Automatické prihlasovanie do používateľského účtu na Macu

Keď je pre používateľský účet v systéme macOS zapnuté automatické prihlasovanie, Mac sa počas spúšťania do tohto účtu automaticky prihlási.

Výber účtu, do ktorého sa bude automaticky prihlasovať

Postupujte podľa príslušných krokov v závislosti od používanej verzie systému macOS. Bez ohľadu na to, či sa do účtu prihlásite automaticky alebo nie, po odhlásení, prepnutí z iného používateľského účtu alebo uzamknutí obrazovky môže byť stále potrebné prihlásiť sa.

macOS Ventura alebo novší

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia.
 2. Na postrannom paneli kliknite na položku Užívatelia a skupiny.
 3. Vyberte účet v menu Automaticky prihlásiť ako. Je neaktívne?
 4. Zadajte heslo účtu.

Staršie verzie systému macOS

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Užívatelia a skupiny.
 2. Kliknite na zámok  a zadajte heslo účtu.
 3. Kliknite na Možnosti prihlásenia v ľavom dolnom rohu.
 4. Vyberte účet v menu Automatické prihlasovanie. Je neaktívne?
 5. Zadajte heslo účtu.

 


Ak je nastavenie neaktívne alebo nie je k dispozícii

Ak je nastavenie automatického prihlasovania neaktívne alebo ak sa nezobrazuje názov účtu, je potrebné manuálne prihlásenie. Manuálne prihlásenie sa vyžaduje napríklad v týchto prípadoch:

 • Je zapnutý FileVault
 • Váš Mac riadi vaša organizácia a používa sa profil, ktorý zakazuje automatické prihlasovanie.
 • Účet je nastavený tak, že na prihlasovanie sa používa heslo iCloudu. V takom prípade sa môže zobraziť táto správa: Používateľa so zašifrovaným domovským priečinkom nie je možné automaticky prihlásiť. Prečítajte si, ako zmeniť prihlasovacie heslo.


Prihlásenie po prechode do režimu spánku alebo po aktivácii šetriča obrazovky

Je možné, že keď sa Mac prebudí zo spánku alebo prestane používať šetrič obrazovky, bude potrebné zadať heslo. Toto správanie môžete zmeniť pomocou nastavenia šetriča obrazovky „Vyžadovať heslo“ v nastaveniach Zamknutá obrazovka (macOS Ventura alebo novší) alebo Bezpečnosť a súkromie (staršie verzie systému macOS).

Dátum zverejnenia: