Nastavenie a používanie aplikácie Nájsť priateľov

Aplikácia Nájsť priateľov umožňuje pomocou iPhonu, iPadu, iPodu touch, hodiniek Apple Watch alebo stránky iCloud.com jednoducho zistiť, kde sa nachádzajú vaši priatelia a členovia rodiny.

Skôr než začnete

Nastavenie aplikácie Nájsť priateľov

Ak máte v iPhone, iPade alebo iPode touch systém iOS 9 alebo novší, aplikácia Nájsť priateľov sa nainštaluje automaticky. Ak v zariadení používate systém iOS 8, nainštalujte si bezplatnú aplikáciu Nájsť priateľov. Keď sa na zariadení prihlásite do iCloudu, systém vás pomocou účtu Apple ID automaticky prihlási aj do aplikácie Nájsť priateľov.

Ak chcete, aby sa vám zobrazovali hlásenia aplikácie Nájsť priateľov na hodinkách Apple Watch, prejdite do aplikácie Apple Watch na iPhone. Potom prejdite na tab Moje hodinky, klepnite na položku Hlásenia, rolujte nadol, klepnite na položku Nájsť priateľov a klepnutím zapnite možnosť Zrkadlenie upozornení. Ak používate systém watchOS 4 alebo novší, hlásenia môžete zapnúť aj na hodinkách Apple Watch. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Lokalizačné služby. Potom zapnite možnosť Zdieľať moju polohu.

Môžete tiež používať aplikáciu Nájsť priateľov na stránke iCloud.com alebo s Rodinným zdieľanímzdieľať svoju polohu s rodinou.

Pridanie priateľa

Ak chcete používať aplikáciu Nájsť priateľov, musia ju mať vo svojich zariadeniach nainštalovanú aj vaši priatelia. Priateľov môžete pridávať v aplikácii Nájsť priateľov iba na iPhone, iPade alebo iPode touch.

 1. Otvorte aplikáciu Nájsť priateľov.
 2. Klepnite na položku Pridať.
 3. Vyberte priateľa alebo zadajte jeho e‑mailovú adresu a potom klepnutím na položku Odoslať alebo Hotovo odošlite žiadosť.

Keď vám priateľ odsúhlasí zdieľanie svojej polohy, uvidíte ju v zozname alebo na mape v aplikácii Nájsť priateľov a tiež na stránke iCloud.com.

Ak chcete, môžete vybrať, ktorá e‑mailová adresa sa má používať pri odosielaní žiadostí priateľom:

 • Na iPhone alebo iPode touch klepnite na položky Ja > Odoslať ako.
 • Na iPade klepnite na položky Zoznam > Ja > Informácie > Odoslať ako.

Ak nechcete dostávať žiadosti priateľov:

 • Na iPhone alebo iPode touch klepnite na položku Ja > a v časti Pozvánky vypnite možnosť Povoliť žiadosti priateľov.
 • Na iPade klepnite na položky Zoznam > Ja > a v časti Pozvánky vypnite možnosť Povoliť žiadosti priateľov.

Ak používate aplikáciu Nájsť priateľov na stránke iCloud.com, môžete iba sledovať priateľov a ich polohu alebo meniť nastavenia zdieľania vašej polohy. Na pridanie priateľov budete potrebovať zariadenie so systémom iOS.

   

Skrytie vašej polohy

Svoju polohu môžete pred priateľmi skryť alebo ju s nimi prestať zdieľať. Stačí postupovať podľa týchto krokov:

   

Otvorte aplikáciu Nájsť priateľov a klepnite na položku Ja. Potom vypnite možnosť Zdieľať moju polohu.

 

   

Klepnite na položku Hotovo. V dolnej časti obrazovky sa pri položke Ja zobrazí text Zdieľanie polohy Vyp.

 

Ukončenie zdieľania polohy

Ak nechcete, aby vaši priatelia v aplikácii Nájsť priateľov videli vašu polohu, môžete s nimi prestať zdieľať polohu z aplikácie na zariadení so systémom iOS alebo na stránke iCloud.com. Po tomto kroku sa vašim priateľom pri pokuse o zobrazenie vašej polohy zobrazí text Poloha je nedostupná, no vy budete môcť aj naďalej vidieť ich polohu.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno].
 2. Ak používate systém iOS 12, klepnite na položku Zdieľať moju polohu. Ak používate staršiu verziu systému iOS, klepnite na položky iCloud > Zdieľať moju polohu.
 3. Vypnite možnosť Zdieľať moju polohu.

Na stránke iCloud.com:

 1. Prihláste sa na stránke iCloud.com a otvorte aplikáciu Nájsť priateľov.
 2. Vyberte položku Ja.
 3. Zrušte výber možnosti Zdieľať moju polohu.

   

   

Používanie aplikácie Nájsť priateľov na viacerých zariadeniach

Aplikáciu Nájsť priateľov môžete používať na ľubovoľnom iPhone, iPade, iPode touch alebo hodinkách Apple Watch. Ľuďom, ktorí vás sledujú, však môže vašu polohu odosielať len jedno zariadenie so systémom iOS a s ním spárované hodinky Apple Watch s mobilným pripojením. V aplikácii Nájsť priateľov môžete vybrať, ktoré zariadenie to bude:

 • Na iPhone alebo iPode touch klepnite na položku Ja a potom v časti „Zdieľať moju polohu z“ klepnite na zariadenie.
 • Na iPade klepnite na položky Zoznam > Ja > Informácie a potom v časti „Zdieľať moju polohu z“ klepnite na zariadenie.

Táto možnosť je dostupná len v prípade, ak ste sa do aplikácie Nájsť priateľov prihlásili na viacerých zariadeniach.

Odosielanie a prijímanie žiadostí o sledovanie polohy

Priatelia vám môžu poslať žiadosť o sledovanie vašej polohy. Keď niekoho žiadosť prijmete, daná osoba uvidí vašu polohu. Ak chcete aj vy vidieť jej polohu, musíte ju o to požiadať a ona musí vašu žiadosť schváliť.

Ak prijmete žiadosť od priateľa, ktorého nesledujete, automaticky sa mu odošle žiadosť o sledovanie.

Obmedzenie počtu priateľov a sledujúcich

 • Sledovať môžete najviac 100 priateľov.
 • Vás môže sledovať najviac 100 priateľov.

Ďalšie informácie

Vaša poloha sa zo zariadenia odosiela iba vtedy, ak o ňu niekto požiada. Poloha sa neodosiela pravidelne. Ďalšie informácie nájdete v článku Prehľad zabezpečenia a ochrany osobných údajov v iCloude.

Dátum zverejnenia: