Uvoľnenie miesta na Macu presunutím knižnice aplikácie Fotky

Zistite, ako presunúť knižnicu aplikácie Fotky na inú jednotku a uvoľniť tak miesto na Macu.

Knižnica aplikácie Fotky obsahuje všetky vaše fotky, albumy, prezentácie a tlačové projekty. Ak je knižnica veľká a chcete uvoľniť úložný priestor Macu, zapnite iCloud Fotoknižnicu a použite funkciu Optimalizovať úložisko Macu alebo presuňte knižnicu na externú jednotku.

Skôr než začnete, nezabudnite zálohovať svoju knižnicu.

Príprava jednotky

Svoju knižnicu môžete uchovávať na externom úložnom zariadení, ako je jednotka USB alebo Thunderbolt s formátovaním APFS alebo Mac OS Extended (Journaled).1 Zistite, ako skontrolovať formát externého úložného zariadenia

Aby sa zabránilo strate dát, spoločnosť Apple neodporúča ukladanie knižníc fotiek na externých úložných zariadeniach, ako sú SD karty a USB flashové disky, prípadne jednotky zdieľané v sieti.

Presunutie knižnice aplikácie Fotky na externého úložné zariadenie

 1. Ukončite aplikáciu Fotky.
 2. Vo Finderi prejdite na externú jednotku, na ktorú chcete uložiť knižnicu.
 3. V ďalšom okne Findera vyhľadajte knižnicu. Predvolené umiestnenie je Užívatelia > [užívateľské meno] > Obrázky a jej názov je Knižnica aplikácie Fotky.
 4. Potiahnite knižnicu do nového umiestnenia na externej jednotke. Ak sa zobrazuje chyba, vyberte ikonu externej jednotky vo Finderi a potom vyberte položky Súbor > Informácie. Ak sa informácie v časti Zdieľanie a práva nezobrazujú, kliknite na tlačidlo Tlačidlo s trojuholníkom a skontrolujte, či je zaškrtnuté políčko Ignorovať vlastnícke práva oddielu. Ak nie je zaškrtnuté, odomknite ho kliknutím na ikonu Ikona zámku, zadajte meno a heslo správcu a políčko zaškrtnite.2 
  Okno s ďalšími informáciami
 5. Po dokončení presunu otvorte knižnicu aplikácie Fotky tak, že na ňu dvakrát kliknete v novom umiestnení.
 6. Ak používate iCloud Fotoknižnicu, nastavte túto knižnicu ako systémovú knižnicu fotiek.

Uvoľnenie priestoru vymazaním pôvodnej knižnice

Keď knižnicu otvoríte z nového umiestnenia a overíte si, že funguje podľa očakávaní, môžete vymazať knižnicu v pôvodnom umiestnení. 

V okne Findera sa vráťte späť do priečinka Obrázky (alebo do ľubovoľného priečinka, z ktorého ste knižnicu skopírovali) a presuňte knižnicu aplikácie Fotky do koša. Potom výberom položiek Finder > Vysypať kôš vymažte knižnicu a uvoľnite miesto na disku.

Otvorenie ďalšej knižnice aplikácie Fotky

Ak máte viaceré knižnice, ďalšiu knižnicu otvoríte takto:

 1. Ukončite aplikáciu Fotky.
 2. Stlačte kláves Option a podržte ho stlačený počas otvárania aplikácie Fotky.
 3. Vyberte knižnicu, ktorú chcete otvoriť, a potom kliknite na položku Vybrať knižnicu.Výber knižnice

Aplikácia Fotky bude danú knižnicu používať, kým neotvoríte inú.

Ďalšie informácie

Ak máte problém s právami ku knižnici, možno sa bude dať vyriešiť pomocou nástroja na opravu knižnice aplikácie Fotky.

1. Knižnicu nie je možné presunúť na disk, ktorý sa používa pre zálohy Time Machine.

2. Ak daný oddiel nepoužíva formát APFS ani Mac OS Extended (Journaled), prípadne sa používa pre zálohy Time Machine, ale nebol vymazaný, toto zaškrtávacie políčko sa nebude zobrazovať alebo sa po odomknutí nebude dať zaškrtnúť. Ak chcete mať túto možnosť k dispozícii, vymažte a preformátujte danú jednotku.

Dátum zverejnenia: