Servis produktu Apple po uplynutí záruky

Prečítajte si o možnostiach získania servisu a náhradných dielov pre zariadenia Apple, ktoré už nie sú v záruke.

Majitelia iPhonov, iPadov, iPodov, Macov alebo Apple TV môžu využívať servis a získavať náhradné diely od poskytovateľov servisných služieb pre produkty Apple vrátane obchodov Apple Store a nezávislých poskytovateľov opráv najmenej 5 rokov od dátumu posledného dodania príslušného produktu spoločnosťou Apple na distribúciu.

Servis a náhradné diely môžu byť dostupné aj dlhšie, ak to vyžaduje zákon – prípadne až 7 rokov, ak sú náhradné diely stále k dispozícii. Majitelia notebookov Mac navyše môžu mať nárok na opravu batérie počas obdobia až 10 rokov od dátumu posledného dodania príslušného produktu na distribúciu, a to v závislosti od dostupnosti náhradných dielov.

Spoločnosť Apple ukončuje servis hardvéru pre niektoré technologicky zastarané produkty. Vaše zariadenie je podporované formou priebežných aktualizácií operačného systému. Podporu preň poskytuje aj sieť vyše 5 000 servisných stredísk s certifikáciou spoločnosti Apple, na ktoré sa môžete obrátiť, ak by sa stalo niečo neočakávané.

Apple a životné prostredie

Zariadenia Apple sú navrhnuté tak, aby mali dlhú životnosť. Sú vyrobené z odolných materiálov, ktoré sa v našom laboratóriu na testovanie spoľahlivosti veľmi prísne testujú. Čím dlhší čas zariadenie používate, tým je to pre planétu lepšie. Ďalšie informácie o spoločnosti Apple a životnom prostredí nájdete na stránke https://www.apple.com/environment.

Staršie produkty

Za staršie produkty sa považujú tie, ktoré spoločnosť Apple prestala distribuovať pred viac ako 5 a menej ako 7 rokmi.

Informácie o produktoch zakúpených vo Francúzsku nájdete v dokumente o zákonných zárukách predajcu a náhradných dieloch. Majitelia nových iPhonov alebo notebookov Mac zakúpených po 31. decembri 2020 vo Francúzsku môžu využívať servis a získavať náhradné diely od spoločnosti Apple alebo poskytovateľov servisných služieb pre produkty Apple počas 7 rokov od dátumu posledného dodania príslušného modelu produktu spoločnosťou Apple na distribúciu do Francúzska.

Zistite, ktoré produkty sú staršie:

Zastarané produkty

Za zastarané produkty sa považujú tie, ktoré spoločnosť Apple prestala distribuovať pred viac ako 7 rokmi. Produkty Beats značky Monster sa považujú za zastarané bez ohľadu na dátum nákupu. 

Spoločnosť Apple neposkytuje žiadny servis hardvéru zastaraných produktov s jedinou výnimkou predstavujúcou notebooky Mac, ktorých majitelia majú nárok na opravu batérie počas predĺženého obdobia. Poskytovatelia servisných služieb už pre zastarané produkty nemôžu objednávať náhradné diely.

Zistite, ktoré produkty sú zastarané: 

Produkty Mac považované za staršie vo všetkých krajinách

    

Notebooky Mac

 • MacBook (Retina, 12-palcový, začiatok roka 2015)
 • MacBook Pro (Retina, 13-palcový, koniec roka 2013)
 • MacBook Pro (Retina, 15-palcový, koniec roka 2013)
 • MacBook Pro (Retina, 13-palcový, polovica roka 2014)
 • MacBook Pro (Retina, 15-palcový, polovica roka 2014)

 

Stolné počítače Mac

 • iMac (21,5-palcový, začiatok roka 2013)
 • iMac (21,5-palcový, koniec roka 2013)
 • iMac (27-palcový, koniec roka 2013)
 • iMac (21,5-palcový, polovica roka 2014)
 • iMac (Retina 5K, 27-palcový, koniec roka 2014)
 • iMac (Retina 5K, 27-palcový, polovica roka 2015)
 • Mac Pro (polovica roka 2012)

Periférne zariadenia

 • AirPort Express 802.11n (1. generácia)
 • Apple Thunderbolt Display (27-palcový)
 • Apple LED Cinema Display (27-palcový)

Produkty Mac zastarané vo všetkých krajinách

    

Notebooky Mac

 • iBook
 • iBook (800 MHz, 32 VRAM)
 • iBook (900 MHz, 32 VRAM)
 • iBook (14,1 LCD)
 • iBook (14,1 LCD, 900 MHz, 32 VRAM)
 • iBook (14,1 LCD, 16 VRAM)
 • iBook (14,1 LCD, 32 VRAM)
 • iBook (16 VRAM)
 • iBook (nepriehľadný, 16 VRAM)
 • iBook (32 VRAM)
 • iBook Special Edition (FireWire)
 • iBook (dva USB porty)
 • iBook (Firewire)
 • iBook (koniec roka 2001)
 • iBook G4 [pôvodný]
 • iBook G4 (začiatok roka 2004)
 • iBook G4 (12-palcový, koniec roka 2004)
 • iBook G4 (14-palcový)
 • iBook G4 (14-palcový, začiatok roka 2004)
 • iBook G4 (14-palcový, koniec roka 2004)
 • iBook G4 (12-palcový, polovica roka 2005)
 • iBook G4 (14-palcový, polovica roka 2005)
 • MacBook (13-palcový)
 • MacBook (13-palcový, koniec roka 2006)
 • MacBook (13-palcový, polovica roka 2007)
 • MacBook (13-palcový, koniec roka 2007)
 • MacBook (13-palcový, začiatok roka 2008)
 • MacBook (13-palcový, koniec roka 2008)
 • MacBook (13-palcový, hliníkový, koniec roka 2008)
 • MacBook (13-palcový, začiatok roka 2009)
 • MacBook (13-palcový, polovica roka 2009)
 • MacBook (13-palcový, koniec roka 2009)
 • MacBook (13-palcový, polovica roka 2010)
 • MacBook Air [pôvodný]
 • MacBook Air (koniec roka 2008)
 • MacBook Air (polovica roka 2009)
 • MacBook Air (11-palcový, koniec roka 2010)
 • MacBook Air (11-palcový, začiatok roka 2014)
 • MacBook Air (13-palcový, koniec roka 2010)
 • MacBook Air (11-palcový, polovica roka 2011)
 • MacBook Air (13-palcový, polovica roka 2011)
 • MacBook Air (11-palcový, polovica roka 2012)
 • MacBook Air (13-palcový, polovica roka 2012)
 • MacBook Air (11-palcový, polovica roka 2013)
 • MacBook Air (13-palcový, polovica roka 2013)
 • MacBook Air (13-palcový, začiatok roka 2014)
 • MacBook Pro (13-palcový, polovica roka 2010)
 • MacBook Pro (13-palcový, začiatok roka 2011)
 • MacBook Pro (15-palcový, začiatok roka 2011)
 • MacBook Pro (17-palcový, začiatok roka 2011)
 • MacBook Pro [pôvodný]
 • MacBook Pro (13-palcový, polovica roka 2009)
 • MacBook Pro (15-palcový, lesklý)
 • MacBook Pro (15-palcový, 2,53 GHz, polovica roka 2009)
 • MacBook Pro (15-palcový, polovica roka 2009)
 • MacBook Pro (15-palcový, 2,4/2,2 GHz)
 • MacBook Pro (15-palcový, Core 2 Duo)
 • MacBook Pro (15-palcový, začiatok roka 2008)
 • MacBook Pro (15-palcový, koniec roka 2008)
 • MacBook Pro (15-palcový, polovica roka 2010)
 • MacBook Pro (17-palcový)
 • MacBook Pro (17-palcový, Core 2 Duo)
 • MacBook Pro (17-palcový, 2,4 GHz)
 • MacBook Pro (17-palcový, začiatok roka 2008)
 • MacBook Pro (17-palcový, koniec roka 2008)
 • MacBook Pro (17-palcový, začiatok roka 2009)
 • MacBook Pro (17-palcový, polovica roka 2009)
 • MacBook Pro (17-palcový, polovica roka 2010)
 • MacBook Pro (13-palcový, koniec roka 2011)
 • MacBook Pro (15-palcový, koniec roka 2011)
 • MacBook Pro (17-palcový, koniec roka 2011)
 • MacBook Pro (15-palcový, polovica roka 2012)
 • MacBook Pro (Retina, 15-palcový, polovica roka 2012)
 • MacBook Pro (Retina, 13-palcový, koniec roka 2012)
 • PowerBook 100 až PowerBook 540c (všetky modely)
 • PowerBook 1400 (všetky modely)
 • PowerBook 2400 až 5300cs (všetky modely)
 • PowerBook Duo Dock (všetky modely)
 • PowerBook Duo (všetky modely)
 • PowerBook (FireWire)
 • PowerBook G3
 • PowerBook G3 (bronzová klávesnica)
 • Rad PowerBook G3
 • PowerBook G4
 • PowerBook G4 (DVI)
 • PowerBook G4 (Gigabit Ethernet)
 • PowerBook G4 (1 GHz/867 MHz)
 • PowerBook G4 (12-palcový)
 • PowerBook G4 (12-palcový, 1,33 GHz)
 • PowerBook G4 (12-palcový, DVI)
 • PowerBook G4 (15-palcový, 1,5/1,33 GHz)
 • PowerBook G4 (15-palcový, 1,67/1,5 GHz)
 • PowerBook G4 (15-palcový, FW800)
 • PowerBook G4 (17-palcový)
 • PowerBook G4 (17-palcový, 1,33 GHz)
 • PowerBook G4 (17-palcový, 1,5 GHz)
 • PowerBook G4 (15-palcový, 1,67/1,5 GHz)
 • PowerBook G4 (17-palcový, 1,67 GHz)
 • PowerBook G4 (12-palcový, 1,5 GHz)
 • PowerBook G4 (15-palcový, Double-Layer SD)
 • PowerBook G4 (17-palcový, Double-Layer SD)

Stolné počítače Mac

 • Apple I
 • Apple II (všetky modely)
 • Apple III
 • Apple Network Server (všetky modely)
 • Apple Workgroup Server (všetky modely)
 • eMac [pôvodný]
 • eMac (grafická karta ATI)
 • eMac (USB 2.0)
 • eMac (2005)
 • iMac 233 MHz
 • iMac 266/333 MHz
 • iMac 350 MHz
 • iMac G5 (17-palcový)
 • iMac G5 ALS (17-palcový)
 • iMac G5 (20-palcový)
 • iMac G5 ALS (20-palcový)
 • iMac 400 MHz DV
 • iMac 400 MHz DV (Special Edition)
 • iMac (plochý panel)
 • iMac (17-palcový, plochý panel)
 • iMac (17-palcový, plochý panel, 1 GHz)
 • iMac (leto 2000)
 • iMac (leto 2000) DV
 • iMac (leto 2000) DV Special Edition
 • iMac (leto 2001)
 • iMac (začiatok roka 2001)
 • iMac (plochý panel, 2003)
 • iMac (USB 2.0)
 • iMac G5 (17-palcový, iSight)
 • iMac (17-palcový, začiatok roka 2006)
 • iMac (17-palcový, polovica roka 2006)
 • iMac (17-palcový, koniec roka 2006)
 • iMac (17-palcový, koniec roka 2006, CD)
 • iMac (20-palcový, začiatok roka 2006)
 • iMac (20-palcový, koniec roka 2006)
 • iMac (20-palcový, polovica roka 2007)
 • iMac (20-palcový, začiatok roka 2008)
 • iMac (20-palcový, začiatok roka 2009)
 • iMac (20-palcový, polovica roka 2009)
 • iMac (21,5-palcový)
 • iMac (21,5-palcový, koniec roka 2009)
 • iMac (21,5-palcový, polovica roka 2010)
 • iMac (21,5-palcový, polovica roka 2011)
 • iMac (21,5-palcový, koniec roka 2011)
 • iMac (21,5-palcový, koniec roka 2012)
 • iMac (24-palcový)
 • iMac (24-palcový, polovica roka 2007)
 • iMac (24-palcový, začiatok roka 2008)
 • iMac (24-palcový, začiatok roka 2009)
 • iMac (27-palcový, koniec roka 2009)
 • iMac (27-palcový, polovica roka 2010)
 • iMac (27-palcový, polovica roka 2011)
 • iMac (27-palcový, koniec roka 2012)
 • iMac G5 (20-palcový, iSight)
 • Lisa
 • Lisa 2
 • Mac mini [pôvodný]
 • Mac mini (koniec roka 2005)
 • Mac mini (začiatok roka 2006)
 • Mac mini (koniec roka 2006)
 • Mac mini (polovica roka 2007)
 • Mac mini (začiatok roka 2009)
 • Mac mini (koniec roka 2009)
 • Mac mini (polovica roka 2010)
 • Mac mini Server (polovica roka 2010)
 • Mac mini (polovica roka 2011)
 • Mac mini Server (polovica roka 2011)
 • Mac mini (koniec roka 2012)
 • Mac mini Server (koniec roka 2012)
 • Mac Pro
 • Mac Pro (začiatok roka 2008)
 • Mac Pro (začiatok roka 2009)
 • Mac Pro (polovica roka 2010)
 • Macintosh 128K/512K/512Ke
 • Macintosh Centris (všetky modely)
 • Macintosh Classic, Macintosh Classic II
 • Macintosh Color Classic/Color Classic II
 • Macintosh II (všetky modely)
 • Macintosh LC (všetky modely)
 • Macintosh Plus
 • Macintosh Portable
 • Macintosh Quadra (všetky modely)
 • Macintosh Quadra/Centris (všetky modely)
 • Macintosh SE (všetky modely)
 • Macintosh Server G3
 • Macintosh Server G3 (modrobiely)
 • Macintosh Server G4 (Digital Audio)
 • Macintosh Server G4 (QuickSilver)
 • Macintosh Server G4 (zrkadlené dvierka jednotiek)
 • Macintosh Server G4 (grafická karta AGP)
 • Macintosh Server G4 (gigabitový Ethernet)
 • Macintosh Server G4 (QuickSilver 2002)
 • Macintosh XL
 • Performa (všetky modely)
 • Power Mac G4 (AGP Graphics)
 • Power Mac G4 (Gigabit Ethernet)
 • Power Mac G4 (grafická karta PCI)
 • Power Mac G4 (Digital Audio)
 • Power Mac G4 (QuickSilver)
 • Power Mac G4 (QuickSilver 2002)
 • Power Mac G4 (QuickSilver 2002ED)
 • Power Mac G4 (FW 800)
 • Power Mac G4 (Mirrored Drive Doors)
 • Power Mac G4 (Mirrored Drive Door 2003)
 • Power Mac G4 Cube
 • Power Mac G5 [pôvodný]
 • Power Mac G5 (jún 2004)
 • Power Mac G5 (koniec roka 2004)
 • Power Mac G5 (začiatok roka 2005)
 • Power Mac G5 (koniec roka 2005)
 • Power Macintosh 4400 až 9600 (všetky modely)
 • Power Macintosh G3 (modrobiely)
 • Twentieth Anniversary Macintosh
 • Xserve [pôvodný]
 • Xserve (Cluster Node)
 • Xserve G5
 • Xserve G5 (január 2005)
 • Xserve RAID
 • Xserve RAID (SFP)
 • Xserve RAID (SFP, koniec roka 2004)
 • Xserve (štrbinové vkladanie)
 • Xserve (koniec roka 2006)
 • Xserve (začiatok roka 2008)
 • Xserve (začiatok roka 2009)

Periférne zariadenia

 • 1,44 Apple SuperDrive/disková jednotka HDI-20
 • Základňa AirPort (grafitová)
 • Základňa AirPort (dva ethernetové porty)
 • Karta AirPort
 • AirPort Express (pôvodný model)
 • Základňa AirPort Extreme (začiatok roka 2003)
 • AirPort Extreme 802.11n (1. generácia)
 • AirPort Extreme 802.11n (2. generácia)
 • AirPort Extreme 802.11n (3. generácia)
 • AirPort Extreme 802.11n (4. generácia)
 • AirPort Extreme 802.11n (5. generácia)
 • AirPort Extreme (pôvodný model)
 • 3,5-palcová jednotka Apple, 5,25-palcová jednotka Apple PC
 • Apple Basic Color Monitor
 • Nabíjačka batérií Apple
 • Produkty Apple CD (všetky modely)
 • Apple Cinema Display (pôvodný)
 • Apple Cinema Display ADC
 • Apple Cinema Display (20-palcový)
 • Apple Cinema Display (20-palcový, DVI)
 • Apple Cinema Display (23-palcový, DVI)
 • Apple Cinema Display (20-palcový, DVI, koniec roka 2005)
 • Apple Cinema Display (20-palcový, DVI, začiatok roka 2007)
 • Apple Cinema Display (23-palcový, DVI, koniec roka 2005)
 • Apple Cinema Display (23-palcový, DVI, začiatok roka 2007)
 • Apple Cinema Display (30-palcový, DVI)
 • Apple Cinema Display (30-palcový, DVI, koniec roka 2005)
 • Apple Cinema Display (30-palcový, DVI, začiatok roka 2007)
 • Apple Cinema HD Display (23-palcový)
 • Apple Cinema HD Display (30-palcový)
 • Apple Desktop Bus Keyboard
 • Apple High-Res Monochrome Monitor
 • Apple LED Cinema Display (24-palcový)
 • Apple Macintosh Portrait Display
 • Apple Monochrome Monitor
 • Apple Multiple Scan Display (všetky modely)
 • Apple OneScanner, Apple Color OneScanner
 • Apple Personal Modem
 • Apple Data Modem (všetky modely)
 • Apple QuickTake (všetky modely)
 • Apple Standard Keyboards (všetky modely)
 • Apple Studio Display (15-palcový, všetky modely)
 • Apple Studio Display 15 ADC
 • Apple Studio Display 17
 • Apple Studio Display 17 ADC
 • Apple Studio Display 17 LCD
 • Apple Studio Display 21
 • Apple TV (1. generácia)
 • Apple TV (2. generácia)
 • Apple TV (3. generácia)
 • AppleColor Monitor (všetky modely)
 • AppleVision Display (všetky modely)
 • Color StyleWriter (všetky modely)
 • ColorMonitor II (všetky modely)
 • ColorSynch Display (všetky modely)
 • 4 mm pásková jednotka DDS-DC
 • Disk II, Disk III
 • DuoDisk
 • Tape Backup 40SC
 • eMate 300
 • Extended Keyboard (všetky modely)
 • Externý pevný disk SC
 • Externý pevný disk SCSI
 • GeoPort
 • ImageWriter (všetky modely)
 • iSight
 • LaserWriter Pro (všetky modely)
 • LaserWriter, LaserWriter II (všetky modely)
 • Macintosh Disk Drive
 • MacBook Pro (Retina, 13-palcový)
 • MacBook Pro (Retina, 15-palcový)
 • Monitor II (všetky modely)
 • Newton MessagePad (všetky modely)
 • Performa/Performa Plus (všetky modely)
 • Personal LaserWriter (všetky modely)
 • StyleWriter (všetky modely)
 • Time Capsule 802.11n (1. generácia)
 • Time Capsule 802.11n (2. generácia)
 • Time Capsule 802.11n (3. generácia)
 • Time Capsule 802.11n (4. generácia)
 • Two Page Monochrome Monitor
 • UniDisk (všetky modely)

Produkty iPod považované za staršie vo všetkých krajinách

 • iPod nano (7. generácia, koniec roka 2012)
 • iPod shuffle (4. generácia, koniec roka 2012)
 • iPod touch (4. generácia)
 • iPod touch (5. generácia)

HT204217: Identifikácia modelu iPodu

Produkty iPod považované za zastarané vo všetkých krajinách

  

 • iPod (5. generácia)
 • iPod (5. generácia, koniec roka 2006)
 • iPod (s klikacím kolieskom)
 • iPod (s dokovacím konektorom)
 • iPod (s posúvacím kolieskom)
 • iPod (s dotykovým kolieskom)
 • iPod classic (80 GB a 160 GB, 2007)
 • iPod classic (120 GB)
 • iPod classic (160 GB)
 • iPod Hi-Fi
 • iPod s farebným displejom
 • iPod mini
 • iPod nano (2. generácia)
 • iPod nano (3. generácia)
 • iPod nano (4. generácia)
 • iPod nano (6. generácia)
 • iPod touch (4. generácia)
 • iPod touch (5. generácia, 16 GB, polovica roka 2013)

HT204217: Identifikácia modelu iPodu

 • iPod nano (5. generácia) 8 GB, 16 GB
 • iPod photo
 • iPod photo (začiatok roka 2005)
 • iPod shuffle
 • iPod shuffle (2. generácia)
 • iPod shuffle (2. generácia, koniec roka 2007)
 • iPod shuffle (2. generácia, koniec roka 2008)
 • iPod shuffle (3. generácia)
 • iPod shuffle (4. generácia)
 • iPod v špeciálnej edícii U2
 • iPod touch
 • iPod touch (2. generácia, 2008)
 • iPod touch (2. generácia, 2009)
 • iPod touch (2. generácia) 8 GB
 • iPod touch (3. generácia) 32 GB, 64 GB

Produkty iPhone považované za staršie vo všetkých krajinách

 • iPhone 4 (8 GB)
 • iPhone 4s
 • iPhone 5
 • iPhone 5c
 • iPhone 6 Plus

HT201296: Identifikácia modelu iPhonu

Produkty iPhone považované za zastarané vo všetkých krajinách

 • iPhone
 • iPhone 3G (Čína – kontinentálna) 8 GB
 • iPhone 3G 8 GB, 16 GB
 • iPhone 3GS (Čína – kontinentálna) 16 GB, 32 GB
 • iPhone 3GS (8 GB)
 • iPhone 3GS 16 GB, 32 GB
 • iPhone 4 CDMA
 • iPhone 4 CDMA (8 GB)
 • iPhone 4 16 GB, 32 GB
 • iPhone 4 GSM (8 GB), čierny
 • iPhone 4s (8 GB)

HT201296: Identifikácia modelu iPhonu

Produkty iPad považované za staršie vo všetkých krajinách

 • iPad Air Cellular
 • iPad Air Cellular (TD LTE)
 • iPad Air Wi-Fi
 • iPad Air Wi-Fi + Cellular
 • iPad Air Wi-Fi + Cellular (TD LTE)
 • iPad Air 2 WiFi
 • iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular
 • iPad mini Wi-Fi
 • iPad mini Wi-Fi + Cellular
 • iPad mini Wi-Fi + Cellular (MM)
 • iPad mini Wi-Fi, 16 GB, sivý
 • iPad mini Wi-Fi + Cellular, 16 GB, sivý
 • iPad mini Wi-Fi + Cellular, MM, 16 GB, sivý
 • iPad mini 2 Wi-Fi
 • iPad mini 2 Wi-Fi + 4G, GSM + CDMA
 • iPad mini 3 Wi-Fi
 • iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular
 • iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular (TD-LTE)
 • iPad Wi-Fi + 4G, CDMA
 • iPad Wi-Fi + 4G, GSM

HT201471: Identifikácia modelu iPadu

Produkty iPad považované za zastarané vo všetkých krajinách

 • iPad (4. generácia) Wi-Fi
 • iPad (4. generácia) Wi-Fi + Cellular
 • iPad (4. generácia) Wi-Fi + Cellular (MM)
 • iPad [pôvodný]
 • iPad 3G
 • iPad (3. generácia) Wi-Fi
 • iPad (3. generácia) Wi-Fi + Cellular
 • iPad (3. generácia) Wi-Fi + Cellular (VZ)
 • iPad Wi-Fi
 • iPad Wi-Fi + 3G
 • iPad Wi-Fi + 4G
 • iPad Wi-Fi + 4G (Verizon)
 • iPad 2 Wi-Fi
 • iPad 2 Wi-Fi + 3G
 • iPad 2 Wi-Fi + 3G (Verizon)

HT201471: Identifikácia modelu iPadu

Produkty Beats považované za staršie v Spojených štátoch a za zastarané v ostatných krajinách

 • Beatbox Portable (2. generácia)
 • Executive
 • Mixr 1
 • Pill 2.0
 • Powerbeats (1. generácia)
 • Powerbeats 2
 • Powerbeats Wireless 2
 • Solo HD
 • Solo2 Wireless
 • Studio (2. generácia)
 • Tour (2. generácia)
 • Tour 2.5
 • Wireless (1.5)

Produkty Beats zastarané vo všetkých krajinách

  

Produkty Beats

 • Beatbox Portable (1. generácia)
 • Beatbox Portable (3. generácia)
 • Beatbox Portable 2
 • Pill 1.0
 • Pill XL 1

Produkty značky Monster

 • Beatbox
 • Diddybeats
 • Heartbeats (1. generácia)
 • Heartbeats (2. generácia)
 • Heartbeats (2. generácia), čierne
 • Heartbeats (2. generácia), biele
 • iBeats
 • Mixr, čierne
 • Mixr, biele
 • Powerbeats (1. generácia), čierne
 • Powerbeats (1. generácia), červené
 • Powerbeats (1. generácia), biele
 • Pro, čierne
 • Pro, Detox
 • Pro, biele
 • Solo (1. generácia), čierne
 • Solo (1. generácia), biele
 • Solo (1. generácia), biele HTC
 • Solo HD, čierne
 • Solo HD, čiernozlaté
 • Solo HD, ružové
 • Solo HD, červené
 • Solo HD, biele
 • Solo HD, Yao Ming
 • Studio (1. generácia)
 • Studio (1. generácia), Red Sox
 • Studio (1. generácia), čierne
 • Studio (1. generácia), modré
 • Studio (1. generácia), zelené
 • Studio (1. generácia), oranžové
 • Studio (1. generácia), ružové
 • Studio (1. generácia), fialové
 • Studio (1. generácia), červené
 • Studio (1. generácia), Red Sox
 • Studio (1. generácia), strieborné
 • Studio (1. generácia), biele
 • Tour (1. generácia)
 • Tour (1. generácia), čierne
 • Tour (1. generácia), biele
 • urBeats (1. generácia), čierne
 • urBeats (1. generácia), matné biele
 • Wireless (1.5), čierne
 • Wireless (1.5), biele
 • Wireless (1. generácia)

 

Produkty Apple Watch považované za staršie vo všetkých krajinách

   

 • Apple Watch (1. generácia), 38 mm
 • Apple Watch (1. generácia), 42 mm
Dátum zverejnenia: