Príslušenstvo pre iPhone, iPad a iPod

iPhone a iPad používajú rovnaký dokovací konektor ako iPod, takže správne navrhnuté príslušenstvo možno používať s iPhonom, iPadom alebo iPodom.

Hoci na trhu existujú tisíce príslušenstiev, ktoré boli navrhnuté špeciálne pre iPod, nie všetky z nich sú plne kompatibilné s každým zariadením. Tento článok popisuje rôzne kategórie príslušenstva pre iPhone, iPod a iPad a obsahuje informácie o riešení problémov s príslušenstvom a so signálom.

V záujme zabezpečenia najlepších možných skúseností vytvorila spoločnosť Apple pre výrobcov príslušenstva špeciálne požiadavky na kompatibilitu. Produkty, ktoré boli vyvinuté a certifikované ako kompatibilné, majú na balení označenie „Made for“. Ak chcete mať pri nákupe príslušenstva od iných výrobcov pre svoje zariadenie istotu kompatibility, hľadajte príslušenstvo, ktoré bolo autorizované na používanie označenia „Made for“ pre vaše zariadenie (pozrite nižšie).

Označenie „Made for iPod“ znamená, že elektronické príslušenstvo bolo navrhnuté na pripojenie k iPodu a vývojár certifikoval, že spĺňa výkonnostné štandardy spoločnosti Apple.

Označenie „Made for iPhone“ znamená, že elektronické príslušenstvo bolo navrhnuté na pripojenie k iPhonu a vývojár certifikoval, že spĺňa výkonnostné štandardy spoločnosti Apple.

Označenie „Made for iPad“ znamená, že elektronické príslušenstvo bolo navrhnuté na pripojenie k iPadu a vývojár certifikoval, že spĺňa výkonnostné štandardy spoločnosti Apple.

Označenie „Made for iPod/iPhone/iPad“ znamená, že elektronické príslušenstvo bolo navrhnuté na pripojenie k iPhonu, iPadu aj iPodu a vývojár certifikoval, že spĺňa výkonnostné štandardy spoločnosti Apple.

Riešenie problémov so signálom a rušením

Pri používaní mnohých existujúcich príslušenstiev pre iPod, ktoré majú označenie „Made for iPod“, s iPhonom existuje riziko zvukového rušenia. Po pripojení iPhonu k takémuto príslušenstvu vás iPhone pravdepodobne upozorní, že dané príslušenstvo nie je optimalizované pre iPhone. Ak chcete príslušenstvo ďalej používať a predísť možným problémom s rušením, môžete zapnúť režim lietadlo, v ktorom sa vypnú bezdrôtové funkcie iPhonu.

Poznámka: V režime lietadlo nebudete môcť uskutočňovať a prijímať hovory ani používať funkcie, ktoré vyžadujú bezdrôtovú komunikáciu. Ďalšie informácie o režime lietadlo nájdete v tomto článku.

Určité príslušenstvo môže okrem toho ovplyvňovať bezdrôtový výkon iPhonu. Bezdrôtový výkon môžete zlepšiť zmenou orientácie alebo premiestnením iPhonu a pripojeného príslušenstva.

Ak problém s rušením alebo signálom pretrváva, obráťte sa na výrobcu príslušenstva a overte si, ktoré modely iPhonu podporuje.

Ďalšie informácie o riešení problémov s príslušenstvom nájdete v tomto článku.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: