Používanie systému Windows 8.1 v Macu s aplikáciou Boot Camp

Pomocou Sprievodcu Boot Camp môžete nainštalovať Windows 8 do podporovaných modelov Macu, ktoré majú nainštalovaný OS X Yosemite, OS X El Capitan alebo macOS Sierra.

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.

Systémové požiadavky

Na používanie systému Windows 8.1 potrebujete mať nainštalovaný podporný softvér (ovládače) pomocou aplikácie Boot Camp. Tento softvér sa automaticky stiahne pri použití Sprievodcu Boot Camp. Boot Camp podporuje 64-bitové verzie systému Windows 8.1 Home a Windows 8.1 Pro pri použití s podporovaným Macom.

Windows 8.1 je k dispozícii od spoločnosti Microsoft ako súbor ISO alebo na inštalačnom disku DVD. Na inštalovanie systému Windows v Macu potrebujete súbor ISO inštalátora 64-bitovej verzie systému Windows 8.1 na úplnú inštaláciu. Ak nemáte súbor ISO, môžete si ho vytvoriť pomocou aplikácie Disk Utility z DVD disku na inštaláciu systému Windows.

Vykonanie novej inštalácie systému Windows 8.1

Ak Windows inštalujete do svojho Macu po prvýkrát, použite tento postup.

 1. Pomocou zoznamu na konci tohto článku skontrolujte, či váš Mac podporuje Windows 8.1.
 2. Vyhľadajte aktualizácie softvéru, aby ste zaistili aktuálnosť systému macOS, firmvéru Macu a Sprievodcu Boot Camp.
 3. Otvorte Sprievodcu Boot Camp z priečinka Utility (alebo použite Spotlight na jeho vyhľadanie).
 4. Pomocou Sprievodcu Boot Camp nainštalujte novú kópiu systému Windows

Vykonanie upgradu na Windows 8.1

Ak už v Macu máte nainštalovanú staršiu verziu systému Windows, môžete ju upgradovať na Windows 8.1 takto:

Upgrade zo 64-bitových verzií systému Windows

Existujúce 64-bitové inštalácie systému Windows 7 alebo 8 môžete upgradovať na Windows 8.1. Potrebujete mať aspoň 10 GB voľného miesta na partícii so systémom Windows:

 1. Spustite Mac zo systému macOS.
 2. Po zobrazení pracovnej plochy Macu vyberte položku App Store v menu Apple. V okne App Store kliknite na kartu Aktualizácie a vyhľadajte aktualizácie softvéru. Skontrolujte, či sú macOS a firmvér Macu v aktualizovanom stave.
 3. Spustite Mac z aktuálne nainštalovanej verzie systému Windows.
 4. Otvorte Apple Software Update for Windows a nainštalujte dostupné aktualizácie.
 5. Upgradujte Windows pomocou inštalátora systému Windows.
 6. Po dokončení inštalácie znovu otvorte Apple Software Update for Windows a nainštalujte dostupné aktualizácie, aby bol podporný softvér pre Windows (ovládače) pre Boot Camp v aktualizovanom stave. Mac sa v rámci inštalácie ovládačov môže aj niekoľkokrát reštartovať.  

Ak sa počas inštalácie zobrazí výzva na odinštalovanie ovládača USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver, tento ovládač neodinštalujte. Namiesto toho si pozrite článok o výstrahe na odinštalovanie ovládača USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver pri upgrade zo systému Windows 7

Upgrade z 32-bitových verzií systému Windows

Ak v Macu máte existujúcu 32-bitovú inštaláciu systému Windows, bude potrebné zálohovať dôležité súbory, aby ste mohli odstrániť existujúcu partíciu so systémom Windows a nainštalovať 64-bitovú verziu systému Windows.

 1. Zálohujte všetky dôležité súbory z partície so systémom Windows.
 2. Pomocou Sprievodcu Boot Camp odstráňte existujúcu partíciu so systémom Windows.
 3. Pomocou Sprievodcu Boot Camp nainštalujte v Macu 64-bitovú verziu systému Windows 8.1
 4. Po nainštalovaní systému Windows skopírujte dôležité súbory späť na jednotku so systémom Windows.

Funkcie Macu, ktoré sa dajú používať v systéme Windows 8.1

Boot Camp 6 zahŕňa podporu pre nasledujúce funkcie Macu v systéme Windows 8.1:

Windows 8.1 môžete nainštalovať na internú jednotku v Macu. Sprievodca Boot Camp vám pomáha vytvoriť partíciu na jednotke, ktorá je kompatibilná so systémom Windows. Pri inštalácii systému Windows v Macu, ktorý obsahuje Fusion Drive, sa partícia so systémom Windows vytvorí na mechanickom pevnom disku jednotky Fusion Drive (nie na SSD disku). Microsoft BitLocker nie je kompatibilný s oddielmi aplikácie Boot Camp.

Po nainštalovaní systému Windows môžete nainštalovať najnovšiu verziu aplikácie iTunes for Windows, aby ste mohli počúvať hudbu alebo prehrávať videá. Na prehrávanie hudby alebo videí, ktoré ste si kúpili v obchode iTunes Store, bude potrebné autorizovať iTunes v systéme Windows.

Ak svoj Mac spustíte zo systému Windows 8.1 a niektoré funkcie nefungujú, skúste preinštalovať podporný softvér aplikácie Boot Camp pomocou Sprievodcu Boot Camp.

Modely Macov, ktoré sa dajú používať so systémom Windows 8.1

Nasledujúce modely Macov podporujú 64-bitové verzie systému Windows 8.1 pri nainštalovaní pomocou aplikácie Boot Camp. Pomocou funkcie O tomto počítači Mac môžete zistiť, ktorý Mac máte, a potom môžete v tomto zozname skontrolovať, či podporuje Windows 8.1:

MacBook Pro

 • MacBook Pro (Retina, 15-palcový, polovica roka 2015)
 • MacBook Pro (Retina, 13-palcový, začiatok roka 2015)
 • MacBook Pro (Retina, 15-palcový, polovica roka 2014)
 • MacBook Pro (Retina, 13-palcový, polovica roka 2014)
 • MacBook Pro (Retina, 15-palcový, koniec roka 2013)
 • MacBook Pro (Retina, 13-palcový, koniec roka 2013)
 • MacBook Pro (Retina, 15-palcový, začiatok roka 2013)
 • MacBook Pro (Retina, 13-palcový, začiatok roka 2013)
 • MacBook Pro (Retina, 13-palcový, koniec roka 2012)
 • MacBook Pro (Retina, polovica roka 2012)
 • MacBook Pro (13-palcový, polovica roka 2012)
 • MacBook Pro (15-palcový, polovica roka 2012)
 • MacBook Pro (17-palcový, koniec roka 2011)
 • MacBook Pro (17-palcový, začiatok roka 2011)
 • MacBook Pro (15-palcový, koniec roka 2011)
 • MacBook Pro (15-palcový, začiatok roka 2011)
 • MacBook Pro (13-palcový, koniec roka 2011)
 • MacBook Pro (13-palcový, začiatok roka 2011)
 • MacBook Pro (15-palcový, polovica roka 2010)
 • MacBook Pro (17-palcový, polovica roka 2010)

MacBook Air

 • MacBook Air (13-palcový, začiatok roka 2015)
 • MacBook Air (11-palcový, začiatok roka 2015)
 • MacBook Air (13-palcový, začiatok roka 2014)
 • MacBook Air (11-palcový, začiatok roka 2014)
 • MacBook Air (13-palcový, polovica roka 2013)
 • MacBook Air (11-palcový, polovica roka 2013)
 • MacBook Air (13-palcový, polovica roka 2012)
 • MacBook Air (11-palcový, polovica roka 2012)
 • MacBook Air (13-palcový, polovica roka 2011)
 • MacBook Air (11-palcový, polovica roka 2011)
   

iMac

 • iMac (Retina 5K, 27-palcový, koniec roka 2015)
 • iMac (Retina 4K, 21,5-palcový, koniec roka 2015)
 • iMac (21,5-palcový, koniec roka 2015)
 • iMac (Retina 5K, 27-palcový, polovica roka 2015)
 • iMac (Retina 5K, 27-palcový, koniec roka 2014)
 • iMac (21,5-palcový, polovica roka 2014)
 • iMac (27-palcový, koniec roka 2013)
 • iMac (21,5-palcový, koniec roka 2013)
 • iMac (21,5-palcový, začiatok roka 2013)
 • iMac (27-palcový, koniec roka 2012)
 • iMac (21,5-palcový, koniec roka 2012)
 • iMac (21,5-palcový, koniec roka 2011)
 • iMac (27-palcový, polovica roka 2011)
 • iMac (21,5-palcový, polovica roka 2011)
 • iMac (27-palcový, polovica roka 2010)

Mac mini

 • Mac mini (koniec roka 2014)
 • Mac mini Server (koniec roka 2012)
 • Mac mini (koniec roka 2012)
 • Mac mini Server (polovica roka 2011)
 • Mac mini (polovica roka 2011)

Mac Pro

 • Mac Pro (koniec roka 2013)
 • Mac Pro (polovica roka 2012)
 • Mac Pro (polovica roka 2010)
 • Mac Pro (začiatok roka 2009)

Boot Camp nepodporuje konfigurácie RAID.


 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: