Ručná správa obsahu v iPhone, iPade alebo iPode touch s použitím aplikácie iTunes

Špecifický obsah môžete ručne pridávať z počítača do zariadenia so systémom iOS.

S použitím aplikácie iTunes môžete spravovať obsah v iPhone, iPade alebo iPod prostredníctvom ručnej synchronizácie špecifických položiek do svojho zariadenia.

Ak máte zapnutú iCloud Hudobnú knižnicu, nemôžete hudbu spravovať ručne, ale aj napriek tomu môžete spravovať videá podľa nasledujúcich krokov.

Ručné pridávanie položiek z aplikácie iTunes

 1. Pripojte zariadenie k počítaču.
 2. Otvorte aplikáciu iTunes. Uistite sa, že máte najnovšiu verziu.
 3. V knižnici aplikácie iTunes vyberte obsah, ktorý chcete pridať do zariadenia.
  Skladba vybraná v knižnici aplikácie iTunes.
 4. V ľavom postrannom paneli nájdite svoje zariadenie a potom potiahnite požadovaný obsah do iPhonu, iPadu alebo iPodu.
  Skladbu môžete do zariadenia potiahnuť.

Ak používate iPhone, môžete hudbu alebo videá pridávať iba z jednej knižnice iTunes.

Ak používate iPad alebo iPod, môžete pridávať hudbu z viacerých knižníc iTunes, no videá len z jednej knižnice iTunes.

Čo robiť, ak nemôžete manuálne pridávať obsah do zariadenia ani ho z neho odstraňovať

Skontrolujte, že máte zapnutú možnosť „Manuálne spravovať hudbu a videá“:

 1. Pripojte zariadenie k počítaču.
 2. Otvorte aplikáciu iTunes. Uistite sa, že máte najnovšiu verziu.
 3. Vyhľadajte zariadenie a kliknite naň.
  Tlačidlo na vyhľadanie zariadenia vľavo hore.
 4. V ľavom postrannom paneli kliknite na možnosť Zhrnutie.
 5. Rolujte do časti Možnosti.
 6. Začiarknite políčko „Manuálne spravovať hudbu a videá“.
  Možnosť Manuálne spravovať hudbu a videá je k dispozícii v zozname v časti Možnosti.
 7. Kliknite na tlačidlo Použiť. 

Môže sa vám zobraziť správa o tom, že vaše zariadenie je synchronizované s inou knižnicou. Znamená to, že ste v minulosti použili na synchronizáciu svojho zariadenia iný počítač a aplikácia iTunes nedokáže vykonať synchronizáciu bez toho, aby najskôr vymazala a nahradila všetok obsah iTunes vo vašom zariadení.

Ručné pridanie položiek z počítača

Ak máte v počítači médiá, ktoré nemožno znovu stiahnuť z obchodu App Store alebo iTunes Store priamo do zariadenia so systémom iOS, napríklad vlastné zvonenia alebo aplikácie systému iOS, môžete príslušné médiá potiahnuť z počítača do zariadenia so systémom iOS prostredníctvom aplikácie iTunes.

 1. Pripojte zariadenie k počítaču.
 2. Otvorte aplikáciu iTunes. Uistite sa, že máte najnovšiu verziu.
 3. V počítači vyhľadajte položku, ktorú chcete pridať do počítača. Ak hľadáte aplikácie, zvuky alebo knihy (pre systém Windows), ktoré sa predtým zobrazovali vo vašej knižnici iTunes, nájdete ich v priečinku s médiami služby iTunes.
 4. Vyberte položku, ktorú chcete pridať do zariadenia, a skopírujte ju. (Môžete použiť klávesovú skratku.)
 5. Vráťte sa do aplikácie iTunes a prejdite na tab Knižnica v časti Hudba.
 6. Kliknite na príslušné zariadenie na ľavom postrannom paneli a potom kliknite na názov položky, ktorú pridávate. Ak napríklad pridávate zvonenie, kliknite na položku Zvuky.
 7. Vložte požadovanú položku. (Môžete použiť klávesovú skratku.)
Dátum zverejnenia: