Použitie clony obrazovky s funkciou VoiceOver pre Mac, iPhone, iPad, iPod touch a hodinky Apple Watch

Ak v zariadení používate funkciu VoiceOver, clona obrazovky vám umožňuje displej vypnúť, keď chcete zvýšiť mieru ochrany súkromia alebo keď displej pri prevádzke zariadenia nepotrebujete. 

Informácie o clone obrazovky

Keď je clona obrazovky zapnutá, zariadenie a funkcia VoiceOver zostávajú v aktívnom stave, aj keď je displej vypnutý. Ak si napríklad chcete na verejnom mieste overiť stav účtu, clona obrazovky vypne obrazovku, aby informácie neboli vidieť. 

Ak chcete na zariadení používať clonu obrazovky, musí byť povolená funkcia VoiceOver.

Použitie clony obrazovky na Macu

Keď je funkcia VoiceOver zapnutá, môžete clonu obrazovky aktivovať pomocou tejto kombinácie klávesov:

 • Stlačte nasledujúcu kombináciu klávesov: Control-Option-Fn_

Pomocou tej istej kombinácie klávesov môžete clonu obrazovky vypnúť.

Ak v Macu používate aplikáciu TrackPad Commander

 1. Trikrát klepnite na trackpad tromi prstami naraz.
 2. Ak chcete clonu obrazovky vypnúť, zopakujte tri klepnutia na trackpad tromi prstami naraz.

Clonu obrazovky môžete na Macu zapnúť podľa informácií v pomocníkovi pre príkazy funkcie VoiceOver

 1. Do pomocníka pre príkazy funkcie VoiceOver je možné prejsť stlačením kombinácie klávesov VO-HH.
 2. Zadajte slová „Screen Curtain“ (Clona obrazovky) a stlačte kláves Return.

Použitie clony obrazovky na iPhone, iPade a iPode touch

Zapnutie alebo vypnutie clony obrazovky gestom:

 1. Zobuďte zariadenie.
 2. Rýchlo trikrát klepnite tromi prstami na obrazovku. Ak v kombinácii s funkciou VoiceOver používate funkciu Zväčšenie, štyrikrát na obrazovku klepnite tromi prstami.

Ak so zariadením používate klávesnicu Bluetooth, môžete clonu obrazovky zapnúť alebo vypnúť stlačením kombinácie klávesov Control-Option-Shift-S.

Použitie clony obrazovky na hodinkách Apple Watch

Prostredníctvom iPhonu môžete zapnúť clonu obrazovky pre hodinky Apple Watch:

 1. V iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch a prejdite do časti Moje hodinky.
 2. Klepnite na položku Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Clona obrazovky. Toto nastavenie zaistí, že clona obrazovky bude aktívna vždy, keď bude funkcia VoiceOver zapnutá.
 3. Ak chcete clonu obrazovky vypnúť, zopakujte uvedené kroky.

Ďalšie informácie

 • Clona obrazovky sa vypne, keď sa vypne funkcia VoiceOver alebo keď sa zariadenie reštartuje. 
 • Snímky obrazovky je možné v zariadení so systémom iOS zhotovovať, aj keď je clona obrazovky zapnutá. 
Dátum zverejnenia: