Čítanie kníh a ďalšie možnosti aplikácie Knihy

Kupujte a sťahujte si knihy, aby ste si ich mohli prečítať offline. Počas čítania si upravujte jas a veľkosť písma. A majte v knihách poriadok. To všetko vďaka aplikácii Knihy.

MacBook zobrazujúci odporúčané knihy v obchode Book Store a iPhone zobrazujúci tab Rozčítané s dosiahnutým počtom prečítaných strán na daný deň.

Ikona aplikácie Knihy


Aplikáciu Knihy môžete používať v iPhone, iPade a iPode touch s najnovšou verziou systému iOS alebo iPadOS alebo v Macu s najnovšou verziou systému macOS.


Knihy alebo audioknihy sa možno vo vašej krajine alebo oblasti nebudú dať kúpiť, no k dispozícii máte prístup k bezplatným voľne dostupným knihám. Prečítajte si, ktoré služby sú dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.

Zoznámenie s aplikáciou Knihy

iPhone zobrazujúci sekcie obchodu Book Store, napríklad Už čoskoro a Naše obľúbené knihy, ako aj žánre, napríklad životopisy a pamäti.

Vyhľadávanie a nákup kníh

 • V iPhone, iPade alebo iPode touch otvorte aplikáciu Knihy a klepnite na Book Store v dolnej časti obrazovky. Prechádzajte rebríčky alebo odporúčané knihy. Môžete tiež klepnúť na tlačidlo Prehliadanie sekcií  a pozrieť si sekcie kníhkupectva, napríklad Už čoskoro, alebo žánre ako Mládež alebo Literatúra faktu.
 • V Macu otvorte aplikáciu Knihy a kliknite na Book Store v hornej časti okna. Na postrannom paneli kliknite na položku Rebríčky, NYTimes alebo Naj autori. Alebo kliknite na položku Kategórie a pozrite si žánre, napríklad Komiksy a kreslené romány, Pre deti alebo Záhady a napínavé.
 • Prečítajte si, ako vyhľadávať a kupovať audioknihy.

Usporiadanie knižnice

Knihy a PDF súbory si môžete zoradiť podľa abecedy. Alebo môžete jednotlivé položky potiahnutím usporiadať, ako vám vyhovuje.

 • V iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite na položku Knižnica. V časti Zbierky klepnite na slovo vedľa položky Zoradiť. V zobrazenom menu vyberte možnosť Posledné, Názov, Autor alebo Manuálne. Týmto spôsobom môžete zoradiť každú zbierku. Ak napríklad chcete zoradiť PDF súbory podľa autora, prejdite na položky Zbierky > PDF.
 • V Macu kliknite v pravom hornom rohu na položku Zoradiť podľa. Vyberte možnosť Najnovšie, Názov alebo Zoradiť manuálne.

Ak chcete prepnúť na zobrazenie zoznamu, klepnite alebo kliknite na tlačidlo Zoznam .

Vytváranie záložiek, úprava písma, jasu a ďalších nastavení pomocou ovládacích prvkov

 • Ak si chcete pri čítaní v zariadení so systémom iOS alebo iPadOS zobraziť ovládacie prvky, klepnite do stredu obrazovky.
 • Ak si chcete ovládacie prvky zobraziť pri čítaní na Macu, presuňte ukazovateľ myši do hornej časti knihy.

Tlačidlo Knižnica

Zavriete knihu a vrátite sa do knižnice.
 

Tlačidlo Obsah

Zobrazíte si obsah. V zariadení so systémom iOS alebo iPadOS môžete z tohto miesta prejsť aj na akúkoľvek záložku alebo poznámku.

Tlačidlo Vzhľad

Upravíte typ písma, veľkosť písma, jas alebo farbu pozadia. V zariadení so systémom iOS alebo iPadOS môžete zapnúť aj nastavenie Noc automaticky, ktoré farbu a jas upraví na čítanie pri slabom osvetlení, alebo nastavenie Rolovateľné zobrazenie, ak chcete na ďalšie stránky prechádzať rolovaním a nie potiahnutím prstov.

Nastavenie Noc automaticky nepodporujú všetky knihy.

Tlačidlo Vyhľadať

Vyhľadáte konkrétne slovo alebo číslo strany.
 

Tlačidlo Záložka

Vytvoríte záložku. Ak si chcete zobraziť záložky v Macu, kliknite na šípku nadol vedľa tohto tlačidla.

Zvýrazňovanie a zapisovanie poznámok

 • V iPhone, iPade alebo iPode touch podržte konkrétne slovo v knihe. Podržaním a potiahnutím kurzorov kurzory upravte výber. Klepnite na položku Zvýrazniť alebo Poznámka. Keď budete chcieť svoje poznámky neskôr nájsť, klepnite na tlačidlo Obsah  a potom na položku Poznámky. V niektorých knihách nájdete poznámky klepnutím na tlačidlo .
 • V Macu vyberte text kliknutím a potiahnutím. Potom vyberte farbu zvýraznenia alebo kliknite na položku Pridať poznámku. Svoje poznámky neskôr nájdete kliknutím na tlačidlo Poznámky .

Stiahnutie knihy

Ak si chcete zakúpenú knihu čítať aj vtedy, keď nemáte pripojenie k Wi-Fi alebo internetu, pred tým, ako prejdete offline, si ju stiahnite.

Stiahnutie knihy do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

 1. Vyhľadajte položku v knižnici. Nevidíte požadovanú knihu?
 2. Klepnite na tlačidlo Stiahnuť  pod obrázkom obalu knihy. Ak sa tlačidlo Stiahnuť  nezobrazuje, znamená to, že knihu už máte v zariadení stiahnutú.
  Ak kniha patrí do série, najskôr klepnutím otvorte sériu a potom klepnite na tlačidlo Stiahnuť pod požadovanou knihou. 

Stiahnutie knihy do Macu

 1. Vyhľadajte položku v knižnici. Nevidíte požadovanú knihu?
 2. Kliknite na tlačidlo Stiahnuť  v pravom hornom rohu. Ak sa tlačidlo Stiahnuť nezobrazuje, znamená to, že knihu už máte v zariadení stiahnutú.
  Ak kniha patrí do série, najskôr dvojitým kliknutím otvorte sériu a potom kliknite na tlačidlo Stiahnuť pri požadovanej knihe.

Vymazanie knihy

Po vymazaní už knihu nebudete mať uloženú v zariadení, stále však bude dostupná v knižnici v iných zariadeniach. Ak chcete knihu odstrániť z knižnice, môžete ju skryť.

Vymazanie kníh, audiokníh alebo PDF súborov z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

 1. Klepnite na položku Knižnica a vyhľadajte požadovanú položku.
 2. Klepnite na tlačidlo Viac  pod položkou. Ak položka patrí do série, najskôr otvorte sériu a potom klepnite na tlačidlo Viac .
 3. Vyberte položku Odstrániť.
 4. Ak chcete odstrániť položku zo zariadenia, vyberte položku Odstrániť stiahnutú položku. (Ak je položka PDF súborom alebo nepochádza z obchodu Book Store, klepnite na položku Vymazať všade, čím si ju vymažete z knižnice.)

Vymazanie kníh, audiokníh alebo PDF súborov z Macu

 1. Kliknite na položku Knižnica v hornej časti okna a potom na postrannom paneli kliknite na možnosť Všetky knihy.
 2. Kliknite na položku so stlačeným klávesom Control alebo pravým tlačidlom myši.
  Ak položka patrí do série, najskôr otvorte sériu a potom na knihu kliknite so stlačeným klávesom Control alebo pravým tlačidlom myši.
 3. Vyberte položku Vymazať.
 4. Po zobrazení výzvy vyberte v otvorenom okne možnosť Vymazať.

Ak sa po kliknutí na položku so stlačeným klávesom Control alebo pravým tlačidlom myši nezobrazí možnosť Vymazať, položka nie je v zariadení stiahnutá.

Kniha sa nezobrazuje

Ak sa v knižnici nezobrazuje kniha, ktorú ste si kúpili v obchode Book Store, môžete vyskúšať toto.

 • V Macu kliknite na tlačidlo Book Store v hornej časti okna. Na postrannom paneli kliknite na položku Vybrané. V časti Rýchle odkazy kliknite na položku Zakúpené. V pravom dolnom rohu kliknite na tlačidlo Stiahnuť všetko.
 • V iPhone, iPade alebo iPode touch otvorte aplikáciu Nastavenia, klepnite na [vaše meno] > iCloud a zapnite možnosť iCloud Drive aj Knihy. Potom prejdite do menu Nastavenia > Knihy. V časti Synchronizácia zapnite iCloud Drive.
 • Zakúpené knihy tiež môžete znova stiahnuť alebo odkryť.

Ďalšie možnosti čítania

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: