Používanie PIN kódu SIM karty pre iPhone alebo iPad

Svoju SIM kartu môžete uzamknúť pomocou PIN kódu (osobného identifikačného čísla) tak, aby sa na používanie telefonických hovorov a mobilných dát vyžadovalo zadanie identifikačného kódu.

Ak chcete ostatným zabrániť v používaní vašej SIM karty na uskutočňovanie telefonických hovorov alebo používanie mobilných dát, môžete použiť PIN kód SIM karty. Po každom reštartovaní zariadenia alebo vybratí SIM karty sa SIM karta automaticky uzamkne a v stavovom riadku sa zobrazí text „Zamknutá SIM“. 

PIN kód SIM karty sa nepokúšajte uhádnuť. Nesprávnym zadaním kódu sa môže SIM karta natrvalo zablokovať a budete potrebovať novú SIM kartu.

Zapnutie a vypnutie PIN kódu SIM karty

  1. Ak máte iPhone, prejdite do ponuky Nastavenia > Telefón > PIN kód karty. Ak máte iPad, prejdite do ponuky Nastavenia > Mobilné dáta > PIN kód karty.
  2. Zapnite alebo vypnite PIN kód SIM karty.
  3. Ak sa zobrazí výzva, zadajte PIN kód SIM karty. Ak ste PIN kód ešte nikdy nepoužívali, zadajte predvolený PIN kód SIM karty, ktorý ste dostali od operátora. Ak predvolený PIN kód SIM karty nepoznáte, nepokúšajte sa ho uhádnuť. Pozrite si stránku služieb zákazníkom vášho operátora alebo dokumentáciu k vášmu bezdrôtovému programu. Môžete tiež kontaktovať svojho operátora.
  4. Klepnite na položku Hotovo.

Ak ste zabudli PIN kód SIM karty alebo ak ho nepoznáte

Nikdy sa nepokúšajte uhádnuť PIN alebo PUK kód SIM karty.* Nesprávnym zadaním kódu sa môže SIM karta natrvalo zablokovať a budete potrebovať novú SIM kartu. Ak sa v zariadení zobrazuje výzva na zadanie PIN kódu alebo kódu, ktorý nepoznáte, postupujte takto:

  1. Kontaktujte operátora, od ktorého ste získali SIM kartu. Ak neviete, ktorého operátora je potrebné kontaktovať, vyberte SIM kartu a pozrite si na nej názov alebo logo operátora.
  2. Požiadajte operátora, aby vám SIM kartu pomohol odblokovať pomocou predvoleného PIN alebo PUK kódu SIM karty. 
  3. Ak sa SIM karta nedá odblokovať pomocou jej PIN alebo PUK kódu, alebo ak sa zobrazuje správa „PUK kód sa vyčerpal“, požiadajte o novú SIM kartu.

*Ak zadáte príliš veľa nesprávnych PIN kódov SIM karty, váš mobilný operátor vám môže poskytnúť PUK kód (osobný odblokovací kód).

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: