Informácie o pixlových anomáliách na LCD displejoch produktov Apple uvedených pred rokom 2010

Tento dokument definuje výraz „pixlová anomália“, vysvetľuje, ako takéto anomálie vznikajú, a popisuje odporúčaný postup v prípade, že váš LCD panel vykazuje väčší než prijateľný počet anomálií.

Poznámka: V prípade produktov uvedených na trh v roku 2010 alebo neskôr si prečítajte článok Informácie o pixlových anomáliách na LCD displejoch produktov Apple uvedených v roku 2010 a neskôr.

Mnohé produkty Apple používajú LCD displej s aktívnou maticou. Patrí medzi ne iMac (plochý panel), MacBook Pro, MacBook, iBook, PowerBook, displeje Apple Cinema a modely iPodu s farebným displejom. LCD displeje s aktívnou maticou sú nielen tenké a ľahké, ale používateľom tiež v porovnaní s tradičnými displejmi založenými na katódových trubiciach (CRT) poskytujú kvalitnejší obraz, napríklad vyšší jas, ostrosť alebo kontrastný pomer.

LCD technológia s aktívnou maticou využíva riadky a stĺpce adresovateľných bodov (pixlov), ktoré vykresľujú text a obrázky na obrazovke. Každý pixel sa skladá z troch samostatných subpixlov (červeného, zeleného a modrého) ktoré umožňujú vykresliť obraz v ľubovoľných farbách. Ku každému subpixlu je priradený tranzistor, ktorý ho zapína a vypína.

Na typickom LCD displeji sa nachádzajú milióny takýchto subpixlov. Napríklad LCD panel používaný v displeji Apple Cinema HD pozostáva z 2,3 milióna pixlov, teda 6,9 milióna červených, zelených a modrých subpixlov. Niekedy sa môže stať, že niektorý tranzistor prestane fungovať správne, v dôsledku čoho zostane daný pixel zapnutý (jasný) alebo vypnutý (tmavý). Vzhľadom na obrovský počet subpixlov na LCD displeji sa môže ľahko stať, že na displeji bude takýchto chybných tranzistorov niekoľko. Určité množstvo subpixlových anomálií sa preto považuje za prípustné. Keby sa z predaja sťahovali všetky LCD panely okrem tých najdokonalejších, predajná cena produktov s LCD displejmi by musela byť oveľa vyššia. Tieto faktory sa týkajú nielen spoločnosti Apple, ale aj všetkých ostatných výrobcov, ktorí používajú technológiu LCD.

Ak máte podozrenie, že váš displej má príliš veľa pixlových anomálií, vezmite svoj produkt Apple na kontrolu k autorizovanému poskytovateľovi servisných služieb pre produkty Apple. Kontrola môže byť spoplatnená.

Dátum zverejnenia: