Zmena názvu používateľského účtu a domovského priečinka v systéme macOS

Používateľský účet systému a domovský priečinok v systéme macOS, ktoré ste pomenovali pri vytváraní účtu, môžete premenovať.

Názov používateľského účtu a názov domovského priečinka  v systéme macOS sa musia zhodovať. Pri zmene týchto názvov sa nezmení ani neresetuje heslo k používateľskému účtu.

Keďže nesprávny postup by mohol viesť k poškodeniu účtu a znemožniť prihlásenie, mali by ste si pred pokračovaním zálohovať dôležité údaje.

V systéme OS X Yosemite alebo novšom postupujte podľa týchto krokov.

Najskôr premenujte domovský priečinok

 1. Odhláste sa z účtu, ktorý chcete premenovať, a prihláste sa s použitím iného účtu správcu. (Ak iný účet správcu nemáte, môžete ho vytvoriť v nastaveniach Užívatelia a skupiny.)
 2. Otvorte priečinok Users na štartovacom disku. Obsahuje domovský priečinok pre každého používateľa. Prejdete doň výberom položky Prejsť > Prejsť do priečinka na lište a zadaním priečinka /Users.
 3. Premenujte domovský priečinok používateľa tak, aby nový názov neobsahoval žiadne medzery. Zobrazí sa výzva na zadanie mena a hesla správcu, ktoré ste použili na prihlásenie. Ak na zdieľanie domovského priečinka používate zdieľanie súborov, nebudete môcť priečinok premenovať, kým nezrušíte jeho zdieľanie. 

Potom premenujte účet

Zostaňte odhlásený od účtu, ktorý chcete premenovať, a vykonajte ďalšie kroky:

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Užívatelia a skupiny.
 2. Kliknite na ikonu zámok a zadajte meno a heslo správcu, ktoré ste použili na prihlásenie. 
 3. Podržte kláves Control, v zozname používateľov vľavo kliknite na používateľa, ktorého chcete premenovať, a vyberte položku Rozšírené možnosti.
 4. Zmeňte hodnotu v poli Názov účtu tak, aby zodpovedala novému názvu domovského priečinka. Názov by nemal obsahovať žiadne medzery.
 5. Názov účtu sa zobrazuje aj v poli Domovský adresár za textom /Users/. Zmeňte názov účtu tak, aby zodpovedal novému názvu domovského priečinka.
 6. Ak chcete zmeniť celé meno pridružené k účtu, aktualizujte aj hodnotu v poli Celé meno. Zadať možno ľubovoľné meno. Na prihlásenie do Macu alebo vykonanie zmien vyžadujúcich vaše meno a heslo môžete použiť buď celé meno, alebo názov účtu.
 7. Kliknite na tlačidlo OK a potom reštartujte Mac.
 8. Prihláste sa do premenovaného účtu a skontrolujte, či sú staršie súbory a priečinky viditeľné a či účet funguje podľa očakávania.

Rozšírené možnosti v nastaveniach Užívatelia a skupiny

Dátum zverejnenia: