Podporované operačné systémy a prehliadače pre aplikácie Pages, Numbers a Keynote pre iCloud

Prečítajte si, v ktorých operačných systémoch a prehliadačoch je podporované používanie aplikácií Pages, Numbers a Keynote pre iCloud.

Podporované operačné systémy

  • OS X 10.9 alebo novší
  • Windows 7 alebo novší

Podporované prehliadače

  • Safari 9.1.3 alebo novší (macOS)
  • Google Chrome (macOS alebo Windows)
  • Microsoft Edge (Windows) 

Iné webové prehliadače nemusia s aplikáciou Pages, Numbers alebo Keynote pre iCloud spolupracovať.

Ďalšie informácie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: