Vypnutie zámku aktivácie

Prečítajte si, ako zapnete zámok aktivácie, aby ste mohli nastaviť a používať svoje zariadenie.

Zámok aktivácie chráni váš iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch alebo Mac a vaše informácie, ak by došlo k strate alebo odcudzeniu zariadenia. Ak svoje zariadenie vymažete bez toho, aby ste sa najprv odhlásili z iCloudu, môže zostať chránené zámkom aktivácie. Bez ohľadu na to, či ste vymazali svoje zariadenie alebo zariadenie kúpené od niekoho iného, môžete v ňom vypnúť zámok aktivácie zadaním správneho Apple ID a hesla.

Ak ste vymazali svoje vlastné zariadenie

Ak sa neodhlásite z iCloudu pred prepnutím zariadenia do režimu zotavovania a obnovením , v zariadení môže zostať zapnutý zámok aktivácie. Znamená to, že budete musieť zadať rovnaké Apple ID a heslo, aké ste použili vtedy, keď ste zariadenie nastavovali.

Zabudli ste svoje Apple ID alebo heslo účtu Apple ID?

Ak máte systém iOS 11 alebo novší a váš účet je chránený dvojzložkovou autorizáciou, zámok aktivácie môžete vypnúť použitím kódu zariadenia. Klepnite na položku Odomknúť pomocou kódu a potom na položku Použiť kód zariadenia.

Ak ste zariadenie od niekoho kúpili

Pri nákupe iPhonu, iPadu alebo iPodu touch od niekoho iného než od spoločnosti Apple alebo autorizovaného predajcu produktov Apple sa uistite, že bolo zariadenie vymazané a už nie je prepojené s účtom predchádzajúceho vlastníka. Zistite, či hodinky Apple Watch alebo Mac stále chráni zámok aktivácie. 

Ak sa po zapnutí iPhonu, iPadu alebo iPodu touch zobrazuje niektorá z týchto obrazoviek, budete potrebovať pomoc predošlého majiteľa.

   iPhone s obrazovkou zámku aktivácie

Ak sa zobrazuje obrazovka zámku aktivácie, znamená to, že zariadenie je ešte stále prepojené s účtom predošlého majiteľa.

iPhone s obrazovkou Zadajte kód   

Ak sa zobrazuje zamknutá obrazovka s výzvou na zadanie kódu alebo plocha, zariadenie nie je vymazané.

Požiadajte o pomoc predošlého majiteľa

Ak je zariadenie prepojené s účtom predošlého majiteľa, ktorý je nablízku, požiadajte ho, aby zadal svoje Apple ID a heslo na obrazovke zámku aktivácie a odstránil zariadenie zo svojho účtu.

Ak sa zobrazuje obrazovka s výzvou na zadanie kódu a zariadenie nie je vymazané, požiadajte predošlého majiteľa, aby zariadenie odomkol a prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Resetovať > Vymazať celý obsah a nastavenia. Bude musieť zadať svoj účet Apple ID a heslo.

Ak predošlý majiteľ nie je nablízku

Ak predošlý majiteľ nie je nablízku, kontaktujte ho a požiadajte ho, aby použil tento postup:

  1. Prihlásil sa na stránke iCloud.com pomocou svojho Apple ID.
  2. Prešiel do aplikácie Nájsť môj iPhone.
  3. Klikol v hornej časti obrazovky na položku Všetky zariadenia.
  4. Vybral zariadenie, ktoré sa má odstrániť z iCloudu.
  5. Kliknite na položku Vymazať [zariadenie]. Klikajte na položku Ďalej, až kým sa zariadenie nevymaže. 
  6. Klikol na položku Odstrániť z účtu.

Keď predchádzajúci majiteľ odstráni zariadenie zo svojho účtu, zariadenie vypnite a potom znova zapnite, aby ste ho mohli začať nastavovať.

Dátum zverejnenia: