Protokoly VPN pre iPhone, iPad a iPod touch

Pomocou iPhonu, iPadu alebo iPodu touch sa môžete pripojiť k sieti VPN. Zistite, ktoré protokoly, spôsoby autentifikácie a certifikáty môže vaše zariadenie používať pri pripájaní k serverom VPN.

Vaše zariadenie môže používať nasledujúce protokoly a spôsoby autentifikácie:

  • L2TP/IPSec s autentifikáciou používateľov pomocou hesla MS-CHAPV2, tokenu RSA SecurID alebo CryptoCard a autentifikáciou počítačov pomocou zdieľaného tajného kľúča.
  • PPTP s autentifikáciou používateľov pomocou hesla MS-CHAPV2, tokenu RSA SecurID alebo CRYPTOCard.
  • Cisco IPSec s autentifikáciou používateľov pomocou hesla, tokenu RSA SecurID alebo CRYPTOCard a autentifikáciou počítačov pomocou zdieľaného tajného kľúča a certifikátov. Pre domény, ktoré určíte, podporuje protokol Cisco IPSec sieť VPN na požiadanie.
  • Môžete používať aj aplikácie VPN od iných výrobcov, ktoré sú dostupné v obchode App Store. Tieto aplikácie môžu používať iné protokoly.

Môžete používať certifikáty v nasledujúcich základných formátoch:

  • PKCS#1 (.cer, .crt, .der)
  • PKCS#12 (.p12, .pfx)

Informácie o správnom nastavení protokolu VPN pre vaše zariadenie získate od správcu siete alebo pracovníkov oddelenia IT.

Prečítajte si ďalšie informácie o spôsobe, akým protokol VPN spolupracuje so zariadeniami so systémom iOS.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: