Ak sa vám nezobrazuje obsah zdieľaný s vašou rodinou

Ak chcete zdieľať so svojou rodinou obsah alebo spoločne používať Apple Music, postupujte podľa týchto krokov.

Uistite sa, že máte nastavené Rodinné zdieľanie

Keď sa členovia vašej rodiny pripoja k Rodinnému zdieľaniu, mali byť potvrdiť účet Apple ID, ktorý chcú používať pri nákupoch v aplikácii iTunes, Apple Music, iBooks, a App Store. Na umožnenie zdieľania obsahu je potrebné, aby najskôr potvrdili informácie o svojom účte v aplikácii iTunes, a to aj v prípade, že používajú rovnaký účet Apple ID pre aplikáciu iTunes aj službu iCloud.

 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch so systémom iOS 8 alebo novším stačí ťuknúť na položky Nastavenia > iCloud > Rodina a následne ťuknúť na svoje meno, čím potvrdia alebo zmenia účet Apple ID, ktorý chcú použiť pri zdieľaní obsahu.
 • Na Macu so systémom OS X Yosemite alebo novším stačí prejsť do menu Apple > Systémové nastavenia > iCloud > Spravovať rodinu, následne kliknúť na svoje meno, čím potvrdia alebo zmenia účet Apple ID, ktorý chcú používať na zdieľanie obsahu.

Ak sa vám ešte stále nezobrazuje obsah zdieľaný s členmi vašej rodiny, môže k tomu dochádzať z nasledujúcich dôvodov.

Uistite sa, že všetci členovia rodiny majú v obchode iTunes Store nastavenú rovnakú krajinu

Nastavenie krajiny v obchode iTunes Store skontrolujete vykonaním týchto krokov:

 • V iPhone, iPade alebo iPode touch ťuknite na položku Nastavenia > iTunes a App Store a potom ťuknite na svoj účet Apple ID. Ťuknite na položku Zobraziť Apple ID a potom na položku Krajina alebo oblasť. Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo svojho účtu Apple ID.  
 • Na Macu otvorte aplikáciu iTunes, kliknite na položku Účet > Prihlásiť sa a zadajte svoj účet Apple ID. Potom kliknite na položku Účet > Zobraziť účet. Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo svojho účtu Apple ID. Na stránke s informáciami o účte sa zobrazí pole Krajina alebo oblasť. 

Uistite sa, že vy aj členovia rodiny máte pre účet Apple ID nastavenú rovnakú krajinu alebo oblasť. V prípade potreby môžete zmeniť krajinu nastavenú v účte Apple ID

Pozrite sa, aký účet Apple ID používate v obchode iTunes Store

Uistite sa, že ste ste sa prihlásili v obchode iTunes Store pomocou toho istého účtu Apple ID, ktorý ste vybrali na zdieľanie obsahu s rodinou.

Ak sa chcete pozrieť, aký účet Apple ID ste vybrali na Rodinné zdieľanie na svojom iPhone, iPade alebo iPode touch, ťuknite na položku Nastavenia > iCloud > Rodina a potom ťuknite na svoje meno. Následne prejdite do ponuky Nastavenia > iTunes a App Store a uistite sa, že v obchode iTunes Store používate ten istý účet Apple ID.

Ak sa chcete pozrieť, aký účet Apple ID ste vybrali na Rodinné zdieľanie na Macu, prejdite do menu Apple > Systémové nastavenia > iCloud > Spravovať rodinu a potom kliknite na svoje meno. Následne otvorte aplikáciu iTunes, iBooks alebo Mac App Store a uistite sa, že v obchode používate ten istý účet Apple ID.

Ak sa chcete pozrieť, aký účet Apple ID ste vybrali na Rodinné zdieľané na Apple TV (4. generácie), prejdite do ponuky Nastavenia > Účty > iTunes a App Store a potom kliknite na svoje meno.

Prečítajte si viac o používaní vášho vlastného účtu Apple ID so službami Rodinného zdieľania.

Odhláste sa z aplikácie iTunes a App Store

Ak sa vám stále nezobrazuje obsah zdieľaný s vašou rodinou, nemôžete ho stiahnuť alebo nemôžete použiť Apple Music, odhláste sa z aplikácie iTunes a App Store a potom sa znova prihláste.

Ak sa chcete odhlásiť na iPhone, iPade alebo iPode touch, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Prejdite do ponuky Nastavenia > iTunes a App Store.
 2. Ťuknite na Apple ID > Odhlásiť sa.
 3. Zadajte heslo svojho účtu Apple ID a potom vyberte položku Prihlásiť sa.

Ak sa chcete odhlásiť na Macu, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Otvorte aplikáciu iTunes.
 2. Kliknite na položku Účet > Odhlásiť sa.
 3. Znovu kliknite na položku Účet > Prihlásiť sa.
 4. Zadajte svoj účet Apple ID a heslo a potom vyberte položku Prihlásiť sa.

Ak sa chcete odhlásiť z účtu na Apple TV (4. generácie), postupujte podľa týchto krokov:

 1. Prejdite do ponuky Nastavenia > Účty > iTunes a App Store.
 2. Vyberte položku Odhlásiť sa.
 3. Vyberte položku Prihlásiť sa.
 4. Zadajte svoj účet Apple ID a heslo a potom vyberte položku Prihlásiť sa.

Uistite sa, že ste sa prihlásili v obchode iTunes Store pomocou toho istého účtu Apple ID, ktorý ste vybrali na zdieľanie obsahu s rodinou. Nie je potrebné odhlasovať sa z iných služieb, ktoré používajú váš účet Apple ID, ako napríklad iCloud alebo iMessage.

Uistite sa, že je zapnutá služba Zdieľať moje nákupy

Ak sa niektorý člen vašej rodiny rozhodne nezdieľať svoj obsah v obchode iTunes Store, jeho obsah sa vám nebude zobrazovať. Členovia vašej rodiny si môžu skontrolovať nastavenia na svojom zariadení:

 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch ťuknutím na položku Nastavenia > iCloud > Rodina. Môžu ťuknúť na svoje meno, aby videli, či majú zapnutú alebo vypnutú službu Zdieľať moje nákupy.
 • Na Macu môžu prejsť do menu Apple > Systémové nastavenia > iCloud > Spravovať rodinu a potom kliknúť na svoje meno.

Obsah členov vašej rodiny sa vám bude zobrazovať, pokým ho budú s vami zdieľať, a to aj vtedy, ak sa vy rozhodnete nezdieľať s nimi svoj obsah. Ak niektorý člen rodiny opustí Rodinné zdieľanie, jeho obsah sa vám už nebude zobrazovať a nebude ho možné stiahnuť.

Uistite sa, že aplikácia umožňuje zdieľanie

Ak chcete zistiť, či je možné zdieľať vybranú aplikáciu, navštívte jej produktovú stránku v obchode App Store a presuňte sa nadol k položke Informácie. V časti Rodinné zdieľanie potom skontrolujte, či tam je uvedené Áno alebo Nie.

Niektoré aplikácie nemusia umožňovať Rodinné zdieľanie. Ak si zakúpite takúto aplikáciu, zobrazí sa to vo vašej histórii nákupov, no členovia rodiny ju neuvidia, ani si ju nebudú môcť stiahnuť.

Pozrite sa, či je nákup skrytý

Ak niektorý člen rodiny skryje niektorú zo svojich položiek, nezobrazí sa žiadnemu inému členovi rodiny. Členovia vašej rodiny môžu tieto položky odkryť, ak chcú.

Uistite sa, že vaše zariadenie spĺňa systémové požiadavky

Na prístup k obsahu zdieľanému s rodinou potrebujete iPhone, iPad alebo iPod touch so systémom iOS 8 alebo Mac so systémom OS X Yosemite. Ak používate staršie zariadenie, obsah zdieľaný s vašou rodinou sa vám nebude zobrazovať. Ak používate Apple TV, budú sa vám zobrazovať iba zdieľané filmy a TV seriály. 

Na vytvorenie alebo pripojenie k skupine Rodinného zdieľania sú potrebné systémy iOS 8 a OS X Yosemite. Tieto systémy sa odporúčajú na dosiahnutie úplnej funkčnosti. Pozrite si systémové požiadavky pre Rodinné zdieľanie.

Ďalšie informácie

Rodinné zdieľanie vyžaduje osobný účet Apple ID prihlásený do služby iCloud a aplikácie iTunes. Hudbu, filmy, TV seriály a knihy možno s tým istým účtom stiahnuť až do 10 zariadení, pričom päť z týchto zariadení môžu byť počítače. Nie všetok obsah je možné zdieľať prostredníctvom Rodinného zdieľania. Členovia rodiny môžu obsah skryť. Skrytý obsah nie je k dispozícii na sťahovanie. Funkcia Potvrdiť nákup sa nevzťahuje na obsah stiahnutý od členov rodiny ani na obsah zakúpený pomocou kódov na uplatnenie.

Dátum zverejnenia: