Výmena batérie v diaľkovom ovládači Apple Remote

Ak potrebujete vybrať a vymeniť batériu v diaľkovom ovládači Apple Remote (hliníkovom alebo bielom), postupujte podľa krokov v tomto článku. 

Vybratie batérie z ovládača Apple Remote (hliníkového)

Ak máte ovládač Apple Remote (hliníkový)

  1. Nájdite priehradku na batériu na zadnej strane ovládača Apple Remote.
  2. Pomocou mince otáčajte krytom priehradky proti smeru hodinových ručičiek, až kým sa priehradka neotvorí.
  3. Vyberte starú batériu.
  4. Novú 3 V mincovú lítiovú batériu CR2032 alebo BR2032 (dá sa kúpiť vo väčšine obchodov s elektronikou alebo domácimi potrebami) uchopte tak, aby jej kladná strana smerovala k vám, a vložte ju dovnútra.

Vybratie batérie z ovládača Apple Remote (bieleho)

Ak máte ovládač Apple Remote (biely)

  1. Nájdite priehradku na batériu na spodnej strane ovládača Apple Remote.
  2. Pomocou spinky na papier alebo podobného predmetu zatlačte na kruhové uvoľňovacie tlačidlo v priehradke a vysuňte zásuvku na batériu.
  3. Vyberte starú batériu.
  4. Novú batériu CR2032 (dá sa kúpiť vo väčšine obchodov s elektronikou alebo domácimi potrebami) uchopte tak, aby jej kladná strana smerovala k vám, a vložte ju dovnútra.
  5. Zasúvajte zásuvku na batériu späť do ovládača Apple Remote, až kým nezacvakne na svojom mieste.

Nabíjanie batérie ovládača Siri Remote. Ovládač Siri Remote neobsahuje batériu, ktorá by sa dala vybrať.

Ak máte ovládač Siri Remote alebo Apple TV Remote*

Ovládače Siri Remote a Apple TV Remote obsahujú nabíjateľnú batériu, ktorá sa nedá vymeniť. Ak chcete nabiť ovládač Siri Remote alebo Apple TV Remote, pomocou dodávaného USB kábla s konektorom Lightning ho pripojte k počítaču alebo USB napájaciemu adaptéru. 

*Apple TV 4K a Apple TV HD sa všade dodávajú s rovnakým ovládačom. V krajinách a oblastiach, ktoré podporujú Siri, sa tento ovládač označuje ako Siri Remote. V ostatných krajinách a oblastiach sa označuje ako Apple TV Remote. Siri funguje pri používaní oboch ovládačov, pokiaľ sú na Apple TV 4K alebo Apple TV HD nastavené jazyk a krajina alebo oblasť, ktoré podporujú Siri.
 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: