, iPad, iPod a Apple TV budú poskytovatelia servisných služieb pre produkty Apple (vrátane obchodov Apple Store) aj naďalej poskytovať servis hardvéru, a to podľa toho, ako budú dostupné diely alebo ako si vyžaduje zákon.

Informácie o produktoch zakúpených vo Francúzsku nájdete v dokumente o zákonných zárukách predajcu a náhradných dieloch.

Za zastarané produkty sa považujú tie, ktoré sa nepredávajú viac ako sedem rokov. Produkty Beats značky Monster sa považujú za zastarané bez ohľadu na dátum nákupu. Pre zastarané produkty ukončila spoločnosť Apple všetok servis bez výnimiek. Poskytovatelia servisných služieb už pre zastarané produkty nemôžu objednávať náhradné diely.

Produkty Mac považované za staršie vo všetkých krajinách

    

Notebooky Mac

 • MacBook Air (11-palcový, koniec roka 2010)
 • MacBook Air (11-palcový, polovica roka 2012)
 • MacBook Air (11-palcový, polovica roka 2013)
 • MacBook Air (11-palcový, začiatok roka 2014)
 • MacBook Air (13-palcový, polovica roka 2011)
 • MacBook Air (13-palcový, polovica roka 2012)
 • MacBook Air (13-palcový, polovica roka 2013)
 • MacBook Air (13-palcový, začiatok roka 2014)
 • MacBook Pro (13-palcový, začiatok roka 2011)
 • MacBook Pro (15-palcový, začiatok roka 2011)
 • MacBook Pro (17-palcový, začiatok roka 2011)
 • MacBook Pro (13-palcový, koniec roka 2011)
 • MacBook Pro (15-palcový, koniec roka 2011)
 • MacBook Pro (17-palcový, koniec roka 2011)
 • MacBook Pro (15-palcový, polovica roka 2012)
 • MacBook Pro (Retina, 13-palcový, koniec roka 2012)
 • MacBook Pro (Retina, 13-palcový, začiatok roka 2013)
 • MacBook Pro (Retina, 13-palcový, koniec roka 2013)
 • MacBook Pro (Retina, 15-palcový, začiatok roka 2013)
 • MacBook Pro (Retina, 15-palcový, koniec roka 2013)
 • MacBook Pro (Retina, 13-palcový, polovica roka 2014)

Stolné počítače Mac

 • iMac (21,5-palcový, polovica roka 2011)
 • iMac (21,5-palcový, koniec roka 2012)
 • iMac (27-palcový, koniec roka 2012)
 • iMac (21,5-palcový, začiatok roka 2013)
 • Mac mini (koniec roka 2012)
 • Mac mini Server (polovica roka 2011)
 • Mac mini Server (polovica roka 2010)
 • Mac mini Server (koniec roka 2012)
 • Mac Pro (polovica roka 2012)

Periférne zariadenia

 • AirPort Express 802.11n (1. generácia)

Produkty Mac zastarané vo všetkých krajinách

    

Notebooky Mac

 • iBook
 • iBook (800 MHz, 32 VRAM)
 • iBook (900 MHz, 32 VRAM)
 • iBook (14,1 LCD)
 • iBook (14,1 LCD, 900 MHz, 32 VRAM)
 • iBook (14,1 LCD, 16 VRAM)
 • iBook (14,1 LCD, 32 VRAM)
 • iBook (16 VRAM)
 • iBook (nepriehľadný, 16 VRAM)
 • iBook (32 VRAM)
 • iBook Special Edition (FireWire)
 • iBook (dva USB porty)
 • iBook (Firewire)
 • iBook (koniec roka 2001)
 • iBook G4 [pôvodný]
 • iBook G4 (začiatok roka 2004)
 • iBook G4 (12-palcový, koniec roka 2004)
 • iBook G4 (14-palcový)
 • iBook G4 (14-palcový, začiatok roka 2004)
 • iBook G4 (14-palcový, koniec roka 2004)
 • iBook G4 (12-palcový, polovica roka 2005)
 • iBook G4 (14-palcový, polovica roka 2005)
 • iMac (20-palcový, polovica roka 2009)
 • iMac (21,5-palcový, polovica roka 2011)
 • MacBook (13-palcový)
 • MacBook (13-palcový, koniec roka 2006)
 • MacBook (13-palcový, polovica roka 2007)
 • MacBook (13-palcový, koniec roka 2007)
 • MacBook (13-palcový, začiatok roka 2008)
 • MacBook (13-palcový, koniec roka 2008)
 • MacBook (13-palcový, hliníkový, koniec roka 2008)
 • MacBook (13-palcový, začiatok roka 2009)
 • MacBook (13-palcový, polovica roka 2009)
 • MacBook (13-palcový, koniec roka 2009)
 • MacBook (13-palcový, polovica roka 2010)
 • MacBook Air [pôvodný]
 • MacBook Air (koniec roka 2008)
 • MacBook Air (polovica roka 2009)
 • MacBook Air (11-palcový, koniec roka 2010)
 • MacBook Air (13-palcový, koniec roka 2010)
 • MacBook Air (11-palcový, polovica roka 2011)
 • MacBook Air (13-palcový, polovica roka 2011)
 • MacBook Air (11-palcový, polovica roka 2013)
 • MacBook Air (13-palcový, polovica roka 2013)
 • MacBook Pro (13-palcový, polovica roka 2010)
 • MacBook Pro (13-palcový, začiatok roka 2011)
 • MacBook Pro (15-palcový, začiatok roka 2011)
 • MacBook Pro (17-palcový, začiatok roka 2011)
 • MacBook Pro [pôvodný]
 • MacBook Pro (13-palcový, polovica roka 2009)
 • MacBook Pro (15-palcový, lesklý)
 • MacBook Pro (15-palcový, 2,53 GHz, polovica roka 2009)
 • MacBook Pro (15-palcový, polovica roka 2009)
 • MacBook Pro (15-palcový, 2,4/2,2 GHz)
 • MacBook Pro (15-palcový, Core 2 Duo)
 • MacBook Pro (15-palcový, začiatok roka 2008)
 • MacBook Pro (15-palcový, koniec roka 2008)
 • MacBook Pro (15-palcový, polovica roka 2010)
 • MacBook Pro (17-palcový)
 • MacBook Pro (17-palcový, Core 2 Duo)
 • MacBook Pro (17-palcový, 2,4 GHz)
 • MacBook Pro (17-palcový, začiatok roka 2008)
 • MacBook Pro (17-palcový, koniec roka 2008)
 • MacBook Pro (17-palcový, začiatok roka 2009)
 • MacBook Pro (17-palcový, polovica roka 2009)
 • MacBook Pro (17-palcový, polovica roka 2010)
 • MacBook Pro (13-palcový, koniec roka 2011)
 • MacBook Pro (15-palcový, koniec roka 2011)
 • MacBook Pro (17-palcový, koniec roka 2011)
 • MacBook Pro (Retina, polovica roka 2012)
 • PowerBook 100 až PowerBook 540c (všetky modely)
 • PowerBook 1400 (všetky modely)
 • PowerBook 2400 až 5300cs (všetky modely)
 • PowerBook Duo Dock (všetky modely)
 • PowerBook Duo (všetky modely)
 • PowerBook (Firewire)
 • PowerBook G3
 • PowerBook G3 (bronzová klávesnica)
 • Rad PowerBook G3
 • PowerBook G4
 • PowerBook G4 (DVI)
 • PowerBook G4 (gigabitový Ethernet)
 • PowerBook G4 (1 GHz/867 MHz)
 • PowerBook G4 (12-palcový)
 • PowerBook G4 (12-palcový, 1,33 GHz)
 • PowerBook G4 (12-palcový, DVI)
 • PowerBook G4 (15-palcový, 1,5/1,33 GHz)
 • PowerBook G4 (15-palcový, 1,67/1,5 GHz)
 • PowerBook G4 (15-palcový, FW800)
 • PowerBook G4 (17-palcový)
 • PowerBook G4 (17-palcový, 1,33 GHz)
 • PowerBook G4 (17-palcový, 1,5 GHz)
 • PowerBook G4 (15-palcový, 1,67/1,5 GHz)
 • PowerBook G4 (17-palcový, 1,67 GHz)
 • PowerBook G4 (12-palcový, 1,5 GHz)
 • PowerBook G4 (15-palcový, Double-Layer SD)
 • PowerBook G4 (17-palcový, Double-Layer SD)

Stolné počítače Mac

 • Apple I
 • Apple II (všetky modely)
 • Apple III
 • Apple Network Server (všetky modely)
 • Apple Workgroup Server (všetky modely)
 • eMac [pôvodný]
 • eMac (grafická karta ATI)
 • eMac (USB 2.0)
 • eMac (2005)
 • iMac 233 MHz
 • iMac 266/333 MHz
 • iMac 350 MHz
 • iMac G5 (17-palcový)
 • iMac G5 ALS (17-palcový)
 • iMac G5 (20-palcový)
 • iMac G5 ALS (20-palcový)
 • iMac 400 MHz DV
 • iMac 400 MHz DV (Special Edition)
 • iMac (plochý panel)
 • iMac (17-palcový, plochý panel)
 • iMac (17-palcový, plochý panel, 1 GHz)
 • iMac (leto 2000)
 • iMac (leto 2000) DV
 • iMac (leto 2000) DV Special Edition
 • iMac (leto 2001)
 • iMac (začiatok roka 2001)
 • iMac (plochý panel, 2003)
 • iMac (USB 2.0)
 • iMac G5 (17-palcový, iSight)
 • iMac (17-palcový, začiatok roka 2006)
 • iMac (17-palcový, polovica roka 2006)
 • iMac (17-palcový, koniec roka 2006)
 • iMac (17-palcový, koniec roka 2006, CD)
 • iMac (20-palcový, začiatok roka 2006)
 • iMac (20-palcový, koniec roka 2006)
 • iMac (20-palcový, polovica roka 2007)
 • iMac (20-palcový, začiatok roka 2008)
 • iMac (20-palcový, začiatok roka 2009)
 • iMac (21,5-palcový, koniec roka 2009)
 • iMac (21,5-palcový, polovica roka 2010)
 • iMac (24-palcový)
 • iMac (24-palcový, polovica roka 2007)
 • iMac (24-palcový, začiatok roka 2008)
 • iMac (24-palcový, začiatok roka 2009)
 • iMac (27-palcový, koniec roka 2009)
 • iMac (27-palcový, polovica roka 2010)
 • iMac (27-palcový, polovica roka 2011)
 • iMac G5 (20-palcový, iSight)
 • Lisa
 • Lisa 2
 • Mac mini [pôvodný]
 • Mac mini (koniec roka 2005)
 • Mac mini (začiatok roka 2006)
 • Mac mini (koniec roka 2006)
 • Mac mini (polovica roka 2007)
 • Mac mini (začiatok roka 2009)
 • Mac mini (koniec roka 2009)
 • Mac mini (polovica roka 2010)
 • Mac mini (polovica roka 2011)
 • Mac Pro
 • Mac Pro (začiatok roka 2008)
 • Mac Pro (začiatok roka 2009)
 • Mac Pro (polovica roka 2010)
 • Macintosh 128K/512K/512Ke
 • Macintosh Centris (všetky modely)
 • Macintosh Classic, Macintosh Classic II
 • Macintosh Color Classic/Color Classic II
 • Macintosh II (všetky modely)
 • Macintosh LC (všetky modely)
 • Macintosh Plus
 • Macintosh Portable
 • Macintosh Quadra (všetky modely)
 • Macintosh Quadra/Centris (všetky modely)
 • Macintosh SE (všetky modely)
 • Macintosh Server G3
 • Macintosh Server G3 (modrobiely)
 • Macintosh Server G4 (Digital Audio)
 • Macintosh Server G4 (QuickSilver)
 • Macintosh Server G4 (zrkadlené dvierka jednotiek)
 • Macintosh Server G4 (grafická karta AGP)
 • Macintosh Server G4 (gigabitový Ethernet)
 • Macintosh Server G4 (QuickSilver 2002)
 • Macintosh XL
 • Performa (všetky modely)
 • Power Mac G4 (grafická karta AGP)
 • Power Mac G4 (gigabitový Ethernet)
 • Power Mac G4 (grafická karta PCI)
 • Power Mac G4 (Digital Audio)
 • Power Mac G4 (QuickSilver)
 • Power Mac G4 (QuickSilver 2002)
 • Power Mac G4 (QuickSilver 2002ED)
 • Power Mac G4 (FW 800)
 • Power Mac G4 (zrkadlené dvierka jednotiek)
 • Power Mac G4 (zrkadlené dvierka jednotiek, 2003)
 • Power Mac G4 Cube
 • Power Mac G5 [pôvodný]
 • Power Mac G5 (jún 2004)
 • Power Mac G5 (koniec roka 2004)
 • Power Mac G5 (začiatok roka 2005)
 • Power Mac G5 (koniec roka 2005)
 • Power Macintosh 4400 až 9600 (všetky modely)
 • Power Macintosh G3 (modrobiely)
 • Twentieth Anniversary Macintosh
 • Xserve [pôvodný]
 • Xserve (Cluster Node)
 • Xserve G5
 • Xserve G5 (január 2005)
 • Xserve RAID
 • Xserve RAID (SFP)
 • Xserve RAID (SFP, koniec roka 2004)
 • Xserve (štrbinové vkladanie)
 • Xserve (koniec roka 2006)
 • Xserve (začiatok roka 2008)
 • Xserve (začiatok roka 2009)

Periférne zariadenia

 • 1,44 Apple SuperDrive/disková jednotka HDI-20
 • Základňa AirPort (grafitová)
 • Základňa AirPort (dva ethernetové porty)
 • Karta AirPort
 • AirPort Express [pôvodný]
 • Základňa AirPort Extreme (začiatok roka 2003)
 • AirPort Extreme 802.11n (1. generácia)
 • AirPort Extreme 802.11n (2. generácia)
 • AirPort Extreme 802.11n (3. generácia)
 • AirPort Extreme 802.11n (4. generácia)
 • AirPort Extreme 802.11n (5. generácia)
 • AirPort Extreme [pôvodný]
 • 3,5-palcová jednotka Apple, 5,25-palcová jednotka Apple PC
 • Apple Basic Color Monitor
 • Produkty Apple CD (všetky modely)
 • Apple Cinema Display (pôvodný)
 • Apple Cinema Display ADC
 • Apple Cinema Display (20-palcový)
 • Apple Cinema Display (20-palcový, DVI)
 • Apple Cinema Display (23-palcový, DVI)
 • Apple Cinema Display (20-palcový, DVI, koniec roka 2005)
 • Apple Cinema Display (20-palcový, DVI, začiatok roka 2007)
 • Apple Cinema Display (23-palcový, DVI, koniec roka 2005)
 • Apple Cinema Display (23-palcový, DVI, začiatok roka 2007)
 • Apple Cinema Display (30-palcový, DVI)
 • Apple Cinema Display (30-palcový, DVI, koniec roka 2005)
 • Apple Cinema Display (30-palcový, DVI, začiatok roka 2007)
 • Apple Cinema HD Display (23-palcový)
 • Apple Cinema HD Display (30-palcový)
 • Apple Desktop Bus Keyboard
 • Apple High-Res Monochrome Monitor
 • Apple LED Cinema Display (24-palcový)
 • Apple Macintosh Portrait Display
 • Apple Monochrome Monitor
 • Apple Multiple Scan Display (všetky modely)
 • Apple OneScanner, Apple Color OneScanner
 • Apple Personal Modem
 • Apple Data Modem (všetky modely)
 • Apple QuickTake (všetky modely)
 • Apple Standard Keyboards (všetky modely)
 • Apple Studio Display (15-palcový, všetky modely)
 • Apple Studio Display 15 ADC
 • Apple Studio Display 17
 • Apple Studio Display 17 ADC
 • Apple Studio Display 17 LCD
 • Apple Studio Display 21
 • Apple TV (1. generácia)
 • Apple TV (2. generácia)
 • AppleColor Monitor (všetky modely)
 • AppleVision Display (všetky modely)
 • Color StyleWriter (všetky modely)
 • ColorMonitor II (všetky modely)
 • ColorSynch Display (všetky modely)
 • 4 mm pásková jednotka DDS-DC
 • Disk II, Disk III
 • DuoDisk
 • Tape Backup 40SC
 • eMate 300
 • Extended Keyboard (všetky modely)
 • Externý pevný disk SC
 • Externý pevný disk SCSI
 • GeoPort
 • ImageWriter (všetky modely)
 • iSight
 • LaserWriter Pro (všetky modely)
 • LaserWriter, LaserWriter II (všetky modely)
 • Macintosh Disk Drive
 • Monitor II (všetky modely)
 • Newton MessagePad (všetky modely)
 • Performa/Performa Plus (všetky modely)
 • Personal LaserWriter (všetky modely)
 • StyleWriter (všetky modely)
 • Time Capsule 802.11n (1. generácia)
 • Time Capsule 802.11n (2. generácia)
 • Time Capsule 802.11n (3. generácia)
 • Time Capsule 802.11n (4. generácia)
 • Two Page Monochrome Monitor
 • UniDisk (všetky modely)

Produkty iPod považované za staršie vo všetkých krajinách

 • iPod classic
 • iPod touch (4. generácia)
 • iPod touch (5. generácia)

HT204217: Identifikácia modelu iPodu

Produkty iPod považované za zastarané vo všetkých krajinách

  

 • iPod (5. generácia)
 • iPod (5. generácia, koniec roka 2006)
 • iPod (s klikacím kolieskom)
 • iPod (s dokovacím konektorom)
 • iPod (s posúvacím kolieskom)
 • iPod (s dotykovým kolieskom)
 • iPod classic (80 GB a 160 GB, 2007)
 • iPod classic (120 GB)
 • iPod Hi-Fi
 • iPod s farebným displejom
 • iPod mini
 • iPod nano (2. generácia)
 • iPod nano (3. generácia)
 • iPod nano (4. generácia)
 • iPod nano (6. generácia)

HT204217: Identifikácia modelu iPodu

 • iPod nano (5. generácia) 8 GB, 16 GB
 • iPod photo
 • iPod photo (začiatok roka 2005)
 • iPod shuffle
 • iPod shuffle (2. generácia)
 • iPod shuffle (2. generácia, koniec roka 2007)
 • iPod shuffle (2. generácia, koniec roka 2008)
 • iPod shuffle (3. generácia)
 • iPod shuffle (4. generácia)
 • iPod v špeciálnej edícii U2
 • iPod touch
 • iPod touch (2. generácia, 2008)
 • iPod touch (2. generácia, 2009)
 • iPod touch (2. generácia) 8 GB
 • iPod touch (3. generácia) 32 GB, 64 GB

Produkty iPhone považované za staršie vo všetkých krajinách

 • iPhone 4 (8 GB)
 • iPhone 4 CDMA (8 GB)
 • iPhone 4S
 • iPhone 4S (8 GB)
 • iPhone 5

HT201296: Identifikácia modelu iPhonu

Produkty iPhone považované za zastarané vo všetkých krajinách

 • iPhone
 • iPhone 3G (Čína – kontinentálna) 8 GB
 • iPhone 3G 8 GB, 16 GB
 • iPhone 3GS (Čína – kontinentálna) 16 GB, 32 GB
 • iPhone 3GS (8 GB)
 • iPhone 3GS 16 GB, 32 GB
 • iPhone 4 CDMA
 • iPhone 4 16 GB, 32 GB

HT201296: Identifikácia modelu iPhonu

Produkty iPad považované za staršie vo všetkých krajinách

 • iPad (3. generácia) Wi-Fi, Cellular
 • iPad (3. generácia) Wi-Fi, Cellular (VZ)
 • iPad (4. generácia) Wi-Fi
 • iPad (4. generácia) Wi-Fi, Cellular
 • iPad (4. generácia) Wi-Fi, Cellular (MM)
 • iPad 2
 • iPad 2 3G
 • iPad 2 3G (Verizon)
 • iPad Wi-Fi + 4G, CDMA
 • iPad Wi-Fi + 4G, GSM

Produkty iPad považované za zastarané vo všetkých krajinách

 • iPad [pôvodný]
 • iPad 3G
 • iPad (3. generácia) Wi-Fi
 • iPad Wi-Fi
 • iPad Wi-Fi + 3G
 • iPad Wi-Fi + 4G
 • iPad Wi-Fi + 4G (Verizon)

Produkty Beats považované za staršie v Spojených štátoch a za zastarané v ostatných krajinách

 • Beatbox Portable (2. generácia)
 • Beatbox Portable (3. generácia)
 • Executive
 • Heartbeats (2. generácia)
 • Pill 1.0
 • Powerbeats (1. generácia)
 • Solo HD
 • Studio (1. generácia)
 • Tour (1. generácia)
 • Tour (2. generácia)
 • Wireless (1.5)

Produkty Beats zastarané vo všetkých krajinách

  

Produkty Beats

 • Beatbox Portable (1. generácia)
 • Beatbox Portable (3. generácia)

Produkty značky Monster

 • Beatbox
 • Diddybeats
 • Heartbeats (1. generácia)
 • Heartbeats (2. generácia), čierne
 • Heartbeats (2. generácia), biele
 • iBeats
 • Mixr, čierne
 • Mixr, biele
 • Powerbeats (1. generácia), čierne
 • Powerbeats (1. generácia), červené
 • Powerbeats (1. generácia), biele
 • Pro, čierne
 • Pro, Detox
 • Pro, biele
 • Solo (1. generácia), čierne
 • Solo (1. generácia), biele
 • Solo (1. generácia), biele HTC
 • Solo HD, čierne
 • Solo HD, čiernozlaté
 • Solo HD, ružové
 • Solo HD, červené
 • Solo HD, biele
 • Solo HD, Yao Ming
 • Studio (1. generácia), Red Sox
 • Studio (1. generácia), čierne
 • Studio (1. generácia), modré
 • Studio (1. generácia), zelené
 • Studio (1. generácia), oranžové
 • Studio (1. generácia), ružové
 • Studio (1. generácia), fialové
 • Studio (1. generácia), červené
 • Studio (1. generácia), Red Sox
 • Studio (1. generácia), strieborné
 • Studio (1. generácia), biele
 • Tour (1. generácia), čierne
 • Tour (1. generácia), biele
 • Urbeats (1. generácia), čierne
 • Urbeats (1. generácia), matné čierne
 • Wireless (1.5), čierne
 • Wireless (1.5), biele
 • Wireless (1. generácia)
Dátum zverejnenia: