Nastavenia automatického prihlasovania počas spúšťania Macu

Ak pre používateľský účet v systéme macOS zapnete automatické prihlasovanie, Mac sa počas spúšťania k tomuto účtu automaticky prihlási.

Výber účtu na automatické prihlasovanie

  1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Užívatelia a skupiny.
  2. Kliknite na zámok  a zadajte heslo k účtu.
    Ak nie ste prihlásený ako správca, zobrazí sa výzva na zadanie mena a hesla správcu.
  3. Kliknite na položku Možnosti prihlásenia v ľavom dolnom rohu.
  4. V menu Automatické prihlasovanie vyberte účet a potom k nemu zadajte heslo.

Pre účet je teraz nastavené automatické prihlasovanie pri spustení Macu. Po odhlásení, prepnutí z iného používateľského účtu alebo uzamknutí obrazovky sa však aj naďalej môže zobraziť požiadavka na manuálne prihlásenie.

Ak nie je automatické prihlasovanie k dispozícii

Ak sa vyžaduje manuálne prihlásenie, menu Automatické prihlasovanie je zobrazené sivo alebo sa v ňom nezobrazuje názov účtu. Príklad:

  • Ak je zapnutá funkcia FileVault, vyžaduje sa manuálne prihlasovanie pre všetky účty. Funkciu FileVault môžete vypnúť.
  • Ak účet používa na prihlasovanie heslo účtu iCloud, vyžaduje sa pre tento účet manuálne prihlasovanie. Môže sa tiež zobraziť táto správa: Užívateľa so zašifrovaným domovským priečinkom nie je možné automaticky prihlásiť. Pri zmene hesla účtu môžete vybrať, že sa nemá používať heslo účtu iCloud.


Prihlásenie po prechode do režimu spánku alebo po aktivovaní šetriča obrazovky

Je možné, že keď sa Mac prebudí zo spánku alebo prestane používať šetrič obrazovky, bude potrebné zadať heslo. Toto správanie môžete zmeniť:

  1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na položku Bezpečnosť a súkromie.
  2. Na paneli Všeobecné zrušte výber položky Vyžadovať heslo po zaspaní alebo po spustení šetriča obrazovky. Môžete tiež nechať túto položku vybratú, no zvoliť z vyskakovacieho menu časový interval:
Dátum zverejnenia: