Služba Apple Pay

Služba Apple Pay ponúka jednoduchý, bezpečný a diskrétny spôsob platenia na iPhone, iPade, hodinkách Apple Watch a Macu. Teraz navyše môžete odosielať peniaze priateľom a rodine a prijímať ich od nich priamo v Správach.1

Čo je potrebné na používanie služby Apple Pay?

Na používanie služby Apple Pay v podporovaných krajinách alebo oblastiach potrebujete:

V obchodoch môžete službu Apple Pay používať na iPhone alebo hodinkách Apple Watch. V aplikáciách môžete službu Apple Pay používať na iPhone, iPade a hodinkách Apple Watch. Na webe v Safari3 môžete službu Apple Pay používať na iPhone, iPade a Macu. V niektorých krajinách a oblastiach môžete službu Apple Pay používať na iPhone a hodinkách Apple Watch pri jazdách verejnou dopravou.

Ak chcete službu Apple Pay používať v Safari na Macu bez vstavaného senzora Touch ID, možno budete musieť skontrolovať nastavenia. Na zariadení so systémom iOS prejdite do menu Nastavenia > Wallet a Apple Pay a uistite sa, že je zapnutá možnosť Povoliť platby na Macu.

Ako do aplikácie Wallet pridám kartu, ktorú budem používať so službou Apple Pay?

Službu Apple Pay môžete začať používať ihneď po pridaní kreditnej, debetnej alebo predplatenej karty do aplikácie Wallet. Karty je potrebné pridať do všetkých zariadení, ktoré chcete používať so službou Apple Pay.

Vaša karta Apple Card4 sa automaticky pridá do aplikácie Wallet a funkcie AutoFill v Safari v zariadení, pomocou ktorého ste o Apple Card požiadali. Prečítajte si, ako pridať Apple Card do iPadu, hodiniek Apple Watch alebo modelov Macu s funkciou Touch ID.

V Spojených štátoch môžete kartu Apple Cash do aplikácie Wallet pridať tak, že odošlete alebo prijmete platbu alebo zapnete možnosť Apple Cash v menu Nastavenia > Wallet a Apple Pay.

Ak budete mať s pridaním kreditných, debetných alebo predplatených kariet do zariadenia problémy, vaša banka, vydavateľ karty a služba AppleCare vám pomôžu. V prípade potreby ich môžete kontaktovať. Môžete tiež vyskúšať tento postup, ktorý vám pomôže s pridaním karty do služby Apple Pay

V Japonsku môžete do aplikácie Wallet pridať aj karty Suica a používať ich so službou Apple Pay. Ak potrebujete pomoc s kartami Suica, môžete kontaktovať podporu kariet Suica na čísle 050-2016-5005. Alebo vyskúšajte tento postup na získanie pomoci s pridaním karty Suica.

V Pekingu a Šanghaji, na území kontinentálnej Číny, si môžete do aplikácie Wallet pridať dopravné karty a používať ich so službou Apple Pay.

V niektorých krajinách a oblastiach môžete do aplikácie Wallet pridať aj zákaznícke karty, palubné lístky, lístky do kina, kupóny a vernostné karty. V niektorých školách v Spojených štátoch je možné používať na iPhone a hodinkách Apple Watch aj študentský preukaz.

Prečítajte si, ako odstrániť kartu z aplikácie Wallet.

Ako sa používa služba Apple Pay?

Službu Apple Pay môžete používať v obchodoch, v aplikáciách, na webe v Safari3 a v niektorých druhoch verejnej dopravy. V Spojených štátoch môžete pomocou služby Apple Pay odosielať peniaze priateľom a rodine a prijímať ich od nich. Okrem toho u firiem, ktoré používajú funkciu Zákaznícky čet, môžete platiť na iPhone, iPade alebo iPode touch.5

V obchodoch hľadajte pri pokladni jeden z týchto symbolov. Ak sa v obchode označenom jedným z týchto symbolov nedá služba Apple Pay použiť, kontaktujte nás.2 V aplikáciách a na webe v Safari hľadajte tlačidlo Kúpiť cez Apple Pay alebo službu Apple Pay ako spôsob platby.

V niektorých krajinách a oblastiach platí, že ak transakcia pri platení v obchode prostredníctvom služby Apple Pay prekračuje určitú sumu, môže sa vyžadovať zadanie PIN kódu. V niektorých prípadoch môže byť nutné podpísať potvrdenie alebo použiť iný spôsob platby.

Ako sa odosielajú peniaze inej osobe alebo sa od nej prijímajú?

Pomocou služby Apple Pay môžete odosielať a prijímať peniaze priamo na iPhone, iPade alebo hodinkách Apple Watch.1 Pomocou debetných kariet, ktoré už máte v aplikácii Wallet, môžete peniaze odoslať v Správach alebo môžete o zaplatenie požiadať Siri. Prečítajte si o platbách medzi používateľmi.

Keď dostanete peniaze, pridajú sa vám na kartu Apple Cash, ktorú máte v aplikácii Wallet. Môžete ich hneď využiť na nákupy pomocou služby Apple Pay v obchodoch, aplikáciách a na webeZostatok v Apple Cash si môžete previesť aj na bankový účet. 

Ak si chcete vytvoriť účet Apple Cash a odosielať alebo prijímať peniaze, musíte mať aspoň 18 rokov a byť obyvateľom Spojených štátov. Tieto služby poskytuje banka Green Dot Bank, ktorá je členom skupiny FDIC. 

Keď budem platiť cez službu Apple Pay, budem ďalej dostávať odmeny a výhody z mojich kreditných, debetných alebo predplatených kariet?

Áno. Keď budete platiť cez službu Apple Pay, budete môcť aj ďalej využívať odmeny, výhody a zabezpečenie poskytované vašou kreditnou, debetnou alebo predplatenou kartou.

Ak používate Apple Card4 so službou Apple Pay, môžete pri nákupoch pomocou karty Apple Card získavať Daily Cash.

Zobrazenie kariet v aplikácii Wallet

Ako vrátim tovar zakúpený prostredníctvom služby Apple Pay v obchode?

Pokladník môže na vyhľadanie nákupu a spracovanie vrátenia peňazí použiť číslo účtu zariadenia – rovnako ako v prípade platieb plastovými kreditnými, debetnými alebo predplatenými kartami. Posledné štyri číslice čísla účtu zariadenia si zobrazíte takto:

  • iPhone alebo iPad: Prejdite do menu Nastavenia > Wallet a Apple Pay a klepnite na kartu.
  • Apple Watch: Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch, prejdite na tab Moje hodinky, klepnite na položku Wallet a Apple Pay a potom na svoju kartu.

Ak pokladník potrebuje na spracovanie vrátenia peňazí detaily vašej karty, môžete použiť rovnaký postup ako pri platení:

  1. Na zariadení, ktoré ste použili pri pôvodnej platbe, vyberte kartu, na ktorú chcete vrátiť peniaze. Je potrebné použiť kartu registrovanú v službe Apple Pay, nie fyzickú kartu.
  2. Ak používate iPhone, podržte zariadenie blízko čítačky a vrátenie peňazí autorizujte pomocou Face ID, senzora Touch ID alebo kódu. Ak chcete použiť hodinky Apple Watch, dvakrát stlačte bočné tlačidlo a podržte displej hodiniek Apple Watch vo vzdialenosti niekoľkých centimetrov od bezkontaktnej čítačky. 

Kým sa transakcia vrátenia peňazí ukáže vo výpise vašej karty, môže to v závislosti od výšky vrátenej čiastky a pravidiel vrátenia peňazí daného obchodu trvať niekoľko dní. Aktivita služby Apple Pay sa vo výpisoch ku karte uvádza tiež.

V prípade tovaru zakúpeného prostredníctvom karty Suica so službou Apple Pay jednoducho daný tovar vráťte pri pokladni, pri ktorej ste uskutočnili nákup. Tovar je potrebné vrátiť skôr, než kartu Suica so službou Apple Pay použijete pri ďalšom nákupe.

Posledná transakcia kartou v aplikácii Wallet

Ako skontrolujem posledné transakcie?

Keď si v aplikácii Wallet zobrazíte kartu, uvidíte posledné transakcie každej kreditnej, debetnej alebo predplatenej karty vrátane karty Apple Cash.1 Zobrazujú sa aj transakcie na dopravných kartách.

Ak máte Apple Card,4 prečítajte si, ako si môžete pozrieť jednotlivé transakcie.

V závislosti od konkrétnej banky alebo vydavateľa karty sa môže stať, že sa zobrazia len transakcie vykonané z príslušného zariadenia. Alebo uvidíte všetky transakcie uskutočnené na účte ku kreditnej, debetnej alebo predplatenej karte vrátane všetkých zariadení so službou Apple Pay a fyzickej karty.

Ak ste si nastavili službu Apple Pay na hodinkách Apple Watch, posledné transakcie si budete môcť pozrieť aj v aplikácii Watch na iPhone. Stačí, ak v aplikácii Watch klepnete na položku Wallet a Apple Pay, potom na svoju kartu a potom na tab Transakcie.

Niektoré banky alebo vydavatelia kariet poskytujú pre aplikáciu Wallet len počiatočné autorizačné sumy, ktoré sa môžu líšiť od konečnej sumy transakcie. Na výpise z podnikov ako reštaurácie, čerpacie stanice, hotely a požičovne áut preto môžete vidieť iné sumy transakcií ako v aplikácii Wallet. Konečné podrobnosti o transakciách nájdete vždy vo výpise z banky alebo od vydavateľa karty. V prípade karty Apple Cash si môžete dať výpis odoslať na e-mailovú adresu účtu Apple ID.

Aké bezpečné je platenie cez službu Apple Pay?

Služba Apple Pay je bezpečnejšia než používanie plastových kreditných, debetných alebo predplatených kariet. Pri každej transakcii na iPhone, iPade alebo Macu sa vyžaduje vaše overenie pomocou Face ID, senzora Touch ID alebo kódu. Vaše hodinky Apple Watch sú chránené kódom, ktorý poznáte iba vy, a tento kód sa vyžaduje vždy, keď si ich nasadíte alebo keď platíte cez službu Apple Pay. Obchodník nezíska číslo vašej karty ani vašu identitu a čísla vašich fyzických kariet sa neukladajú do zariadenia ani na servery spoločnosti Apple. 

Pri platení v obchodoch spoločnosť Apple ani vaše zariadenie neodosiela obchodníkom čísla vašich fyzických kariet. Keď platíte v aplikáciách a na webe v Safari,3 obchodník dostane iba informácie ako meno, e-mailová adresa či fakturačná a dodacia adresa, ktorých zdieľanie schválite na účely vybavenia objednávky. Služba Apple Pay uchováva anonymné informácie o transakciách, ako je napríklad približná výška platby za nákup. Na základe týchto informácií vás nie je možné identifikovať a nemožno podľa nich určiť, čo kupujete. Aplikácie používajúce službu Apple Pay musia mať zásady ochrany osobných údajov, ktoré si môžete prečítať a v ktorých bude uvedené, ako spracovávajú vaše údaje.

Prečítajte si viac o zabezpečení a ochrane osobných údajov služby Apple Pay.

Čo v prípade straty alebo odcudzenia iPhonu, iPadu, hodiniek Apple Watch alebo Macu?

Ak používate službu Apple Pay, každý nákup musíte autorizovať pomocou Face ID, senzora Touch ID alebo kódu. Tieto funkcie zabraňujú, aby mohol službu Apple Pay na vašom iPhone, iPade, hodinkách Apple Watch alebo Macu použiť niekto iný.

Môžete prejsť na stránku svojho účtu Apple ID alebo použiť aplikáciu Nájsť môj na iPhone alebo iPade a pozastaviť alebo natrvalo odstrániť možnosť platiť z daného zariadenia pomocou služby Apple Pay. Vaše karty budú pozastavené alebo odstránené zo služby Apple Pay, aj keď je zariadenie offline a nie je pripojené k mobilnej alebo Wi-Fi sieti. Karty môžete pozastaviť alebo odstrániť zo služby Apple Pay aj tak, že o to požiadate svoju banku alebo vydavateľa kariet. Prečítajte si viac o tom, ako postupovať v prípade straty alebo odcudzenia iPhonu.

Keď so službou Apple Pay používate kartu Suica, môžete svoj zostatok obnoviť, aj keď zariadenie stratíte. Keď kartu Suica z niektorého zariadenia odstránite, zostávajúci zostatok sa zachová a zostane k dispozícii na opätovné pridanie do služby Apple Pay na inom vyhovujúcom zariadení, ktoré je prihlásené do iCloudu pomocou rovnakého účtu Apple ID. Ak je zariadenie offline, používanie kariet Suica bude pozastavené do polnoci. Môžete tiež zavolať vydavateľovi karty alebo podpore kariet Suica (050-2016-5005), aby vám pozastavili alebo odstránili karty zo služby Apple Pay. Od 5:00 môžete karty Suica znova pridať do služby Apple Pay.

Môžem svoje plastové kreditné, debetné alebo predplatené karty aj ďalej používať, keď ich pozastavím alebo odstránim v aplikácii Wallet?

Keď v aplikácii Wallet pozastavíte alebo odstránite svoje karty, pozastaví alebo odstráni sa aj číslo účtu zariadenia priradené k vášmu zariadeniu. Plastové karty môžete ďalej používať.

Som obchodník. Ako môžem vo svojom obchode akceptovať službu Apple Pay?

Som vývojár aplikácií. Ako môžem vo svojich aplikáciách alebo na webe akceptovať službu Apple Pay?

Ak chcete vo svojej aplikácii alebo na webe akceptovať službu Apple Pay,3 na stránke Apple Pay pre vývojárov si prečítajte o tom, ako začať.

  1. Službu odosielania a prijímania peňazí pomocou Apple Pay a karty Apple Cash poskytuje banka Green Dot Bank, ktorá je členom skupiny FDIC. Táto funkcia je k dispozícii iba v Spojených štátoch. 
  2. Na všetkých svojich zariadeniach sa musíte prihlásiť do iCloudu. Na zariadení so systémom iOS musíte mať nastavenú funkciu Face ID, senzor Touch ID alebo kód. Na hodinkách Apple Watch musíte mať nastavený kód. Ak sa odhlásite z iCloudu alebo odstránite svoj kód, všetky kreditné, debetné, predplatené karty, študentské preukazy, dopravné karty a karty Suica sa z daného zariadenia odstránia.
  3. V kontinentálnej Číne môžete službu Apple Pay používať na webe v Safari iba na kompatibilných modeloch iPhonu a iPadu so systémom iOS 11.2 alebo novším.
  4. Apple Card vydáva pobočka banky Goldman Sachs Bank USA v Salt Lake City. Apple Card je k dispozícii len v Spojených štátoch.
  5. Zákaznícky čet je momentálne v beta verzii. V niektorých krajinách ho firmy budú mať k dispozícii podľa harmonogramu sprístupňovania.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: