Prvé nastavenie základne Time Capsule

Prečítajte si, ako nastaviť Time Capsule ako bezdrôtovú základňu.

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.

Time Capsule môže fungovať aj ako plnohodnotná základňa AirPort Extreme 802.11n. Ak teda zariadenie Time Capsule pridávate do existujúcej bezdrôtovej siete, odporúčame ho nastaviť ako primárnu základňu a nie ako sieťového klienta. Vďaka tomu budete môcť využívať jeho rýchlejší výkon a zaistiť, že zálohovanie bude prebiehať stabilnou rýchlosťou.

Na nastavenie základne Time Capsule použite AirPort utilitu 5.3 alebo novšiu, ktorá sa dodáva so zariadením Time Capsule alebo sa dá stiahnuť v rámci aktualizácií softvéru Apple, prípadne na stránkach podpory spoločnosti Apple.

Poznámka: V tomto článku sa opisuje jedna z dostupných možností konfigurácie. K dispozícii sú aj iné možnosti, napríklad pridanie zariadenia Time Capsule do existujúcej siete AirPort. Podrobnosti nájdete v príručke pre nastavenie.

  1. Pripojte káblový alebo DSL (širokopásmový) modem k WAN portu zariadenia Time Capsule pomocou ethernetového kábla.
  2. Zapojte napájací kábel zariadenia Time Capsule do sieťovej zásuvky.
  3. Otvorte AirPort utilitu, ktorá sa nachádza v priečinku Utility v rámci priečinka Aplikácie (/Aplikácie/Utility).
  4. Time Capsule bude mať počiatočný názov v štýle „Time Capsule fea88c“. Ak chcete pokračovať, kliknite na položku Pokračovať.
  5. Vyberte možnosť Vytvoriť novú bezdrôtovú sieť a kliknite na položku Pokračovať.
  6. Postup dokončite podľa pokynov na obrazovke. Po skončení sa Time Capsule reštartuje a použije vaše nastavenia.
Dátum zverejnenia: