Ušetrenie miesta v Macu presunutím knižnice fotiek

Ak chcete v Macu ušetriť miesto, môžete presunúť knižnicu fotiek do iného úložného zariadenia.

Príprava úložného zariadenia

Uistite sa, že externé úložné zariadenie, napríklad jednotka USB alebo jednotka Thunderbolt, je naformátovaná pre Mac: buď vo formáte APFS, alebo vo formáte Mac OS Extended (Journaled).

Knižnicu nemôžete uložiť do úložného zariadenia, ktoré sa používa pre zálohy Time Machine. A aby ste sa vyhli možnej strate dát, knižnicu neukladajte do vymeniteľného úložného zariadenia, ako je SD karta alebo flashová jednotka USB, ani do zariadenia zdieľaného prostredníctvom siete alebo internetu vrátane služby na ukladanie v cloude.

Presun knižnice fotiek do úložného zariadenia

 1. Ukončite Fotky.
 2. Vo Finderi otvorte priečinok, ktorý obsahuje knižnicu fotiek. Knižnica fotiek je predvolene uložená v priečinku Obrázky vo vašom domovskom priečinku. Domovský priečinok môžete otvoriť výberom položiek Prejsť > Domov na lište Findera.
 3. Potiahnite knižnicu fotiek do umiestnenia v externom úložnom zariadení. Prečítajte si, ako postupovať v prípade chyby.
 4. Po dokončení presunu otvorte knižnicu fotiek tak, že na ňu dvakrát kliknete v jej novom umiestnení.
 5. Ak používate iCloud Fotky, nastavte túto knižnicu ako systémovú knižnicu fotiek.

Ak chcete pôvodnú knižnicu fotiek vymazať, aby sa v Macu ušetrilo miesto, môžete ju presunúť z pôvodného umiestnenia (priečinok Obrázky vo vašom domovskom priečinku) do koša. Potom vysypte kôš.

Pred otvorením apky Fotky sa vždy uistite, že úložné zariadenie je zapnuté a dostupné. Ak apka Fotky nenájde zariadenie, prestane používať knižnicu fotiek, ktorá je v ňom uložená.


Ak chcete otvoriť inú knižnicu fotiek

 1. Ukončite Fotky.
 2. Stlačte kláves Option a podržte ho stlačený počas otvárania Fotiek.
 3. Vyberte knižnicu, ktorú chcete otvoriť, a potom kliknite na Vybrať knižnicu. Fotky používajú túto knižnicu, kým neotvoríte inú.

Okno Vybrať knižnicu apky Fotky pre macOS


Ak sa pri presúvaní knižnice fotiek zobrazí chyba

 1. Vo Finderi vyberte externé úložné zariadenie a potom položky Súbor > Informácie. 
 2. Ak sa informácie v časti Zdieľanie a práva nezobrazujú, kliknutím na trojuholník  zobrazte ďalšie informácie.
  Okno Informácie o externom disku s vybratou možnosťou Ignorovať vlastnícke práva oddielu
 3. Uistite sa, že políčko Ignorovať vlastnícke práva oddielu je zaškrtnuté. Ak ho chcete zmeniť, možno budete musieť najprv odomknúť toto nastavenie kliknutím na tlačidlo Zamknúť . Ak úložné zariadenie nie je správne naformátované pre Mac alebo sa používalo pre zálohy Time Machine, ale nebolo vymazané, toto zaškrtávacie políčko nebude k dispozícii alebo ho po odomknutí nebude možné vybrať. V takom prípade najprv vymažte úložné zariadenie.

Ak máte iný problém s právami ku knižnici, možno sa bude dať vyriešiť pomocou nástroja na opravu knižnice fotiek.

Dátum zverejnenia: