Odstránenie problémov s prenosmi cez Wi-Fi a Bluetooth spôsobených rušením bezdrôtového pripojenia

Rušenie bezdrôtového pripojenia môže viesť k odpojeniu alebo nízkemu výkonu Wi-Fi a Bluetooth zariadení. Môžete však vykonať kroky na zníženie alebo potlačenie rušenia.

Príznaky rušenia bezdrôtového pripojenia

Rušenie signálu Wi-Fi alebo Bluetooth môže byť príčinou ktorékoľvek z týchto príznakov:

 • Zariadenie sa nepripojí alebo nezostane pripojené
 • Pripojenie je pomalé a sila signálu  je malá
 • Zvuk prenášaný cez Bluetooth vynecháva, je trhaný, ukončuje sa alebo ho ruší statická elektrina či bzučanie
 • Pohyb ukazovateľa je chaotický alebo nespojitý

Postup pri znižovaní rušenia bezdrôtového pripojenia

Vykonaním týchto všeobecných krokov môžete dosiahnuť zreteľnejší a silnejší bezdrôtový signál:

 • Umiestnite Wi-Fi zariadenie bližšie k Wi-Fi routeru. Zmenšite vzdialenosť medzi Bluetooth zariadeniami, ktoré sa k sebe pripájajú. 
 • Nepoužívajte bezdrôtové zariadenia v blízkosti bežných zdrojov rušenia, ako sú káble elektrického vedenia, mikrovlnné rúry, žiarivky, bezdrôtové videokamery a bezdrôtové telefóny.
 • Znížte počet aktívnych zariadení, ktoré používajú to isté frekvenčné pásmo bezdrôtového prenosu. Bluetooth zariadenia aj Wi-Fi zariadenia používajú pásmo 2,4 GHz, mnohé Wi-Fi zariadenia však môžu používať aj pásmo 5 GHz. Ak Wi-Fi router podporuje obidve pásma, mohlo by pomôcť pripojiť viac Wi-Fi zariadení v pásme 5 GHz. Niektoré routery s podporou oboch pásem takto pracujú automaticky.
 • Nakonfigurujte Wi-Fi router tak, aby používal iný Wi-Fi kanál, alebo ho nechajte vyhľadať najmenej rušený kanál. Väčšina routerov toto hľadanie vykonáva automaticky po zapnutí alebo reštartovaní.

Ak k počítaču pripájate zariadenia cez rozhranie USB 3 alebo Thunderbolt 3, môžete znížiť riziko, že budú rušiť bezdrôtové zariadenia v blízkosti:

 • Každé zariadenie pripájajte vysoko kvalitným tieneným USB káblom alebo káblom Thunderbolt 3.
 • Premiestnite zariadenia USB 3 alebo Thunderbolt 3 vrátane USB hubov ďalej od bezdrôtových zariadení.
 • Zariadenia USB 3 alebo Thunderbolt 3 neumiestňujte na Mac Pro, notebook Mac ani Mac mini. 
 • Vypínajte všetky zariadenia USB 3, ktoré sa nepoužívajú.

Odstráňte fyzické prekážky v ceste bezdrôtového signálu. Kovový povrch medzi Bluetooth myšou a počítačom môže byť napríklad príčinou nedostatočnej funkčnosti myši a podlaha zo železobetónu medzi Wi-Fi routerom a Wi-Fi zariadením môže spôsobovať nízky výkon Wi-Fi.

 • Nízke riziko rušenia: drevo, sklo a mnohé syntetické materiály
 • Stredné riziko rušenia: voda, tehly, mramor
 • Vysoké riziko rušenia: sadra, betón, nepriestrelné sklo
 • Veľmi vysoké riziko rušenia: kov

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: