Prenos dát z PC do Macu

Prečítajte si, ako presúvať dáta (súbory) z PC so systémom Windows do Macu.

Existuje mnoho spôsobov, ako prenášať dáta (súbory) z PC do Macu, vrátane týchto:

  • prostredníctvom Sprievodcu migráciou vstavaného v systéme OS X Lion a novších,
  • prostredníctvom služby prenosu dát z PC (PC Data Transfer) v obchodoch Apple Store a u špecialistov spoločnosti Apple,
  • pomocou prenosného pevného disku alebo úložného zariadenia,
  • pomocou napaľovačky diskov CD alebo DVD,
  • pomocou iných prenosných médií,
  • pomocou zdieľaného súborového servera,
  • prostredníctvom e-mailu,
  • prostredníctvom priameho ethernetového prepojenia,
  • po nainštalovaní pevného disku z PC v Macu, ak je kompatibilný.

Sprievodca migráciou 

Systém OS X Lion alebo novší obsahuje aplikáciu Sprievodca migráciou navrhnutú tak, aby umožňovala jednoduché presúvanie súborov, programov a nastavení zo starého PC so systémom Windows do nového Macu. Viac informácií nájdete v článku o Sprievodcovi migráciou zo systému Windows.

Prenos dát z PC z obchodov Apple Store a od špecialistov spoločnosti Apple (iba v Spojených štátoch)

Obchody Apple Store ponúkajú niekoľko úrovní služieb prenosu dát. Ak potrebujete ďalšie informácie o službe PC Data Transfer, obráťte sa na miestny obchod Apple Store. Okrem obchodov Apple Store poskytujú rôzne úrovne prenosu dát z PC do Macu aj mnohí špecialisti spoločnosti Apple, predajcovia produktov Apple a autorizovaní poskytovatelia servisných služieb pre produkty Apple. Ak chcete vo svojej oblasti vyhľadať špecialistu spoločnosti Apple, použite webovú stránku na vyhľadávanie služieb.

Prenosný pevný disk alebo úložné zariadenie

Medzi prenosné pevné disky, ktoré sa dajú použiť na prenos dát z PC do Macu, patria disky FireWire (IEEE 1394, iLink) a disky alebo úložné zariadenia s pripojením USB. Prenosné disky FireWire ponúkajú najvyššiu prenosovú rýchlosť a sú bežne dostupné. Ak však PC nemá port FireWire (v PC sa bežne nevyskytuje), nebudete môcť prenosný pevný disk FireWire použiť. Ak v starom PC nie je k dispozícii port FireWire, môžete použiť prenosný pevný disk USB.

Napaľovačka diskov CD alebo DVD

Vytvorenie záložného disku so súbormi z PC je jedným z najjednoduchších spôsobov prenosu akéhokoľvek množstva dát. Ďalšou výhodou tohto spôsobu je vytvorenie zálohy vašich dát.

Iné prenosné médiá

Použitie prenosných médií ZIP, Jaz, magneticko-optických médií (MO) alebo iných druhov prenosných médií je podobné napaľovaniu diskov CD, ak je možné použiť príslušné zariadenie na práci s médiami na PC aj na Macu. Používanie týchto druhov prenosných médií predstavuje vynikajúci spôsob prenosu akéhokoľvek množstva dát.

Zdieľaný súborový server

Server v sieti, ku ktorému máte prístup zo starého PC aj z nového Macu, je vynikajúcou alternatívou napaľovania diskov CD alebo premiestňovania prenosných jednotiek z jedného počítača do druhého. Pamätajte na to, že oba počítače musia mať na server prístup.

E-mail

V prípade malého množstva dát, napríklad dokumentov textového editora, obrázkov alebo malých súborov s dátami aplikácií, je ďalšou možnosťou poslať ich sám sebe ako prílohy e-mailu. Ak sú však dátové súbory veľké alebo ak nemáte vysokorýchlostné pripojenie na internet, mali by ste pred použitím tohto postupu zvážiť iné metódy.

Niektorí poskytovatelia internetových služieb obmedzujú veľkosť príloh e-mailov, takže túto metódu nemusí byť možné použiť pre veľké dátové súbory ani v prípade, že máte rýchle pripojenie na internet.

Priame ethernetové prepojenie

Ak máte oba počítače na jednom mieste, možno budete môcť pomocou ethernetového kábla oba počítače prepojiť a kopírovať súbory medzi nimi. V závislosti od modelu Macu, ktorý máte, budete možno potrebovať krížený ethernetový kábel. Výhodou tohto spôsobu je jeho rýchlosť a schopnosť preniesť akékoľvek množstvo údajov.

Premiestnenie pevného disku PC

Aj keď je možné premiestniť niektoré pevné disky z PC do niektorých Macov, tento spôsob prenosu dát sa neodporúča a mali by ho využívať iba skúsení používatelia počítačov, ktorí rozumejú tomu, ako sa pevné disky PC inštalujú a formátujú. Systém Mac OS X 10.3 alebo novším môže čítať obsah jednotky formátovanej so súborovým systémom NTFS, nebude však môcť ukladať žiadne nové súbory ani vykonávať zmeny existujúcich súborov bez predchádzajúceho naformátovania disku (a vymazania všetkých existujúcich dát z disku v rámci tohto procesu).

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: