Čítanie kníh a ďalšie možnosti v aplikácii Knihy v iPhone, iPade alebo iPode touch

Čítajte a počúvajte svoju osobnú knižnicu a objavte nových autorov v aplikácii Knihy v zariadení s operačným systémom iOS.

 

ikona aplikácie Knihy pre iOS

Nájdite si nové obľúbené knihy a rozšírte svoju zbierku vďaka aplikácii Knihy. Dá sa používať v iPhone, iPade alebo iPode touch s najnovšou verziou systému iOS.

Knihy môžete čítať aj v aplikácii Knihy v Macu.

Knihy a audioknihy sa možno vo vašej krajine alebo regióne nebudú dať kúpiť, no k dispozícii máte prístup k bezplatným voľne dostupným knihám. Prečítajte si o dostupnosti služieb vo svojej krajine alebo regióne.

Zoznámenie s aplikáciou Knihy

Na navigáciu v aplikácii Knihy máte k dispozícii taby v jej spodnej časti. Nižšie nájdete vysvetlené, čo sa na jednotlivých taboch nachádza.

Ak sa k týmto tabom chcete vrátiť počas čítania, klepnite v strede obrazovky zariadenia, aby sa vám v jej hornej časti otvorilo ovládanie, a potom klepnite na tlačidlo tlačidlo Knižnica, ktorým zavriete knihu a vrátite sa do knižnice.

tab Rozčítané

Rozčítané

Na tomto tabe máte rýchly prístup k poslednej knihe alebo audioknihe, ktorú ste čítali. Vidíte tu aj položky, ktoré si pridáte do zoznamu Chcem si prečítať, a odporúčania na základe vašej histórie kníh.

Knižnica

Na tabe Knižnica máte všetky knihy, knižné série, PDF súbory a audioknihy, ktoré si zakúpite v obchode Book Store alebo manuálne pridáte do knižnice.

Ak si chcete zobraziť iba istý typ média, klepnite na položku Zbierky. Ak si chcete obsah usporiadať iným spôsobom, vytvorte si vlastnú zbierku: klepnite na položku Nová zbierka, zadajte názov zbierky a potom do nej pridajte knihy z knižnice.

Usporiadanie knižnice

Ak si chcete usporiadať knižnicu, v časti Zbierky klepnite na položku Zoradiť. Obsah si môžete zoradiť podľa dátumu zakúpenia, názvu, autora alebo manuálne. Klepnutím na ikonu ikona Zoznam zmeníte zobrazenie na zobrazenie zoznamu. Týmto spôsobom môžete zoradiť ľubovoľnú kolekciu. Ak si napríklad chcete zoradiť PDF súbory podľa autora, prejdite na položky Zbierky > PDF.

Ak si chcete zobraziť iba obsah, ktorý ste si do zariadenia stiahli, prejdite na položky Zbierky > Stiahnuté. Ak ste si ešte nič nestiahli, položku Stiahnuté neuvidíte.

Book Store

Book Store slúži na nákup nových kníh. Môžete si pozrieť, čo je nové a obľúbené, alebo si pozrieť rebríčky najlepších kníh podľa Apple Books a New York Times. Môžete tiež klepnúť na ikonu ikona Prejsť sekciu v pravom hornom rohu a prezrieť si obsah podľa žánrov, ako napríklad Pre mládež, Literatúra faktu alebo Komiksy a kreslené romány.

Prečítanie ukážky

Ak si chcete prečítať ukážku knihy (ak je k dispozícii), klepnutím na knihu si otvorte jej produktovú stránku a potom pod tlačidlom s cenou klepnite na možnosť UKÁŽKA.

V prípade audiokníh si ich ukážky môžete vypočuť. Klepnite na audioknihu a potom pod tlačidlom s cenou klepnite na možnosť UKÁŽKA.

Audioknihy

Na tomto tabe nájdete audioknihy, ktoré sú k dispozícii v obchode Book Store. Môžete si pozrieť, čo je nové a obľúbené, alebo si pozrieť rebríčky najlepších kníh podľa Apple Books. Môžete tiež klepnúť na ikonu ikona Prejsť sekcie v pravom hornom rohu a prezrieť si obsah podľa žánrov, ako napríklad Pre deti a mládež alebo Osobný rozvoj, alebo na položku Skvelí rozprávači a zobraziť si audioknihy s plným hereckým obsadením alebo narozprávané slávnymi osobnosťami. Prečítajte si ďalšie informácie o audioknihách.


Audioknihy nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch. Prečítajte si o dostupnosti služieb vo svojej krajine alebo regióne.

Vyhľadať

Na tomto tabe môžete vyhľadať konkrétne tituly, autorov, rozprávačov a ďalší obsah. Vo výsledkoch vyhľadávania uvidíte obsah, ktorý už máte v knižnici, a knihy a audioknihy, ktoré si môžete zakúpiť v obchode Book Store.


iPhone X s knihou otvorenou v aplikácii Knihy a otvoreným menu Vzhľad v pravom hornom rohu.

Čítanie kníh

Klepnutím otvorte knihu a môžete sa pustiť do čítania. Ak knihu zavriete, aplikácia Knihy si zapamätá, kde ste skončili, a pri najbližšom čítaní budete môcť začať presne od toho bodu.

K dispozícii máte aj možnosť prečítať si ukážky kníh v obchode Book Store.

Zobrazenie a skrytie ovládania

Ak počas čítania chcete otvoriť ovládanie v hornej časti obrazovky, klepnite v jej strede.

  • Klepnutím na ikonu ikona Knižnica knihu zavriete a vrátite sa do knižnice.
  • Klepnutím na ikonu ikona Obsah si zobrazíte obsah. Odtiaľto môžete prejsť aj na ľubovoľnú záložku alebo poznámku.
  • Klepnutím na ikonu ikona Vzhľad zmeníte vzhľad stránky. Môžete zväčšiť alebo zmenšiť veľkosť písma, zmeniť farbu pozadia (aj na tmavé), zapnúť nastavenie Noc automaticky* alebo vypnúť nastavenie Rolovateľné zobrazenie a prechádzať medzi stránkami potiahnutím prstom.
  • Klepnutím na ikonu ikona Hľadať v knihe vyhľadáte konkrétne slovo alebo číslo strany.
  • Klepnutím na ikonu ikona Vypnutá záložka na strane si dané miesto uložíte na neskôr. V niektorých knihách si tiež môžete klepnutím na ikonu ikona Vypnutá záložka na strane zobraziť zoznam záložiek.


* Nastavenie Noc automaticky zapnite, ak chcete, aby sa vám pri používaní Kníh pri slabom osvetlení automaticky zmenila polička, farba strany a jas. (Nastavenie Noc automaticky nepodporujú všetky knihy.)

Poznámky

Priamo v aplikácii Knihy máte k dispozícii okrem čítania knihy aj ďalšie možnosti. Klepnite na ľubovoľné slovo v knihe a podržte ho. Otvorí sa nástroj na výber textu. Klepnutím na položku Vyhľadať si zobrazíte definíciu slova a ďalšie návrhy z webu. Klepnutím na položku Zvýrazniť svoj výber označíte, aby ste ho neskôr ľahšie našli. Klepnutím na položku Poznámka svoj výber označíte a pridáte k nemu poznámku.

V závislosti od knihy svoje poznámky neskôr nájdete na rôznych miestach. Vo väčšine kníh treba klepnúť na ikonu ikona Obsah a potom na položku Poznámky. V niektorých knihách stačí klepnúť na ikonu ikona Poznámky.

Ďalšie spôsoby čítania


Stiahnutie alebo vymazanie obsahu

Ak chcete čítať knihu alebo počúvať audioknihu bez pripojenia k Wi-Fi alebo internetu, môžete si ju stiahnuť do zariadenia so systémom iOS alebo do počítača. Stiahnuté položky si zo zariadení môžete aj vymazať.

 

iPhone X s aplikáciou Knihy otvorenou na tabe Knižnica a s priblíženou ikonou oblaku symbolizujúcou cloud.

Sťahovanie kníh a audiokníh

Ak chcete stiahnuť knihu, nájdite ju na tabe Knižnica a potom klepnite na ikonu ikona Cloud pod obrázkom jej obalu. Ak kniha patrí do série, najprv otvorte sériu a potom stiahnite konkrétnu knihu.

Ak sa ikona ikona Cloud alebo ikona ikona Stiahnuť z cloudu nezobrazuje, knihu už v zariadení stiahnutú máte.

Ak chcete stiahnuť audioknihu, klepnite na tab Rozčítané a potom klepnite na ikonu svojho profilu. V časti Moje nákupy klepnite na položku Audioknihy a potom nájdite audioknihu, ktorú chcete stiahnuť. Klepnutím na ikonu ikona Stiahnuť z cloudu znovu stiahnete svoj predošlý nákup.

Vymazanie knihy, audioknihy alebo PDF súboru

Klepnite na ikonu ikona Viac pod konkrétnou položkou, vyberte možnosť Odstrániť a potom možnosť Odstrániť sťahovanie. Ak chcete zakúpenú knihu z knižnice odstrániť úplne, klepnite na položku Skryť knihu.

Ak kniha patrí do série, možno na jej vymazanie budete musieť najprv otvoriť danú sériu. Ak ide o PDF súbor alebo inú položku, ktorú ste si do knižnice nepridali z obchodu Book Store, ale z iného zdroja, môže sa zobraziť aj možnosť Vymazať všade.


Zmena nastavení

Na zmenu niektorých nastavení aplikácie Knihy v zariadení so systémom iOS musíte mať zapnutý iCloud Drive. Prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iCloud a zapnite iCloud Drive aj Knihy. Potom prejdite do menu Nastavenia > Knihy.

V časti Synchronizujem môžete zmeniť napríklad tieto nastavenia:

  • Zapnúť možnosť Rozčítané, aby sa vám pomocou účtu iCloud synchronizovala strana, na ktorej máte knihu rozčítanú, aktuálna kniha, poznámky a záložky. Možnosť Rozčítané synchronizuje informácie iba s inými zariadeniami so systémom iOS, ale nie s Macom.
  • Zapnúť možnosť iCloud Drive, aby sa vám vo všetkých zariadeniach synchronizovali PDF a EPUB súbory a knihy vytvorené v aplikácii iBooks Author, ktoré ste nekúpili v obchode Book Store, ale manuálne pridali do knižnice.

Ak chcete povoliť streamovanie kníh, keď je iPhone alebo iPad pripojený k internetu cez mobilnú sieť a využíva mobilné dáta, v časti Povoliť prístup pre Knihy zapnite možnosť Mobilné dáta.

Nastavenia sa dajú zmeniť aj v aplikácii Knihy. Klepnite na tab Rozčítané a potom na ikonu ikona Profil alebo svoj obrázok v pravom hornom rohu. Tu môžete znovu stiahnuť zakúpené položky, zobraziť si rodinné nákupy a uplatniť darčekové karty alebo obsahové kódy.


Ďalšie informácie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: