Používanie načúvacích prístrojov s certifikáciou Made for iPhone

Načúvacie prístroje s certifikáciou Made for iPhone vám na iPhone, iPade alebo iPode touch môžu pomôcť lepšie počuť. Prečítajte si, ako spárovať načúvací prístroj s certifikáciou Made for iPhone so zariadením so systémom iOS, ovládať ho a používať ďalšie funkcie.

Na používanie načúvacích prístrojov s certifikáciou Made for iPhone je potrebné jedno z nasledujúcich zariadení so systémom iOS 7 alebo novším:

Zistite, ktoré načúvacie prístroje sú kompatibilné s vaším zariadením so systémom iOS.

Spárovanie a pripojenie

Keď načúvací prístroj s certifikáciou Made for iPhone spárujete so zariadením so systémom iOS, zvuk zo zariadenia so systémom iOS sa bude prenášať do načúvacieho prístroja. Keď načúvací prístroj vypnete, pred jeho ďalším používaním so zariadením so systémom iOS ho budete musieť znova pripojiť.

Pri párovaní načúvacieho prístroja postupujte podľa týchto krokov:

 1. Otvorte kryt batérie načúvacieho prístroja.
 2. Na zariadení so systémom iOS klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Sluch > Načúvacie prístroje typu MFi.
 3. Ak je vypnuté rozhranie Bluetooth, zapnite ho v časti Zariadenia.
 4. Zatvorte kryt batérie načúvacieho prístroja. Zariadenie so systémom iOS začne vyhľadávať načúvací prístroj.
  Obrazovka Načúvacie prístroje typu MFi na iPhone
 5. V časti Zariadenia klepnite na názov načúvacieho prístroja.
 6. Keď sa na obrazovke zobrazí žiadosť o párovanie, klepnite na položku Spárovať. Ak máte dva načúvacie prístroje, zobrazia sa dve žiadosti. Párovanie môže trvať až jednu minútu.
  Žiadosť o spárovanie Bluetooth

Načúvací prístroj môžete začať používať, keď sa zobrazí v časti Zariadenia so symbolom zaškrtnutia. Zapne sa možnosť Ovládať na zamknutej ploche. Túto možnosť nechajte zapnutú, ak chcete načúvací prístroj ovládať zo zamknutej plochy (pomocou skratky prístupnosti) a z ovládacieho centra.

     Obrazovka Načúvacie prístroje typu MFi na iPhone

Spárovanie s viacerými zariadeniami

Keď načúvacie prístroje spárujete s viac než jedným zariadením so systémom iOS, pripojenie načúvacích prístrojov sa bude pri používaní zvukových funkcií prepínať z jedného zariadenia na druhé. Pripojenie sa prepne aj vtedy, keď na iPhone prijmete hovor. Keď na jednom zariadení vykonáte zmeny nastavení načúvacieho prístroja, tieto zmeny sa odošlú aj do ostatných zariadení so systémom iOS. 

Ak chcete prístroj spárovať s iným zariadením so systémom iOS, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Skontrolujte, či sú všetky zariadenia so systémom iOS pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti a prihlásené do iCloudu pomocou rovnakého Apple ID.
 2. Postupujte podľa krokov na spárovanie načúvacieho prístroja.

Pripojenie po zapnutí načúvacieho prístroja

Keď načúvací prístroj vypnete, odpojí sa od zariadenia so systémom iOS. Keď načúvací prístroj zapnete, otvorte a znova zatvorte kryt batérie na prístroji, aby sa znova pripojil.

Ovládanie načúvacieho prístroja MFi

Pomocou zariadenia so systémom iOS môžete zobraziť informácie o úrovni nabitia batérie načúvacieho prístroja, nastaviť jeho hlasitosť, zapnúť funkciu Aktívne počúvanie a ovládať ďalšie nastavenia. Na ovládanie načúvacieho prístroja použite menu Nastavenia alebo funkciu Skratka prístupnosti.

Predvoľby funkcií, ktoré sa ovládajú na zariadení so systémom iOS, nastavte v menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Sluch. Potom klepnite na položku Načúvacie prístroje typu MFi.

Prehrať zvonenia
Môžete nastaviť, aby sa zvonenie ozývalo v pripojenom načúvacom prístroji.

Smerovanie audia
Vyberte predvolené zariadenie, na ktorom sa má prehrávať audio.

Ovládať zariadenia v blízkosti
Pomocou zariadenia so systémom iOS môžete meniť nastavenia načúvacích prístrojov, ktoré sú pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti a k vášmu účtu iCloud.

Audio Handoff
Táto funkcia umožňuje pokračovať v počúvaní, keď odložíte jedno zariadenie so systémom iOS a začnete používať iné. Ak máte napríklad načúvací prístroj pripojený k iPhonu a začnete pozerať film na iPade, načúvací prístroj sa automaticky prepne na iPad.

Ovládať na zamknutej ploche
Predvoľby a hlasitosť načúvacieho prístroja môžete rýchlo meniť priamo zo zamknutej plochy zariadenia so systémom iOS. Stačí trikrát stlačiť tlačidlo Domov.

     Obrazovka s ovládacími prvkami načúvacích prístrojov typu MFi na iPhone

Keď v Nastaveniach klepnete na názov načúvacieho prístroja, môžete:

 • zobraziť informácie o úrovni nabitia batérie,
 • nastaviť úroveň hlasitosti pre jeden alebo obidva načúvacie prístroje,
 • vybrať predvoľbu zvuku.
 • zapnúť funkciu Aktívne počúvanie,
 • zrušiť párovanie načúvacieho prístroja.

Prečítajte si, ako ovládať načúvacie prístroje pomocou funkcie Skratka prístupnosti.

Ďalšie informácie

Kompatibilné načúvacie prístroje

AGXO

 • GX00 S
 • GX00 SC

 

Amplifon

 • Ampli-connect
 • Ampli-connect VS
 • Ampli-energy
 • Ampli-energy VS
 • Ampli-mini

 

Aquitis

 • AF2 B
 • AF2 E

 

Audibel

 • A3i
 • A4i
 • A4i iQ
 • Via AI
 • Via

 

Audigy

 • AGXsp 
 • AGXsp 2
 • AGXsp iQ
 • AGXsliv
 • AGXsliv AI 
 • AGXwE-F2
 • B-F2

 

Audika

 • First
 • GX00 S
 • GX00 SC
 • Legend

 

Audio Service

 • Duo G5
 • Ida BT G5
 • Mood G5
 • P G5
 • Sun G5

 

Auris

 • Øre

 

Beltone

 • Amaze
 • Beltone Boost
 • Beltone First
 • Beltone Legend
 • Beltone Boost Plus
 • Beltone Silk
 • Beltone Trust
 • Boost Max

 

Bernafon

 • Capto
 • Coral
 • Viron
 • Zerena

 

Cochlear

 • Baha 5
 • Baha 5 Power
 • Baha 5 SuperPower
 • Zvukový procesor Nucleus 7

 

Concept

 • Complete

 

Danavox

 • Danavox Aio
 • Danavox Gala
 • Danavox Logar

EarLens

 • EarLens Processor

 

EarQ

 • EarQ
 • GX0 S


Emerald

 • Emerald S 8C
 • Emerald M 8C


eMeritus

 • eMeritus

 

Grand Audition

 • GF2 B
 • GF2 E

 

Hearbuy

 • Vogue E

 

HearFocus

 • HearFocus

 

HHM

 • GX00 S
 • GX00 SC

 

Intela-Hear

 • Atom

 

Interton

 • Centro
 • Ready

 

Kind

 • KINDnido
 • KINDduro XD10
 • KINDakira XD10

 

Kirkland Signature

 • KS 6.0
 • KS 8.0

 

Maico

 • Capto
 • Coral

 

MicroTech

 • Kinnect
 • Kinnect 2
 • Kinnect iQ
 • Esentia AI
 • Esentia

 

Mosaic 

 • Mosaic M 8C
 • Mosaic P 8C

 

NuEar

 • iSDS
 • iNOW
 • iNOW iQ
 • Circa AI
 • Circa

 

Optima

 • Deuce

 

Oticon

 • Opn
 • Opn S
 • Opn Play
 • Siya 

 

Philips

 • HearLink

 

ReSound

 • LiNX Quattro
 • ReSound Cala
 • ReSound ENZO
 • ReSound ENZO2
 • ReSound ENZO 3D
 • ReSound Forte
 • ReSound Lancio
 • ReSound LiNX
 • ReSound LiNX TS
 • ReSound LiNX2
 • ReSound LiNX 3D
 • ReSound Sola
 • ReSound SOUSA Fine
 • ReSound Up Smart
 • Vida 

 

Rexton

 • Emerald 8C
 • Mosaic 8C

 

Signia

 • Insio ITC Nx
 • Insio ITE Nx
 • Pure 13 BT primax
 • Pure 312 Nx
 • Pure 13 Nx
 • Pure Charge&Go Nx
 • Motion 13 Nx
 • Motion 13P Nx

 

Sonic

 • Captivate
 • Enchant

 

Starkey

 • Halo
 • Halo 2
 • Halo iQ
 • Livio AI
 • Livio

 

Stellar

 • Stellar RIC 8C

 

Sterling 

 • Sterling ITC 8C
 • Sterling ITE 8C

 

TruHearing

 • Flyte
 • Flyte 770
 • Flyte 990

 

Udisens

 • Udisens

 

Udio Finissimo

 • Udito Finissimo

 

Widex

 • Aquitis
 • Beyond
 • EarQ
 • Grand Audition

 

Widex A/S

 • Beyond Fusion 2
 • Evoke Fusion 2
 • EarQ Beyond Fusion 2

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: