Zmena názvu používateľského účtu a domovského priečinka v systéme macOS

Používateľský účet a domovský priečinok v systéme macOS, ktoré ste pomenovali pri vytváraní účtu, môžete premenovať.

Nesprávne vykonanie tejto operácie môže viesť k poškodeniu vášho účtu, v dôsledku čoho sa pomocou daného účtu možno nebudete môcť prihlásiť. Pred pokračovaním sa uistite, že máte vytvorenú zálohu. Vykonaním týchto krokov sa nezmení ani neresetuje heslo vášho používateľského účtu.

Názov vášho domovského priečinka a názov vášho používateľského účtu v systéme macOS sa musia zhodovať. Ak chcete tieto názvy zmeniť, musíte sa prihlásiť pomocou iného účtu správcu. Ak máte na Macu len jeden účet správcu, v nastaveniach Užívatelia a skupiny vytvorte nový účet správcu.

Premenovanie domovského priečinka

 1. Odhláste sa z účtu, ktorý chcete premenovať: vyberte menu Apple  > Odhlásiť sa.
 2. Prihláste sa do iného účtu správcu.
 3. Otvorte priečinok Users na štartovacom disku. Obsahuje domovský priečinok každého používateľa. Ak ho chcete zobraziť, môžete v lište vo Finderi vybrať Prejsť > Prejsť do priečinka. Potom zadajte text /Users.
 4. Premenujte domovský priečinok. V novom názve nepoužite medzery. Po zobrazení výzvy zadajte meno a heslo účtu správcu, pomocou ktorého ste sa prihlásili.
  Ak domovský priečinok zdieľate pomocou zdieľania súborov, najskôr musíte jeho zdieľanie zastaviť. 

 


Následné premenovanie účtu

Zostaňte odhlásený z účtu, ktorý chcete premenovať, a vykonajte tieto ďalšie kroky. Vyberte si postup, ktorý zodpovedá vašej verzii systému macOS.

macOS Ventura alebo novší

 1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia.
 2. Na postrannom paneli kliknite na Užívatelia a skupiny.
 3. Stlačte a podržte kláves Control na klávesnici a kliknite na názov účtu, ktorý chcete premenovať. V zobrazenom menu vyberte Rozšírené možnosti.
  Panel Užívatelia a skupiny, na ktorom sa zobrazuje menu Rozšírené možnosti
 4. Keď sa zobrazí výzva, zadajte meno a heslo účtu správcu, pomocou ktorého ste sa prihlásili.
 5. Do poľa Užívateľské meno zadajte nový názov domovského priečinka. Môžete zmeniť aj pole Celé meno. Celé meno sa nemusí zhodovať s používateľským menom a pri prihlasovaní sa alebo vykonávaní zmien vyžadujúcich meno a heslo účtu môžete zadať ktorékoľvek z nich.
  Panel Užívatelia a skupiny s oknom Rozšírené možnosti
 6. Používateľské meno sa zobrazuje aj ako časť cesty uvedenej v poli Domovský adresár. Toto meno zmeňte tak, aby sa zhodovalo s novým názvom domovského priečinka, neodstráňte však z cesty reťazec /Users/.
 7. Kliknite na Potvrdiť, reštartujte Mac a prihláste sa do premenovaného účtu.

Staršie verzie systému macOS

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia.
 2. Kliknite na Užívatelia a skupiny.
 3. Kliknite na ikonu zámku  a zadajte meno a heslo účtu správcu, pomocou ktorého ste sa prihlásili. 
 4. Stlačte a podržte kláves Control na klávesnici a kliknite na názov účtu, ktorý chcete premenovať. V zobrazenom menu vyberte Rozšírené možnosti.
 5. Do poľa Názov účtu zadajte nový názov domovského priečinka. Môžete zmeniť aj pole Celé meno. Celé meno sa nemusí zhodovať s používateľským menom a pri prihlasovaní sa alebo vykonávaní zmien vyžadujúcich meno a heslo účtu môžete zadať ktorékoľvek z nich.
 6. Používateľské meno sa zobrazuje aj ako časť cesty uvedenej v poli Domovský adresár. Toto meno zmeňte tak, aby sa zhodovalo s novým názvom domovského priečinka, neodstráňte však z cesty reťazec /Users/.
 7. Kliknite na Potvrdiť, reštartujte Mac a prihláste sa do premenovaného účtu.
  Panel Užívatelia a skupiny s oknom Rozšírené možnosti
Dátum zverejnenia: