Ušetrenie miesta v Macu presunutím knižnice fotiek

Zistite, ako presunúť knižnicu fotiek na inú jednotku a ušetriť tak miesto v Macu.

Príprava jednotky

Svoju knižnicu môžete uchovávať na externom ukladacom zariadení, ako je jednotka USB alebo Thunderbolt s formátom APFS alebo Mac OS Extended (Journaled). Knižnicu však nie je možné presunúť na disk, ktorý sa používa pre zálohy Time Machine. Prečítajte si, ako zistiť formát externého ukladacieho zariadenia

Aby sa zabránilo strate dát, Apple neodporúča ukladanie knižníc fotiek na externých ukladacích zariadeniach, ako sú SD karty, flashové jednotky USB a jednotky zdieľané v sieti.

Presunutie knižnice fotiek do externého ukladacieho zariadenia

 1. Ukončite Fotky.
 2. Vo Finderi prejdite do externej jednotky, kde chcete uložiť knižnicu.
 3. V ďalšom okne Findera vyhľadajte svoju knižnicu. Predvolené umiestnenie je Užívatelia > [užívateľské meno] > Obrázky a jej názov je Knižnica aplikácie Fotky.
 4. Potiahnite knižnicu do nového umiestnenia na externej jednotke. Ak sa zobrazuje chyba, vyberte ikonu externej jednotky vo Finderi a potom vyberte Súbor > Informácie. Ak sa informácie v časti Zdieľanie a práva nezobrazujú, kliknite na tlačidlo s trojuholníkom  a skontrolujte, či je zaškrtnuté políčko Ignorovať vlastnícke práva oddielu. Ak nie je zaškrtnuté, odomknite ho kliknutím na tlačidlo zámku , zadajte meno a heslo správcu a políčko zaškrtnite.*
  Okno s ďalšími informáciami
 5. Po dokončení presunu otvorte knižnicu fotiek tak, že na ňu dvakrát kliknete v jej novom umiestnení.
 6. Ak používate knižnicu fotiek v iCloude, nastavte túto knižnicu ako systémovú knižnicu fotiek.

Uvoľnenie priestoru vymazaním pôvodnej knižnice

Po otvorení knižnice z jej nového umiestnenia a overení, že funguje podľa očakávaní, môžete vymazať knižnicu v jej pôvodnom umiestnení. 

V okne Findera sa vráťte späť do priečinka Obrázky (alebo ľubovoľného priečinka, z ktorého ste skopírovali svoju knižnicu) a presuňte knižnicu fotiek do koša. Potom vyberte Finder > Vysypať kôš, aby sa knižnica vymazala a získali ste miesto na disku.

Otvorenie druhej knižnice fotiek

Ak máte viaceré knižnice, toto je postup, ako otvoriť inú knižnicu:

 1. Ukončite Fotky.
 2. Stlačte kláves Option a podržte ho stlačený počas otvárania Fotiek.
 3. Vyberte knižnicu, ktorú chcete otvoriť, a potom kliknite na Vybrať knižnicu.Výber knižnice

Fotky používajú túto knižnicu, kým neotvoríte inú.

Ďalšie informácie

Ak máte problém s právami pre svoju knižnicu, možno sa bude dať vyriešiť pomocou nástroja na opravu knižnice fotiek.

* Ak daný oddiel nepoužíva formát APFS ani Mac OS Extended (Journaled), prípadne ak sa používa pre zálohy Time Machine, no nebol vymazaný, toto zaškrtávacie políčko sa nebude zobrazovať alebo sa po odomknutí nebude dať zaškrtnúť. Ak chcete mať k dispozícii túto možnosť, vymažte a preformátujte túto jednotku.

Dátum zverejnenia: